Vand
Måleraflæsning
linkIQ
Driftseffektivitet

70% færre antennesites

 

DIN Forsyning, Danmark

Med den nye aflæsningsform, linkIQ®, kunne DIN Forsyning markant reducere antallet af nødvendige sites i Esbjerg by. Felttesten indfriede forsyningens høje forventninger og har banet vejen for enklere arbejdsgange, bedre kundeservice og en mere effektiv forsyning.

 
 
Da DIN Forsyning i sommeren 2019 stod overfor at skulle optimere aflæsningen i Esbjerg by, slog de hurtigt til, da Kamstrup foreslog dem muligheden for at teste en helt ny aflæsningsform. Det vestjyske forsyningsselskab havde nemlig en del målere, de ikke kunne få hjem med den eksisterende løsning. ”Vi har en ambition om, at fjernaflæsning er den måde, vi henter data hjem på. Er der for mange målere, vi ikke har kontakt med i et område, så er vi nødt til at se på, hvad vi kan gøre,” fortæller driftsleder Keld Jensen. 
Med Kamstrups nye aflæsningsmetode, linkIQ®, ville det kræve 70% færre antennesites at aflæse alle målerne i projektet sammenlignet med et traditionelt netværk baseret på Wireless M-Bus-standarden. En felttest blev derfor sat i gang for at bekræfte den nye metodes forbedrede performance.
 

“Jeg blev positivt overrasket – meget endda. Vi har haft målere i installationer, som vi ikke kunne få data fra med drive-by, næsten uanset hvor vi holdt henne – heller ikke med brøndantenne. Men med linkIQ® kom data hjem hver time.”

Keld jensen, driftleder, DIN Forsyning
 
 

Enklere arbejdsgange og bedre service

 

DIN Forsyning har i dag en række forskellige målere og systemer, blandt andet som følge af at være sammenlagt af flere selskaber, og fordi der er markante forskelle på tværs af forsyningsområdet. ”Inde i Esbjerg er der beton overalt, i de mindre byer er der store parcelhuskvarterer, og på landet er der bakker og dale og langt mellem naboerne. Det kræver forskellige typer fjernaflæsning,” forklarer Keld Jensen. I dag har hver type måler sit eget system, men forsyningen arbejder på at samle alle indkomne data fra Kamstrup i ét system, så de ikke skal have flere forskellige brugerflader.

Blandt overvejelserne var også muligheden for at løse udfordringen med at forsyningens kundeservice i dag delvist afhænger af hvilken målertype, -generation og -software kunden har. Det gælder f.eks. vejledning ift. motivationstarif. ”Vi har over 20 forskellige menuer og brugerflader ude ved kunderne, og det er et problem. Så jo mere ensrettet det er, jo nemmere bliver det for os at vejlede kunderne.” Samtidig blev der også kigget på vedligehold, hvor det er vigtigt for forsyningen at begrænse mandetimer til service og reparationer.

 

Din Forsynings fordele ved brug af linkIQ®

 

Struktureret test-tilgang sikrer læring

 

Forventningerne til testen var høje fra starten. ”Vi havde store forventninger til sendestyrken. De målere, vi har, som sidder i brønde eller langt inde i tøjskabe, bryggerser eller kældre, skal hjem, uden at vi skal ud og montere ekstra antenner. Og så er det ikke nok, at vi kun er i kontakt med måleren, når vinden blæser i den rigtige retning i klart vejr,” siger Keld Jensen.

Felttesten løb i 2 måneder og omfattede tre antennesites og 50 målere, hvoraf 34 på skift var med hjemme hos ca. 90 af DIN Forsynings medarbejdere for at teste forskellige scenarier. Alle udfyldte et skema om hustype og -årgang, hvilket rum måleren var placeret i, om der var vinduer osv., så der ville komme et præcist billede af hvordan forskellige forhold påvirkede testen. For at presse radiosignalet udvalgte forsyningen derudover et antal placeringer, hvorfra det erfaringsmæssigt var udfordrende at hjemtage data.

 

Rækkevidde på syv kilometer

Ifølge Keld Jensen overgik felttestens resultater forventningerne særligt pga. nogle af målernes udfordrende placeringer, og fordi stort set alle kom hjem uden brug af målerantenner. ”Jeg blev positivt overrasket – meget endda. Vi har haft målere i installationer, som vi ikke kunne få data fra med drive-by, næsten uanset hvor vi holdt henne – heller ikke med brøndantenne. Men med linkIQ® kom data hjem hver time. Og på Esbjerg sygehus i en kælder to plan under jorden, hvor vi stort set ikke kan få et Radio-mesh signal ud, kom måleren hjem med linkIQ® uden antenne.” 

Der er aflæst målere med en rækkevidde på op til syv kilometer, og baseret på de positive resultater valgte DIN Forsyning at installere de resterende otte sites – en beslutning der har skabt betydelige besparelser. ”Med linkIQ® skal vi finde plads til markant færre antennesites i byen. Det betyder noget for indkøb, men også for den efterfølgende service og vedligehold og ikke mindst årlig lejeafgift til mange af de bygninger, vi sidder på,” forklarer Keld Jensen.

Derudover er der en besparelse i at det nye netværk også kan hjemtage data fra flere af Din Forsynings eksisterende målere. ”Det er en kæmpe fordel, at mange af vores eksisterende målere også kommer hjem via det nye netværk, da vi så undgår at skulle skifte hele målerparken. Og så er det bare et mere robust system med færre muligheder for fejl.”

 

Om løsningen

 
linkIQ® er udviklet af Kamstrup til trådløs kommunikation via faste netværk, der anvendes til fjernaflæsning af intelligente vand- og varmemålere. LinkIQ® er designet med henblik på at skabe et robust netværk med stor rækkevidde og få komponenter, som kan levere de datamængder, moderne forsyningsselskaber kræver.
 

Effektiviteten driver os

 

Det er ikke første gang DIN Forsyning har været blandt de første til at afprøve noget nyt. Forsyningen har gennemgået en imponerende udvikling over en lang årrække fra primært at aflæse målere manuelt med tusindvis af håndskrevne aflæsningskort, over aflæsning via skraldebiler til et af de allerførste radionetværk og nu en helt ny aflæsningsteknologi. 

”Vi skal forvalte kundernes penge bedst muligt, så vi kigger altid på, om vi kan lave en investering i dag, der betyder at vi om et par år kan spare nogle penge. Men det er effektiviseringen, der driver os. Hvis et nyt system kan alt muligt, men kræver at vi skal skifte vores målere igen eller ansætte tre mand mere, så giver det ikke mening,” forklarer Keld Jensen.   

Ifølge Keld Jensen har linkIQ®-projektet bevist vigtigheden af at vælge den rigtige samarbejdspartner, særligt når man går helt nye veje. ”Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Kamstrup. Der har selvfølgelig været tider, hvor vi ikke var enige, eller hvor testen viste andet, end vi havde håbet – sådan er det med helt nye ting. Men vi har snakket om det og løst problemerne.” 

DIN Forsyning har store planer for sine målerdata, når den fulde systemudrulning er på plads – til fordel for både forsyningen selv og kunderne. ”Vi skal kigge på, hvordan vi kan bruge data til at sikre vores netværk og spore brud, og hvordan vi kan få lækage-alarmer fra målerne sendt ud til kunderne. Vi vil også gerne vise flere målerdata i vores kundeportal, så vi kan rådgive kunderne mere individuelt om forbrug og optimering. Der er masser af muligheder,” siger Keld Jensen.

 

Måske vil du også være interesseret i…