Varme
Dataanalyse
Netværksinfrastruktur
Fjernvarme

GIS-data i fjernvarmen – find svar på hvad, hvorfor og hvordan

Af Mads Zederkof, Strategic Product Manager hos Kamstrup & Rasmus Bundegaard Eriksen, GIS Specialist hos Thvilum A/S

I takt med at fjernvarmesektoren fortsætter sin omstilling til grønnere energikilder, er det afgørende at forbedre energieffektiviteten ved hjælp af digitalisering. I den forbindelse kan Geographic Information System (GIS) data fungere som udgangspunktet for de databaserede analyser, der tilsammen leverer en unik netværksindsigt til forsyningsselskaberne.

I dag har fjernvarmeselskaberne hænderne fulde. Ud over udfasning af fossile brændsler samt integration af vedvarende energi og produktion er der opstået en geopolitisk usikkerhed omkring gasforsyningen, og derfor er det blevet nødvendigt at investere massivt i at udbygge fjernvarmen og tilslutte nye forbrugere.

Det er en kamp mod tiden, og for at lykkes er forsyningsselskaberne nødt til at vide helt præcist, hvor de skal optimere, sådan at deres beslutninger baseres på det rette grundlag. I den forbindelse går vi her i dybden med den afgørende rolle, som GIS-data kan spille.

Hvad er GIS-data?

Det digitale billede af de fysiske forhold for forsyningsnetværkets underjordiske aktiver

GIS-data, eller Geographic Information System-data, er et sæt geografisk specifikke data, som kortlægges i et koordinatsystem – også kaldet GIS-kort – med præcise placeringer af aktiver på både X-, Y- og Z-aksen. GIS-kortet fungerer i bund og grund som en digital afspejling af et forsyningsselskabs netværk med al vigtig information, herunder placering, dimensioner, isolering og alder.

Derudover viser GIS-kortet også rumlige koordinater med detaljeret data om topografi, vegetation og bygninger. Det betyder, at forsyningsselskaber også får et omfattende kort over de fysiske forhold, som omgiver rørene i deres forsyningsområde.

Med GIS-data kan du opnå præcis indsigt i underjordiske aktiver, der ellers ville være vanskelige eller i visse tilfælde umulige at få adgang til. Det giver ikke alene et holistisk overblik, men hjælper også til at identificere placeringen og detaljer om underjordiske ledninger, inden forsyningsselskaberne begynder at grave.

Indsamling og organisering af GIS-data kan både kræve en del tid og en vis indsats, men på den lange bane vil gevinsterne få uvurderlig betydning. Her kan du læse hvorfor.

Hvorfor bruge GIS?

Fordi det giver et bedre grundlag for at træffe de rette beslutninger

Med GIS-data får forsyningsselskaber et yderst detaljeret overblik over deres netværk, og når data kombineres med databaserede analyseværktøjer, kan GIS-kortet således øge effektiviteten og bidrage til forsyningssikkerheden.

ette indebærer bl.a. at det kan være et værktøj i processen med at finde lækager og flaskehalse i fjernvarmenetværket samt rør, der er dimensioneret forkert i forhold til det faktiske varmebehov. Digitale værktøjer kan derudover udpege netværksfejl samtidig med at GIS-data kan angive placering og relevante røroplysninger. Dermed bliver det nemmere at beslutte, hvordan problemet bedst løses.

Med analyser baseret på GIS-data får forsyningsselskaber et transparent netværk, som gør det muligt at træffe faktabaserede beslutninger. Ved f.eks. at kende alder og status på eksisterende rør kan man træffe bedre beslutninger om investeringer i nye rør og dermed optimere brugen af ressourcer, både hvad angår tid og penge.

På den måde giver GIS-data ikke alene forsyningsselskaberne et overblik over rørene – de spiller også en afgørende rolle i at imødekomme den digitale omstilling og øge effektiviteten i varmesektoren. I takt med den fortsat øgede miljøbevidsthed kommer der større behov for at holde styr på data om, hvilke rør der anvendes, og hvor de kommer fra. Dette kræver, at forsyningsselskaber proaktivt investerer i GIS-registreringer – både for at ruste sig til fremtiden, men også for at høste alle fordelene.

