Personvernspolicy

 

Kamstrup respekterer personvernet, og det er vår viktigste prioritet å beskytte data, samt forhindre misbruk og tap av data. Vi respekterer tilliten alle våre samarbeidspartnere har for vår evne til å håndtere deres data på en sikker og pålitelig måte. Alle data håndteres i henhold til den Europeiske personvernforordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) og andre gjeldende lover og regler relatert til personvern. 

Vi setter pris på tilliten du viser oss, når du betror oss personopplysningene dine, og vi vil bare bruke informasjonen i forbindelse med de framlagte målsetningene og i henhold til tillatelsen gitt av deg. I tillegg vil Kamstrup bare oppbevare dataene dine så lenge det er en gyldig grunn til dette. Deretter vil dataene som samles inn eller gis til oss bli slettet. Vi vil legge fram en omfattende oversikt over hvilken informasjon som samles inn, hvordan denne brukes, og om den deles med tredjeparter som samarbeider med oss.

Denne personvernspolicyen beskriver hvordan Kamstrup behandler personopplysninger i følgende kategorier:

 1. Når du besøker nettstedet vårt, f.eks. surfer innom nettsider, fyller ut et skjema e.l.
 2. Når vi behandler data for markedsføringsformål, inkludert abonnement på nyhetsbrev og besvarelser av spørreundersøkelser via e-post eller på vår nettside.
 3. Når du deltar i arrangementer, messer e.l., og har kontakt med Kamstrup før, under og etter arrangementet, f.eks. i forbindelse med en henvendelse eller et salg.
 4. Når du sender forespørsler til Kamstrup generelt, f.eks. når du tar kontakt med Kamstrup via e-post, sosiale media eller lignende. 

Datatyper

Avhengig av hvilken kategori du tilhører (se ovenfor), så vil forskjellige data bli samlet inn om deg. Datatypene for hver kategori er listet opp nedenfor: 

1.Besøkende på nettside

 • Forespørsler sendt via nettsiden og svar på disse som mottas via e-post
 • Når du søker på en stilling gjennom nettsiden, vil det bli gitt separat informasjon 
 • Innloggingsinformasjon når det opprettes en konto på Min Kamstrup

2.Markedsføring

 • Navn, telefonnummer, e-postadresse, postadresse, stillingsbetegnelse og interesseområder
 • Selskap eller ansettelsesorganisasjon 
 • Informasjon om innhentende tillatelser for markedsføringsformål
 • Sporing av prosessen ved nettbasert markedsføring, f.eks. om meldingen ble åpnet, hvilke lenker som ble klikket på m.m. 
 • Målingsinformasjon, inkludert kostnader (mekaniske og ultralydsmålere)

3.Hendelser

 • Navn, stillingsbetegnelse, e-postadresse og telefonnummer
 • Interesseområde
 • Selskap eller ansettelsesorganisasjon 
 • Deltakelse på messer og arrangementer

4.Generelle henvendelser 

 • Navn, telefonnummer, e-postadresse, postadresse, stillingsbetegnelse og interesseområder
 • Dataprotokoller og tilsvarende detaljert produktinformasjon

Målsetningen bak innsamling av data

Avhengig av kategorien (se over), så samler vi inn informasjon med følgende målsetning:

 • For å forbedre nettsiden vår, og gi oss muligheten til å hjelpe deg, samt presentere tjenestene våre på best mulig måte
 • For å svare på henvendelser og korrespondanse via e-post, telefon og nettbaserte skjema
 • For å forbedre servicenivået vårt og optimere markedsføringsinnsatsen
 • For å sende direktemarkedsføring via e-post e.l. som beskrevet på bekreftelsesskjemaet
 • For å sikre samsvar med gjeldende lover og regler, f.eks. EUs GDPR, ePrivacy-direktivet og den Danske markedsføringslovgivningen.
 • For å kunne fremlegge dokumentasjon relatert til samsvar med lover og regler
 • For å sikre start og vedlikehold relatert til tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak
 • For å kunne behandle spørsmål og klager fra registrerte personer og andre 
 • For å sikre at vi kan undersøke eventuelle mistanker eller kunnskap om sikkerhetsbrudd, og rapportere dette til de involverte personene og myndighetene
 • For å kunne håndtere inspeksjoner og forespørsler fra overvåkningsmyndighetene
 • For å kunne håndtere uenigheter som involverer registrerte personer og tredjeparter
 • For å kunne utføre statistisk analyse

Profilbyggingen lar oss levere en nøyaktig og relevant informasjon basert på innsendt informasjon, besøkshistorikk, besøkshandlinger på nettsidene og sporingsdata fra e-post e.l. Informasjonen brukes til segmentering, tipsklassifisering og klargjøring av målpersoner. 

