Aalborg Varme digitaliserer fjernvarmen

Danmark, 9. januar 2017

Aalborg Varme går forrest med investering i et stort og innovativt fjernvarmeprojekt, hvor digitalisering og driftsoptimering af forsyningen er de primære mål. Investeringen omfatter blandt andet 38.000 intelligente varmemålere og et fuldautomatisk fjernaflæsningssystem fra Kamstrup.

Med den nyligt underskrevne kontrakt på et af Danmarks største fjernvarmeprojekter fører Aalborg Varme an, når det handler om at digitalisere og skabe fremtidens energieffektive fjernvarmesystem. Når udrulningen af det store projekt starter i marts 2017, vil Kamstrup stå for levering af intelligente målere, fjernaflæsningssystem, software, hosting af data og kontrolaftale af målerne. En samlet løsning der giver Aalborg Varme en lang række muligheder for interne driftsoptimeringer og øget kundeservice.

”Helt grundlæggende handler investeringen i denne teknologi om at digitalisere fjernvarmeforsyningen, og anskaffelsen af de fjernaflæste målere er det naturlige næste skridt for fjernvarmeområdet i Aalborg Kommune,” forklarer Lasse P.N. Olsen, bestyrelsesformand i Aalborg Energikoncern.

”Digitalisering er ikke et mål, der må stå alene. Vi forventer, at investeringen vil medføre lavere driftsomkostninger i en grad, så investeringen faktisk samtidig er rentabel. Det har været et lige så vigtigt mål for os. Dels vil driften af det trådløse system være billigere, og samtidig forventer vi at kunne yde en hurtigere kundeservice med en øget effektivisering af vores forsyningsnet til følge.

Den nye teknologi bliver også et vigtigt element i den kommende grønne omstilling af fjernvarmesystemet, hvor der vil være behov for en øget viden om kundernes forbrug på den ene side og vores produktion på den anden,” siger Jesper Høstgaard-Jensen, direktør i Aalborg Varme A/S.

Med den valgte løsning fra Kamstrup får Aalborg Varme, udover målerne, et digitaliseret og unikt fjernaflæsningssystem, der sikrer gennemsigtighed samt enkel og sikker indsamling af data, der vil skabe stor og vedvarende værdi for både Aalborg Varme og forbrugerne.

”Udover bedre kundeservice via fjernaflæsning, vil de præcise og hyppige data give Aalborg Varme den information, der skal til for at arbejde målrettet med optimering af deres distributionsnet. Derudover sikrer fleksibilitet, at løsningen både er økonomisk attraktiv og fremtidssikret ift. energieffektivisering og omstilling til vedvarende energi. Jeg glæder mig samtidig over at skulle udvikle det samarbejde, vi har haft de sidste mange år.”

 - Jesper Kjelds, Sr. Vice President i Kamstrup.

Samarbejdet med Aalborg Varme understreger Kamstrups position som markedets førende leverandør af intelligente måleløsninger til varme og køling. Virksomheden er i rivende vækst og leverer energieffektive løsninger over hele verden.

Fjernvarmen har fået en vigtig position både i dansk og international kontekst, og der er et stigende politisk fokus på at udnytte energiressourcer mere effektivt. Høj energieffektivitet kræver gennemsigtighed for både forsyningsselskaber og forbrugere, og digitalisering kommer derfor til at spille en afgørende rolle i fremtiden.

For yderligere oplysninger kontakt:

Knud Bonde
Senior Vice President for Heat, Cooling, Heat Systems
+45 89 93 10 25

Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.