Er det tid til at optimere dit fjernvarmenetværk?

Se hvordan Grenå Varmeværk bruger Heat Intelligence
Fjernvarme spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Det betyder, at fjernvarmeselskaberne fokuserer på at sænke CO2-udslippene ved at udfase fossile brændsler og erstatte CO2-baserede energikilder med grønne alternativer.

At udnytte fordelen ved de nye energikilder til fulde, reducere emissionerne, spare penge og optimere fjernvarmenettet er topprioriteter for de fleste fjernvarmeselskaber.

Heat Intelligence i få ord

Heat Intelligence er en webbaseret analyseplatform, der giver unik indsigt i dit fjernvarmenet. Den kombinerer fakta om dit netværk (rørlængde, dimension, isolering etc.) med data fra dine intelligente målere og giver dermed en detaljeret indsigt i, hvad der sker i dit fjernvarmenet.

Heat Intelligence anvender enorme mængder af data indsamlet af intelligente målere til overvågning af belastning og kapacitet og identifikation af, hvad der belaster dit netværk. Dette kan hjælpe dig med at reducere varmetabet, sænke temperaturerne i varmesystemet eller optimere trykket i netværket. Og det kan hjælpe dig med at prioritere rørsektionerne, hvor du vil opnå det største investeringsafkast ved at tilpasse, reparere eller udskifte gamle rørsektioner med nye. Desuden hjælper Heat Intelligence dig med at identificere husstande, hvor varmeinstallationer måske har brug for tilpasning eller udskiftning.

Læs mere om Heat Intelligence, eller anmod om et opkald, hvis du gerne vil tale med os.

Lad Heat Intelligence hjælpe dig med at reducere varmetabet

Ved at identificere årsager til unødigt varmetab sparer du både på varmeudgifterne og CO2-emissionerne.

Men at finde fejl og muligheder for at optimere installationer i dit netværk er en vanskelig og tidskrævende proces. Se, hvordan Heat Intelligence kan hjælpe dig med hurtigt og let at identificere typiske tegn på unødigt varmetab.

Læs mere
Luk

Identifikation af høje tilbageløbstemperaturer

Uventet høje tilbageløbstemperaturer hjælper med at identificere installationer med utilstrækkelig afkøling.

I Heat Intelligence kan du let filtrere husstande med uventet høje tilbageløbstemperaturer ud. Her kan årsagen være varmeinstallationer, der har brug for at blive tilpasset eller udskiftet for at reducere det unødvendige varmetab, for eksempel fra en defekt varmeveksler.

Klik blot på hver identificeret husstand med en høj tilbageløbstemperatur, og dyk ned i data, der viser ikke blot tilbageløbstemperaturen, men også mængden af leveret varmt vand over tid. 

Nu kan du aftale med forbrugeren at gennemgå deres installationer og løse problemerne.


Lokaliser ukendte omløb

Med Heat Intelligence kan du også identificere husstande med meget høje fremløbstemperaturer og et højt flow. Dette kan indikere omløb, der fører varme omkring husstanden og tilbage til fjernvarmeselskabet uden at levere energi til opvarmning af husstanden. Disse omløb vil derfor skulle justeres eller fjernes.


Find de dårlige rør

Heat Intelligence gør det også muligt at identificere uventet lave fremløbstemperaturer i specifikke rørsektioner. Dette kan indikere en netværkssektion, hvor rørisoleringen er blevet beskadiget, hvilket medfører et unødvendigt varmetab.
Som fjernvarmeselskab kan du enten reagere med det samme eller bruge din viden som et værdifuldt input til planlægning, reparation og vedligeholdelse af fjernvarmenettet.
Luk

Det er tid til at reducere fremløbstemperaturerne

Den grønne omstilling rykker fjernvarmeselskaberne mod energikilder med lav temperatur, såsom varmepumper og solceller.

Heat Intelligence hjælper dig med at finde muligheder for at optimere fjernvarmenettet med henblik på at sænke fremløbstemperaturen og stadig levere den tilstrækkelige varme.

Læs mere
Luk

Er trykket for lavt?

Et fjernvarmenet udvikles over mange år med konstante ændringer i varmeforbruget overalt i netværket og nye husstande, der tilføjes. 

Dette kan medføre lavt tryk i forskellige dele af fjernvarmenettet, så fjernvarmeselskabet ikke kan sikre tilstrækkelig varme til alle husstande i netværket. 

Med Heat Intelligence kan du søge efter husstande med for lavt differenstryk, og du kan lede efter rørsektioner i netværket med for lavt tryk eller for stort tryktab.

Ved at identificere og reparere den slags flaskehalse i fjernvarmenettet bliver det nemmere at levere den tilstrækkelige varme ved en lavere fremløbstemperatur og dermed spare energi.


