Kamstrup går ind i USA

Kom vandspild til livs med intelligent vandmåling

Smart metering-producenten Kamstrup introducerer sin løsning til intelligent vandmåling på det amerikanske marked.

Kamstrup, der har haft stor succes med sine vandmålingsløsninger i mange regioner af verden, ser nu efter nye muligheder i Amerika. Placeret i Atlanta ansætter Kamstrup salgskonsulenter og tekniske supportere til at forsyne amerikanske leverandører af drikkevand med de nyeste teknologivandmålere og målesystemer. Kamstrup forventer at tilbyde service og support med landsdækkende dækning inden for få måneder.

Landechef Jarmo Jake Heikkinen siger: “Vi har en klar mission her. Knaphed på råvand og lækager i distributionsnettet er allestedsnærværende og umiddel-bare problemer, der skal håndteres konsekvent. Vi har haft stor succes med vores intelligente vandmålingssystemer, der detekterer lækager og sikrer vandforsyningsselskabernes indtjening verden over. Og da vi ser mange af de samme problemer i USA med aldrende distributionssystemer og vandmangel, 

tror vi, at vi har det helt rigtige produkt på det rigtige tidspunkt. Da frisk drikkevand er en begrænset ressource, bør det ikke spildes.”

Jarmo Jake Heikkinen henviser til publikationen Distribution System Inventory, Integrity and Water Quality udgivet af American Water Works Association (AWWA), hvori det skønnes, at der er tæt på 237.600 nedbrud pr. år i USA, hvilket fører til et tab i de årlige indtægter på ca. 17 mia. kr.

“Disse tal viser klart, at der er en stærk business case for forsyningsselskaber i at opgradere til intelligent vandmåling. Med mere end 3 millioner solgte ultralydsforbrugsmålere introducerer vi gennemprøvet teknologi.”

Landechef Jarmo Jake Heikkinen

Hvis du ikke måler det, ved du det ikke

Måling af vandforbrug er udgangs-punktet for vandbeskyttelse. Til at reducere hvad der åbenlyst er uacceptabelt spild af vand og til at styrke fokusset på forbrug er udrulningen af intelligente vandmålere et uundgåeligt tiltag.

Kernen i Kamstrups intelligente vandmålere er ultralydsmålemetoden kombineret med digital databehandling.

Ultralydsmåling sikrer høj nøjagtighed gennem hele produktlevetiden på grund

Kontakt Kamstrup L.L.C (USA)

af, at ultralydsmåleren er uden bevægelige dele i røret. Selv en mindre unøjagtighed i målemetoden vil beløbe sig til store mængder vand, når den forekommer i tusinder af målere.

Med den digitale behandling bliver alle unormale hændelser som f.eks. brud og forsøg på manipulation logget sammen med forbrugsdata i 460 dage, hvilket giver driftsledere og forbrugere et stærkt grundlag for fejlfinding og beslutningstagning.

I flere tilfælde har vandselskaber været i stand til at registrere lækager allerede ved den første måleraflæsning. Lækagerne skyldtes løbende toiletter, dryppende vandhaner og rørbrud. Den tidlige detektering forhindrede ikke kun spild af vand, men også skader på ejendommer og dyre reparationer.

Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.