Kilde

Personopplysninger samles inn direkte fra deg, inkludert spørsmål som stilles av deg eller selskapet du representerer via telefon, e-post, på messer e.l. Data mottas også via nettsider, f.eks. via e-posttillegg og andre sporingsmekanismer.

Juridisk grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger

Det juridiske grunnlaget for behandling av data til formålene ovenfor er som følger:

 • Innhentet tillatelse for direktemarkedsføring via e-post i henhold til den Danske markedsføringslovgivningen
 • Nettsider og bruk av andre sporingsmekanismer i e-poster, jamfør ePrivacy-direktivet
 • Bestemmelsen om interessebalanse i artikkel 6(1)(f), da det er i Kamstrups legitime interesse å gi deg og selskapet du representerer en fokusert tjeneste og for å kunne beskytte IT-systemer og data om selskapet
 • Vårt juridiske ansvar som tilbyder av datatjenester, f.eks. i forbindelse med datasikkerhet
 • Nødvendige trinn som tas etter forespørsel fra deg før en potensiell kontrakt inngås
 • Nødvendige trinn som tas for å komme med informasjon som etterspørres av deg

Hvis det skulle oppstå en uenighet mellom en tredjepart, f.eks. din arbeidsgiver og oss, så vil det juridiske grunnlaget definere hvordan vi kan bestemme, forsvare og føre vårt lovmessige krav.

Tilbaketrekking av godkjennelse

Hvis behandlingen er basert på din godkjennelse, så har du rett til å trekke tilbake denne godkjennelsen. Dette vil ikke påvirke behandlingen av data som er overlevert eller utført før denne tilbaketrekkingen.

Lagringsperiode

Vi vil oppbevare personopplysninger i vårt CRM-system så lenge vi er i kontakt med deg, og det selskapet du representerer. Vi kan oppbevare dataene lengre hvis dette er nødvendig for å håndtere dokumentasjon, kontraktsrelatert ytelse og lovmessige krav.

Data som omhandler dokumentasjon på godkjennelse for mottak av promoteringsmateriell som sendes via e-post (kun direktemarkedsføring) blir beholdt i tre år etter at de sendes (i henhold til reglene om handlingsbegrensning). Dette gjelder dog ikke hvis det er inkluderte data i den samme kommunikasjonen som forsvarer en lengre behandlingsperiode av andre årsaker, f.eks. lovmessige krav. 

I samsvar med de lovmessige kravene så behandler vi disse dataene så lenge det er behov for det, og for å kunne opprettholde interessene til tredjepart og oss selv. 

Krav om fremlegging av informasjon

Du er ikke forpliktet til å gi oss den informasjonen vi ber om fra deg. Men vær oppmerksom på at hvis du ikke oppgir den nødvendige informasjonen, så kan det hende at du ikke har rett til å bruke de tilbudte tjenestene. 

Dine rettigheter

Du har enkelte rettigheter i henhold til begrensningene som angis i GDPR. Disse rettighetene inkluderer:

 • Retten til å få tilgang til egne personopplysninger
 • retten til å kunne redigere feilaktig informasjon
 • retten til å få informasjonen slettet
 • retten til å kunne begrense behandlingen av informasjonen
 • retten til dataflyttbarhet, og
 • retten til å motsette seg behandling av personopplysninger.

Du har også rett til å kunne levere en klage til ansvarlig myndighet, inkludert det Danske datatilsynet.

Endringer

Vi kan endre vår personvernpolicy over tid. Den oppdaterte personvernpolicyen gjelder all bruk av nettsiden og vår bruk av personopplysninger. Vi ber deg om å gå gjennom personvernpolicyen regelmessig.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger eller bruken av dine rettigheter, kan du ta kontakt med Malene Dich, Data Protection Officer hos dpo@kamstrup.com

Kamstrup A/S, Industrivej 28, DK-8660 Skanderborg