Dårlige rørsektioner og utilstrækkelig afkøling

Uønsket lave fremløbstemperaturer kan skyldes en netværkssektion med rør, der ikke er gode nok pga. eksempelvis beskadiget isolering. At identificere og reparere eller udskifte sådan en sektion reducerer det unødige varmetab.

Med Heat Intelligence kan du også identificere husstande med en høj tilbageløbstemperatur og dykke ned i data, der viser ikke blot tilbageløbstemperaturen, men også mængden af leveret varmt vand over tid. Dermed kan du identificere husstande med utilstrækkelig afkøling, hvilket kan være forårsaget af eksempelvis en defekt varmeinstallation.

Via adgang til data om temperaturerne i netværket kan du identificere muligheder for at reducere varmetabet og sænke fremløbstemperaturen.

Luk

Hvordan kan du optimere trykket i dit fjernvarmenet?

Da fjernvarmeselskaber ikke overvåger trykket alle steder i fjernvarmenettet, opererer de nogle gange med for højt et tryk for at være sikre på at levere varme nok til alle husstande.

Ved at få et overblik over tryk, tryktab og differenstryk overalt i netværket vil du kunne identificere muligheder for at sænke trykket og stadig leve op til dine forpligtelser.

Med Heat Intelligence opnår du fuld gennemsigtighed i trykket overalt i fjernvarmenettet, så du kan optimere din varmeforsyning og for eksempel finde muligheder for at skrue ned for pumperne og dermed spare pumpeenergi.

Læs mere
Luk

Er dit fjernvarmenetværk klar til øget gaskonverterting?

Fjernvarmeselskaber i hele landet udfaser naturgas i deres produktion og konverterer naturgasområder til fjernvarme. Derfor skal der ske en hastig udvidelse af kapacitet og udbygning af netværket.

Når du skal planlægge en udvidelse af dit netværk, kan du med fordel starte med at lave et sundhedstjek af dit nuværende net. Er der områder med for højt varmetab? Er der flaskehalse, hvor der er problemer med tilstrækkeligt differenstryk til at kunne flytte vandet?

 

Og i takt med at nye husstande og områder kobles på nettet, er det en stor fordel at kunne overvåge, hvordan nettet reagerer på de mange nye forbrugere. Opstår der flaskehalse? Opstår der områder, hvor det kniber med at levere tilstrækkelig varme, og hvor du med fordel kan installere et omløb for at øget flowet? Også sådanne spørgsmål kan Heat Intelligence hjælpe med at besvare.

Kort sagt er Heat Intelligence et fremragende visualiseringsværktøj til daglig overvågning af fjernvarmenettet. Det hjælper dig med at identificere fejl og optimeringsmuligheder og gør dig klar til de næste mange års gaskonverteringer.


Se om differenstrykket er for højt

I Heat Intelligence kan du se det absolutte tryk samt differenstrykket overalt i fjernvarmenettet. 

Ved ganske enkelt at søge på husstande og netværkssektioner med for højt differenstryk får du et overblik over dine muligheder for at sænke trykket. At sænke trykket ved at skrue ned for pumpernes hastighed hjælper dig også med at spare energi.


Identificer flaskehalse i netværket

En rørsektion kan blive en flaskehals, når rørdiameteren er for lille og dermed forårsager et meget højt tryktab. Tryktabet kan være så signifikant, at rørsektionen ikke kan flytte opvarmet vand nok til at skabe det nødvendige varmeoutput.

Dette vil ofte tvinge fjernvarmeselskabet til at skrue op for pumperne for at skabe et tilstrækkeligt flow til at opfylde behovet for varme hos slutbrugerne. Men da tryktabet vokser eksponentielt med det øgede flow, er det en dyr måde at løse problemet på.

Med Heat Intelligence kan du let identificere sektioner, der har problemer med at levere tilstrækkelig varme, og hvor differenstrykket er meget lavt. Desuden kan du identificere netværkssektioner med meget stort tryktab. Det gør det let at identificere årsagerne til problemet og lettere at løse det, eksempelvis ved at erstatte flaskehalssektionen med rør med større diameter.
Luk

Heat Intelligence hjælper dig med at skabe et effektivt fjernvarmenetværk


Når du let kan identificere rørsektioner med unødigt varmetab og husstande med mangelfuld afkøling, kan du fokusere på at afhjælpe problemerne og dermed udnytte fordelene ved at producere og distribuere mindre varme, samtidig med at du lever op til dine forpligtelser over for forbrugerne. På den måde er Heat Intelligence en nyttig hjælper, der også giver dig det fulde indblik i, hvordan dit netværk reagerer på udvidelsen, når mange husholdninger skal konvertere fra gas til fjernvarme.


Konklusionen

  • Heat Intelligence kan hjælpe dig med at opdage problemer i dit fjernvarmenetværk.

  • Heat Intelligence kan overvåge ydeevnen i nye eller udvidede netværk.