Hvordan fungerer GIS?

Jo bedre data, desto bedre resultater

Ved hjælp af GIS- og målerdata kan analyseværktøjer foretage præcise beregninger af f.eks. flow og temperatur på netværksniveau helt ned på time- eller endda femminutters-intervaller, hvilket naturligvis kræver data af høj kvalitet. Dette understreger vigtigheden af præcis information om f.eks. dimensioner og installationsår for at opnå pålidelige resultater.

Derfor er det første skridt i forsyningsselskabernes arbejde med GIS-teknologi, at de dokumenterer deres data, og- her er grundighed afgørende for at sikre det rette grundlag. Da de fleste aktiver højst sandsynligt befinder sig under jorden og ikke er let tilgængelige, skal dine data afspejle de fysiske forhold, sådan at dine GIS-data udpeger den nøjagtige placering af rør i jorden med centimeterpræcision. Derudover er det også vigtigt at dokumentere alle de forskellige komponenter, der bidrager til at simulere rørnetværket, inkl. ventiler, rør, produktionsenheder og boosterstationer.

Det næste afgørende skridt er en præcis model af dine data. Kortlægningen over kablerne spiller en vigtig rolle, da huller i modellen kan svække værktøjets evne til at levere nøjagtige resultater. I sidste ende vil selv den bedste model eller det bedste værktøj ikke være bedre end de data, du forsyner dem med.

Endelig er det vigtigt at opretholde GIS-datas nøjagtighed og sikre, at dit datasæt er opdateret, både af hensyn til den løbende drift, velfunderede beslutninger og analytisk præcision.

I nogle tilfælde kan det godt være en udfordring at få styr på forsyningsselskabets kortlægning og indhentningen af GIS-data. Nogle forsyningsselskaber gør det selv, men for at sikre en solid datastyring anbefaler vi at samarbejde med en ekspert på feltet. Eksperten kan ikke alene hjælpe med at indsamle og validere dine data, men også både tilpasse systemet efter dine ønskede registreringer og sikre, at alle konverteringsprocesser – f.eks. fra gamle tegninger – foretages korrekt.

Det handler alt sammen om det rette værktøj

GIS-data danner grundlaget for at lirke netværkets sorte boks op, men derfor kræver det stadig de rette værktøjer at forvandle dine data til værdifuld indsigt.

Et af disse værktøjer er Kamstrups Heat Intelligence – en webbaseret analyseplatform designet til at levere indsigt i dit forsyningsnetværk, som du kan handle på. Heat Intelligence kombinerer GIS-data om f.eks. rørlængde, dimension og isolering med målerdata, sådan at det kan beregnes, hvordan varmen bevæger sig i forsyningsselskabets netværk, og hvad det betyder for varmeforsyningen. Herudover kan modellen estimere de faktisk forhold i netværket (fx for brug, temperaturer eller tryk) hvilket kan anvendes til både fejlfinding, produktionsplanlægning eller indgå i renoveringsplaner.

Baseret på de indsigter kan forsyningsselskaber identificere, hvad der belaster netværket, reducere varmetabet og spare værdifuld tid. Ved at arbejde med en datadrevet model får du et pålideligt grundlag for at prioritere rørsektioner, hvor du vil opnå det bedste investeringsafkast ved at reparere, optimere eller udskifte rørene. Derfor er Heat Intelligence et perfekt eksempel på, hvordan det rette analyseværktøj kan hjælpe dig med at udnytte GIS-data til at optimere dit forsyningsnetværk og ruste dig til en mere energieffektiv fremtid.

Er du i tvivl om, hvorvidt dine GIS-data er klar til digitale værktøjer? Ræk ud til os og hør nærmere om vores GIS-data pre-study.