Gigantprojekt med fokus på detaljen

Radius, en del af Ørsted-koncernen, Danmark

Helt fra starten har planlægning været nøgleordet i Radius’ samarbejde med Kamstrup om levering, udrulning og drift af 1 million fjernaflæste elmålere. Til trods for projektets størrelse og kompleksitet holdes derfor både tidsplan og budget. Nu hvor projektet er på vej ind i driftsfasen, er selskabet begyndt arbejdet med at udnytte værdien i de mange data.

Med under en tiendedel af målerparken tilbage at udskifte, bevæger Radius sig ind i den afsluttende fase af Nordeuropas største smart metering-projekt. Projektets skala er dog ikke det eneste, der får det til at skille sig ud. Takket være en ekstremt grundig forberedelse kører det nemlig helt efter planen – både i forhold til sikkerhed, tid og økonomi, som er tre af Radius’ primære succeskriterier for projektet. Det skyldes især den nøje planlægning, som var en del af udbuddet.

”Hele nøglen til så voldsomt et projekt er planlægningen. Målerne skal leveres til tiden, man skal have nogle IT-systemer til at spille sammen, og man skal have hele udrulningen på plads, når man skal ud til 1 million kunder. Nøgleordet er planlægning, planlægning, planlægning.” siger Senior Manager hos Radius, Steen Hansen.

Kompleksitet kræver tid

På grund af projektets kompleksitet med et væld af systemintegrationer på tværs af forskellige IT-systemer, indeholdt tidsplanen dedikeret tid til testarbejde både i starten og undervejs. ”Integrationsarbejdet har været styret stramt med deltests, fabrikstests, sitetests og fællestests, og vi har haft test managers på – både hos Kamstrup og Radius – der har kørt det hele igennem og virkelig forstået vigtigheden af at samarbejde om det,” forklarer Steen Hansen.

Der er heller ingen tvivl om, at det er IT-siden, der har været mest kompleks, og det er fortsat der, hvor der investeres mest tid. ”Systemet skal også performe, når vi kommer op på 1 million målere. Det er jo det, der er projektets formål: at indsamle målerdata fra 1 million elkunder, validere dem og sende dem videre til Energinets Datahub.”

Projektets skala og foreløbige succes har medført stor interesse fra netselskaber i hele verden, som vil høre om Radius’ tilgang, og selskabet deler gerne ud af sine erfaringer. ”I stedet for at specificere hvad vores måler- og kommunikationsløsning skulle kunne, fokuserede vi på helheden: de målerdata, vi skal bruge for at møde de krav, omverdenen stiller til os. Og Kamstrup leverer faktisk bedre, end vi har specificeret i vores kontrakt,” siger Steen Hansen og fortsætter: ”Det var et bevidst valg, at vi gik efter gennemprøvede standardprodukter – og det er jo også noget af det, der gør, at budgettet holder.”

Fra starten var det regnet ud, at der skulle sættes 1.500 målere op om dagen, hvilket i sig selv var en ambitiøs målsætning, men på gode dage udskiftes der faktisk omkring 2.500 målere. ”Kamstrup udskifter over 40 tusind målere på en måned – på 20 arbejdsdage. Det er altså imponerende. Det kan man godt være stolt af”

Steen Hansen, Senior Manager hos Radius

2.500 målere om dagen

Fra starten var det regnet ud, at der skulle sættes 1.500 målere op om dagen, hvilket i sig selv var en ambitiøs målsætning, men på gode dage udskiftes der faktisk omkring 2.500 målere. ”Kamstrup udskifter over 40 tusind målere på en måned – på 20 arbejdsdage. Det er altså imponerende. Det kan man godt være stolt af,” siger Steen Hansen.

Da Radius valgte at lave projektet som en turnkey-leverance, var det bl.a. af hensyn til den enorme logistikopgave, de vidste ville være afgørende for udrulningens succes. ”Hvis målerleverandøren pludselig ikke leverede, ville vi have 180 mand stående nede på parkeringspladsen, og udrulningen ville gå i stå. Den risiko må man ikke undervurdere – der skal være målere til de montører, der kører derude, og der skal være kunder, der åbner døren. Dén opgave har Kamstrup løftet rigtig godt.”

Nu hvor udrulningen lakker mod enden, har planlægningen tydeligvis båret frugt: alle projektets vigtige milepæle er blevet overholdt.

Om Nordeuropas største smart metering-projekt

Data giver en ny spilleplade

Med timeværdier fra de første 900.000 målere i hus er Radius nu begyndt på arbejdet med at få udnyttet alle de data, de får hjem. ”De mange data giver os bedre kendskab til belastningen i vores lavspændingsnet, og så bliver vi bedre til at afsløre tyveri, håndtere fejl og vejlede kunderne i tilfælde af afbrydelser, så vi hurtigere kan fejlfinde,” fortæller Steen Hansen.

Derudover er en helt konkret fordel ved de nye målere, at de indeholder en afbryder, så Radius kan fjernafbryde og -indkoble kunderne, når de får besked herom. ”At vi ikke skal have bemanding til at køre ud til kunderne, det er den helt store business case for os. Vi har i dag mellem 200 og 250 afbrydelser om måneden og samme antal indkoblinger, så det giver en mærkbar besparelse – og ikke mindst en hurtig reaktion, når opgaven bliver stillet.”

Digitalisering og øget indsigt i nettet er generelt noget, Radius kigger meget på ift. netplanlægning i det Steen Hansen kalder den nye verden. ”Hvis der f.eks. kommer et boom af elbiler, så kan vi hurtigt gå ind ved hjælp af vores data og analysere, hvor vi skal sætte ind først, hvor der er mest belastning, hvor der er flaskehalse, vi ikke kender til. På den måde kan vi sætte ind de rigtige steder og investere i udbygning af elnettet i de rigtige tempi.”

Flere data giver også nye muligheder for forbrugerrettede tiltag, som er et område, hvor der vil ske en hel del ting i de kommende år. ”Flexafregning med forhøjet nettarif i enkelte bestemte timer og lavere i andre timer af døgnet vil skabe mulighed for at flytte rundt på noget forbrug og hermed belastningen af elnettet. Det er en af de ting, vi kigger på nu på baggrund af de mange muligheder og data, som de nye målere giver os.”

Og får forbrugerne nok incitamenter til at ændre forbruget, så det jævnes mere ud, vil det betyde store fordele for Radius som distributionsselskab. ”Vi slipper for at investere i forstærkninger af nettet og kan måske udskyde nogle nye investeringer. Det giver en helt ny spilleplade og et stort effektiviseringspotentiale.”

Det får Radius:

  • Målerdata leveret i henhold til SLA-krav (Service Level Agreement)
  • Kamstrup OMNIA indsamlingssystem med smarte elmålere og RF mesh/P2P kommunikation
  • Integrationer til bl.a. Landis & Gyr MDM-system, SAP, device exchange management-systemog forbrugerportal
  • Komplet installation af målere og infrastruktur, inkl. planlægning og kundekontakt og -service
  • Komplet IT-setup med ekstra sikkerhed
  • Drift af målerparken frem til 2035