  • Heat Intelligence kan hjælpe dig med at prioritere nødvendige reparationer og vedligeholdelse.

  • Heat Intelligence kan hjælpe dig med at adressere specifikke udfordringer, såsom varmetab, reduktion af temperaturen og optimering af trykket i fjernvarmenettet.

Hvis du gerne vil tale med os om Heat Intelligence, kan du anmode om et opkald lige her.

Ofte stillede spørgsmål

Har du et spørgsmål i tankerne? Se om du allerede kan finde svaret her, eller anmod om at blive ringet op lige ovenfor.

Hvordan fungerer Heat Intelligence?

Heat Intelligence viser hele fjernvarmenetværket på et kort med alle dataværdier og giver dermed dig brugeren mulighed for at søge på husstande eller netværkssektioner, hvor data indikerer, at noget er galt. For eksempel en husstand, der sender meget varmt vand tilbage til forsyningsanlægget, hvilket indikerer, at eksempelvis varmeinstallationen i den pågældende husstand ikke fungerer, som den skal.

Heat Intelligence-softwareværktøjet modtager data om vandflow, tryk, fremløbstemperaturer og tilbageløbstemperaturer overalt i fjernvarmenettet. Baseret på disse data kan Heat Intelligence også beregne differenstryk og tryktab.

Værktøjet modtager data om flow, fremløbstemperaturer og returløbstemperaturer samt tryk, såfremt de er tilgængelige. Heat Intelligence anvender disse data til at beregne trykket overalt i forsyningsnetværket samt tryktabet.

Hvordan kan Heat Intelligence vide, om der er et problem, jeg er nødt til at kigge på?

Heat Intelligence skaber en digital model baseret på data om rørdimensioner, rørisolering, rørlængde etc., overalt i fjernvarmenettet. Baseret på disse data beregner Heat Intelligence, hvordan dit fjernvarmenet ideelt set burde fungere.

Ved at sammenligne disse beregnede idealværdier med de faktiske værdier indsamlet af målerne i netværket kan Heat Intelligence identificere forskelle, der formentlig kan forklares med fejl eller installationer eller netværkssektioner, der ikke fungerer optimalt.

Kan Heat Intelligence hjælpe mig med at finde lækager eller dårlige rør?

Ikke direkte.

Men Heat Intelligence kan hjælpe dig med at kvalificere din søgning efter mulige lækager. Eftersom Heat Intelligence overvåger temperaturer i dit fjernvarmenet, kan det gøre dig opmærksom på netværkssektioner, hvor faldet i temperatur er meget større, end det burde være.

Dette kunne indikere en mulig lækage eller isolering, der ikke fungerer optimalt.

Kan Heat Intelligence hjælpe mig i planlægningen af en ny netværkssektion?

Heat Intelligence er ikke et simuleringsværktøj, men det kan alligevel være dig til hjælp i planlægningsøjemed. Det er altså et godt sted at starte med at afdække, om der er fejl og mangler i det nuværende fjernvarmenet, som bør rettes, f.eks. flaskehalse eller rørsektioner med stort varmetab.

 

Derudover kan Heat Intelligence hjælpe dig med at overvåge dit netværk, når du tilføjer nye områder til det. Opstår der flaskehalse? Lever du stadig op til dine forpligtelser med hensyn til at lavere varme til hver husstand?

Kan jeg bruge Heat Intelligence, når jeg planlægger fremtidigt vedligeholdelsesarbejde i mit fjernvarmenet?

Bestemt. For eksempel kan Heat Intelligence hjælpe dig med at identificere rørsektioner, hvor du mister for meget varme.

Det kan hjælpe dig med at prioritere de rørsektioner, hvor du vil opnå det største investeringsafkast ved at udskifte gamle sektioner med nye.

Hvordan kommer jeg i gang med Heat Intelligence?

Heat Intelligence skal bruge GIS-data om dit fjernvarmenet, f.eks. rørdimensioner, rørisolering, rørlængde etc.

Vi vil hjælpe dig med at uploade disse data. Når disse data er uploadet, vil Heat Intelligence begynde at modtage data fra målerne.

Hvis du har Kamstrup-målere og anvender READy, er Heat Intelligence let at sætte op, og vi hjælper gerne. Vi uddanner også dine brugere i brugen af Heat Intelligence i deres daglige arbejde.

Hvis du gerne vil tale med os om Heat Intelligence, kan du anmode om et opkald lige her.

Hvad hvis jeg ikke er bruger af Kamstrup eller READy?

Du kan bruge Heat Intelligence, selv hvis du ikke anvender Kamstrup-målere.

Så længe din målerleverandør kan eksportere målerdata til en FTP-server, kan vi indsamle disse data og importere dem til Heat Intelligence.

Vi vil hjælpe dig med at sætte dit system op og få det til at køre.