Värme
Fjärrvärme
Digitalisering
Energieffektivitet

Ditt försörjningsnätverk
Din överblick
Ditt värde

Du har två valmöjligheter

Antingen känner du dig överhopad av alla de nya krav och utmaningar som kommer eller så väljer du att se fantastiska möjligheter att skapa nya värden. På Kamstrup har vi byggt en strukturerad och inspirerande plattform med flera alternativ så det blir enkelt för dig att ta nästa steg mot en hållbar verksamhet. Genom smart mätning och pålitliga data får du full insyn i DITT leveransnätverk. Detta ger dig konkret kunskap som kan leda ditt företag framåt.

Heat Intelligence - När du känner till vad som händer i rören under jord..

Vill du kunna:

  • Kartlägg dina värmeförluster
  • Dokumentera din leveranskvalitet
  • Övervaka din belastning och kapacitet
  • Identifiera vad som påverkar ditt ledningsnät

Introducing SCADA for district heating distribution

The value embedded in smart meter data is undeniable, but unlocking that value requires the right tools. Kamstrup’s new analytics platform, Heat Intelligence, is a direct result of our continuous investment in maximising the value our customers get from their data.

The business case for digitalised district heating

The decarbonisation of heating systems is no longer a question of ‘if’ but rather ‘how soon’. With increasing focus from all industry levels on the potential in district heating as the vehicle to make it happen, it is crucial to use current positive developments as stepping stones to making the digitalisation of district heating a reality.

We have looked at the business case of moving to remotely read meters and the potential for optimization.

Värdet av dina data

I en komplex försörjningsverksamhet fylld med ”buzzwords” hjälper vi dig att se fördelarna och få en överblick. Vi har samlat nio konkreta tips som visar hur du får ut mer värde från de data du samlar in i ditt försörjningsnätverk.

Överkalix, Sverige Små bolag kombinerar traditionell avläsning med innovativ geni

”Vi befinner oss i en konstant optimeringsprocess. I den processen tillhandahåller vår mätningslösning grunden för att skapa resultat både för bolaget och för våra kunder.”

– Kenneth Sköld, VD för Överkalix Värmeverk

Aarhus fjärrvärme, Danmark Nya möjligheter med smart mätning

“Vi gjorde ett businesscase för projektet, men resultaten har redan överträffat våra förväntningar. Om vi fortsätter att se den här typen av resultat, förväntar jag mig att vår investering betalar sig redan efter halva tiden av mätarnas förväntade livslängd på 16 år,”

– Erik Brender, projektledare vid AffaldVarme Aarhus

Assens Forsyning och Assens Fjernvarme, Danmark Driftoptimering och förbättrad kundservice med fjärravläsning

”Nätverksavläsning med READy har skapat stora värden – i mätarens båda ändar. Förbrukare får mycket bättre service och vi får mycket fler data som kan användas för att optimera vårt nätverk.”

– Anne Lyndorff, teamledare, Assens Forsyning A/S

Aalborg Varme, Danmark Danska energibolag digitaliserar fjärrvärme

”I grund och botten handlar våra investeringar i den  nya tekniken om att digitalisera fjärrvärmen och förvärvet av de fjärravlästa mätarna är nästa naturliga steg för vårt fjärrvärmeområde”

– Lasse P. N. Olsen, styrelseordförande i Aalborg Energikoncern

7 artiklar om digitalisering och energieffektiv värmeförsörjning

Digitalisering – bara en modefluga?

Fjärrvärmebranschen fortsätter att utvecklas och kräver att allt ifrån teknik
till arbetsflöden och analys måste digitaliseras för att kunna stödja bolagen
i allt de gör. Men kommer den omfattande digitaliseringen att kunna leverera?

Den nya energiverkligheten

Dagens utmaningar inom energiområdet kräver smartare och mer energieffektiva
städer som fokuserar på hållbart resursutnyttjande.

Att byta fokus och höja ribban

Integreringen av förnybara energikällor och överskottsvärme kräver intelligenta energisystem
mellan olika sektorer. Det intelligenta och integrerade energisystemet fokuserar på hög
energieffektivitet för att minska energiförlust.

Behovet av effektivitet

Att öka effektiviteten och bättre utnyttja kapaciteten i det befintliga systemet, innebär betydligt större
besparingsmöjligheter för fjärrvärmebolagen. Detta eftersom det ger dem möjlighet att skjuta upp
eller helt undvika investeringar i tillgångar som binder upp kapital flera år framöver.

Transparens är avgörande

Förutsättningen för hög energieffektivitet och grunden för den gröna
övergången är transparens. Endast med hjälp av frekventa data från
smart mätning kan man uppnå transparens.

Att engagera slutanvändaren

Smart mätningsteknik gör det möjligt för fjärrvärmebolagen
att rikta in sig på dåligt användarbeteende och låter kunderna
aktivt ta del av att skapa en hållbar energiframtid.

Fjärrvärme i framtiden

Banbrytande teknik och ökad digitalisering I kombination med erfarna branschaktörers
know-how och ambitioner, kommer att driva fjärrvärmen till nästa nivå.
Framtiden börjar idag!

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6