Kamstrup PressureSensor

Minimér dit vandspild og energiforbrug med trykoptimering i distributionsnetværket

kamstrup pressuresensor
kamstrup pressuresensor

Justér netværkstrykket, sænk dine lækagetab, og spar energi

Med Kamstrup PressureSensors kan du måle både de gennemsnitlige trykniveauer og opfange pludselige trystød. 

Ved at installere Kamstrup PressureSensors på strategisk vigtige steder i nettet får du bedre kontrol over netværkstrykket. Når trykket overvåges konstant tæt på leveringsstedet, kan vandforsyninger arbejde meget tættere på minimumskravene.

Intelligente alarmer er indbygget i Kamstrup PressureSensor til at advare brugeren, når det gennemsnitlige trykniveau er for højt eller for lavt.

Ofte vil det være muligt – enten i perioder eller permanent – at sænke det generelle tryk i nettet, hvilket skaber konkrete fordele i form af lavere driftsudgifter. Forsyningsselskabet får et værktøj, der kan forlænge levetiden på rørene i distributionsnetværket, mindske energiforbruget og sænke både antallet af brud og lækager samt niveauet af uafregnet vand. 

Nem og enkel fjernaflæsning
Kamstrup PressureSensor indeholder den samme radioteknologi som Kamstrups vandmålere. Trykmåleren er udstyret med en stærk langdistance-antenne, som udsender en lang række radiosignaler med intelligent kodning til netværket. Sammen med forbrugsdata fra forsyningens andre målere indsamles data fra Kamstrups PressureSensor ved brug af Wireless M-Bus-kommunikation.

Hjemtagningen af data kan ske med helt ned til 5-minutters intervaller for at sikre et datagrundlag, der kan understøtte din løbende optimering og fejlfinding.

Lang levetid

Kamstrup PressureSensor forsynes af interne batterier, så du kan bruge den overalt på ledningsnettet – også selvom der ikke er strøm til rådighed.

Batteriernes levetid er op til 6 år med mulighed for at udskifte batterierne for at forlænge trykmålerens levetid.

Installationerne kræver et hårdført og holdbart produkt. Trykmåleren er derfor designet som et vakuumkammer af formstøbt kompositmateriale og dermed fuldstændig vandtæt (IP68) – også selvom batterierne er blevet skiftet.

Hvorfor overvåge trykket i dit netværk?

Trykket i distributionsnettet er en af de vigtigste driftsparametre for et vandværk. Detaljeret viden om trykket giver muligheder for omkostningsbesparelser gennem driftsoptimering og øger kundetilfredsheden.

Forsyning af vand ved for højt tryk øger risikoen for brud og lækager. Samtidig går energi unødigt til spilde. Hvis trykket derimod er for lavt ved leveringsstedet, opfyldes forbrugernes forventninger til leveringskvaliteten ikke.

kamstrup vandtryk
kamstrup vandtryk
kamstrup vandmåler installering

Kundereferencer

Intelligent vandmåling er et værktøj til at forbedre kunderelationer og optimere driften. Det handler om kvalitetsstyring, indtjeningssikkerhed, asset management og uafregnet vand. Om at være i stand til at træffe de rigtige valg og vælge de rette investeringer.

Dyk ned i vores kunders verden og bliv inspireret af kolleger, som har prøvet vores løsninger og høstet fordelene.

kamstrup vandmåler installering

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6