Värme
Advanced Metering Infrastructure (AMI)
Digitalisering
Smart mätning

Energieffektiv värmeförsörjning

Fjärrvärme i den nya verkligheten i energibranschen

Smart mätning tillhandahåller grunden för hög energieffektivitet genom att tillföra transparens och databaserad kunskap till fjärrvärme

Den nya verkligheten i energibranschen kräver ett integrerat och intelligent energisystem med fjärrvärme som dess naturliga hörnsten. Att förbättra energieffektiviteten och underlätta övergången till förnybara energikällor och överskottsvärme, kräver en nivå av transparens i fjärrvärmesystemet som endast kan uppnås med hjälp av frekventa och noggranna mätdata.

På så sätt spelar smart mätning en avgörande roll när det gäller att möta utmaningarna med det integrerade energisystemet, samtidigt som smart mätning fungerar som en plattform för att utnyttja de givna möjligheterna. I denna vitbok beskrivs den nya verkligheten i energibranschen och den roll som fjärrvärme spelar i den. Vi tittar närmare på det intelligenta energisystemets egenskaper och utforskar hur viktigt det är med effektivitet och transparens genom hela energikedjan, ända till slutanvändaren.

Slutligen kikar vi på vad som kommer att påverka och driva fjärrvärmen i framtiden. Ladda ned din version av vår vitbok och läs mer.

Att byta fokus och höja ribban

Fjärrvärme står i centrum i ett fullständigt integrerat energisystem, där efterfrågan anpassar sig efter den varierande produktionen baserat på förnybara energikällor och överskottsvärme - men detta kommer att kräva en högre flexibilitet än idag.

Detta innebär att nyttja tillgängliga energikällor så effektivt och hållbart som möjligt, och samtidigt skapa de bästa förutsättningarna för att integrera förnybara energikällor.

Ladda ned vår vitbok och läs mer om hur högre energieffektivitet går hand i hand med lägre temperaturer och mer flexibel distribution.

Transparens öppnar nya möjligheter

Förutsättningen för hög energieffektivitet och grunden för energiövergången är transparens.

För att uppfylla dessa effektivitetsmål och föra produktionen närmare gränsen, måste bolagen vara medvetna om vad som händer i nätverket vid alla tidpunkter och i synnerhet vid kritiska punkter. Endast med hjälp av frekventa data från smart mätning kan man uppnå denna grad av transparens. Smarta mätare ger bolagen en detaljerad överblick över det faktiska tillståndet i distributionsnätet, vilket gör det möjligt för dem att optimera i realtid.

Med hjälp av frekventa mätaravläsningar, ner till timvärden eller till och med fem-minutersvärden, kan bolagen övervaka och hantera sitt nätverk på ett helt nytt och enklare sätt. Detta möjliggör driftsoptimering och minskade avfall. Vidare gör frekventa mätdata från smarta mätare det möjligt för bolagen att identifiera och hjälpa slutanvändarna som behöver vägledning i energieffektivt beteende.

Medvetenhet skapar mer energieffektiva slutanvändare och detta gynnar både dem själva och bolagets verksamhet.

Att driva teknologin framåt – tillsammans

En lösning för energimätning från Kamstrup representerar nästa generation av smart mätning. Genom en kombination av den senaste tekniken, fjärravläsning och toppmodern övervakning av läckage, erbjuder våra uppvärmnings- och nerkylningslösningar marknadens högsta nivå av styrning, effektivitet och flexibilitet.

Ladda ned din version av vår vitbok och läs mer om hur du navigerar i de nya villkoren för en digital värmeförsörjning.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6