Heat Intelligence hjælper Aars med at reducere varmetabet

“Med Heat Intelligence kan vi prioritere udskiftningen af rør baseret på, hvor det vil have den største effekt – og levere mest værdi for pengene.”

- Aars Fjernvarme, Kasper Neve

Fra 200 til 16 omløb

7,8 MWh mindre årligt varmetab per kunde i dårligt præsterende områder

Udfordringen:

Dårlige rør medfører varmetab

For at optimere varmeudnyttelsen ønsker Aars Fjernvarme at renovere frem for at reparere. Ved at udskifte dårlige rør reduceres risikoen for brud, og netværkstemperaturen kan sænkes. Udfordringen har været at vurdere og prioritere, hvor man skulle starte, eftersom rørenes alder ikke altid indikerer deres tilstand, der afhænger af forskellige og ofte ukendte faktorer. Indtil nu har forsyningsselskabet manglet værktøjerne, der kan hjælpe med at afgøre, hvilke rør der skal udskiftes og hvornår.

”Vi kan ikke bare udskifte 50 kilometer rør på en gang. At vide hvor ydeevnen er dårligst i forhold til, hvad den burde være, er den store udfordring,” siger Kasper Neve, ingeniør hos Aars Fjernvarme.

Løsningen:
Heat Intelligence udpeger problematiske rør, før det er for sent

Analyseværktøjet Heat Intelligence kombinerer data fra varmemålerne med fakta om rørene, herunder længde, dimension og isolering, så temperaturer, flow og afvigelser kan beregnes. Værktøjet har hjulpet Aars med at reducere antallet af omløb drastisk, sænke returtemperaturerne med 1,5oC i nogle områder og reducere det årlige varmetab med 7,8 MWh per kunde i et dårligt præsterende område.
Se mere
Luk

Hvordan hjælper Heat Intelligence med at optimere varmen på tværs af netværket?

Takket være Heat Intelligence kan Aars nu prioritere renoveringerne baseret på, hvor der er mest brug for dem. Kasper Neve mener, at sammenligningen mellem den aktuelle tilstand og beregningsmodellens forventninger gør Heat Intelligence til et værdifuldt værktøj i hans daglige arbejde.

Fra 200 til 16 omløb

Kasper og hans team fokuserede på omløb, der er en almindelig kilde til varmetab og øget returtemperatur. De havde mistanke om, at de fleste omløb i forsyningsnetværket var unødvendige, og de identificerede steder, hvor indløbstemperaturen var højere, end den burde være.

”Værktøjet var i stand til at identificere de omløb, hvor indløbstemperaturen var højere, end den burde være ifølge beregningsmodellen,” siger Kasper.

Temperaturafvigelser er ofte forårsaget af et omløb tæt på måleren. Her kunne forsyningsselskabet teste behovet for hvert omløb ved at frakoble det – hvilket betød, at antallet faldt fra cirka 200 til 16. Resultatet var, at returtemperaturen faldt med op til 1,5 °C i nogle områder, samtidig med at indløbstemperaturen også blev reduceret.

7,8 MWh mindre årligt varmetab per kunde

Heat Intelligence har også hjulpet Aars med at identificere et område i netværket, der præsterede dårligt. Temperaturafvigelser i området viste, at den temperatur, der blev leveret til kunderne, var betydeligt lavere end forventet.

Det skyldtes de gamle stikrørs våde isolering forårsaget af udbredt vanddamp gennem årene. Med Heat Intelligence kunne Kasper Neve identificere dagen, hvor hvert rør var udskiftet. En sammenligning af indløbstemperaturer før og efter renoveringen viste en forøgelse på op til 10 °C og en reduktion af det årlige varmetab på 7,8 MWh per kunde.

10 °C uventet varmetab i enkelte målere

Aars vurderede også, om de skulle investere i en udskiftning af stikledningerne tidligere end planlagt i nogle områder. Én adresse havde et varmetab på mere end 10 °C fra vejen til huset. Ved at udskifte stikledningen kunne forsyningsselskabet således levere 10 °C mere til kunden uden at producere mere varme.

Da røret blev undersøgt, viste det sig, at det massive varmetab skyldtes en våd isolering forårsaget af spredning af vand inde fra røret. Koblingen, leddet og beklædningen var alle i en perfekt tilstand, og der var ikke noget vand uden for røret.

Kasper siger, at de ikke havde kunnet finde problemet med andre værktøjer. ”En drone viser os aktuelle brud, men den kan ikke fortælle mig, i hvilke områder det er værst. Termografi siger ikke noget om rørenes tilstand, fordi jordforhold og dybden påvirker det termografiske billede mere end dårlig isolering.”

Luk

”Dårlige stikledninger forhindrer os i at sænke temperaturerne, men med Heat Intelligence ved jeg, hvor jeg skal starte.”

- Aars Fjernvarme, Kasper Neve

Gå i dybden med detaljerne i Heat Intelligence

Lokaliser varmetabet, overvåg belastningsevnen, identificer netværksbelastningen, dokumenter kvaliteten af leverancer med mere.

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6

Relaterede kundecases