Intelligent fjärrvärme

För större energieffektivitet

Möt morgondagens energiutmaningar, redan idag

Allt eftersom den globala efterfrågan på energi och urbanisering fortsätter att öka, håller fossila bränslen på att uttömmas och de ekonomiska och miljömässiga kostnaderna för energiproduktionen stiger alltmer. Detta påskyndar behovet av att, inte bara minska förbrukningen, utan att även förbättra och effektivisera sättet som energi produceras, hanteras och distribueras. 

Som ett resultat av detta, förväntas bolagen bli mer energieffektiva och samtidigt optimera sin verksamhet, öka kostnadseffektiviteten och tillhandahålla bättre service åt slutanvändarna.
Smart mätning är en central del av lösningen, eftersom du inte kan optimera det du inte mäter. Frekventa och noggranna data ger bolagen en översikt i realtid över distributionsnätet, slutanvändarna och byggnaderna som de försörjer. Denna kunskap gör det möjligt för bolagen att fatta smarta beslut som bidrar till påtagliga besparingar idag och även till att klara av utmaningar och skapa möjligheter inom intelligenta energisystem i framtiden.

Hos Kamstrup vill vi vara din partner på denna resa. Nedan vill vi dela vår kunskap och vår syn på hur energieffektiv värmeförsörjning verkligen fungerar.

What’s Next

Vid Kamstrup har vi byggt en strukturerad och inspirerande plattform av alternativ så det blir enkelt för dig att ta nästa steg mot hållbar verksamhet.

Den energieffektiva värmeförsörjningen

Fjärrvärme står inför en ny verklighet i energibranchen - en verklighet där smarta mätare utgör grunden för hög energieffektivitet genom att tillföra databaserad kunskap till fjärrvärme. 

Ladda ned vår vitbok och ta en närmare titt på vad som kännetecknar det intelligenta energisystemet och utforska vikten av effektivitet och transparens – hela vägen till slutanvändaren.

Fjärrvärmen står i centrum

13 procent av Europas värmebehov förses för närvarande av fjärrvärme men detta väntas öka till 50 procent till år 2050. Artikel av Steen Schelle Jensen.

Värdet av data

Smart mätning bidrar till intelligens inom fjärrvärme. Med kunskap utifrån frekventa mätdata kan bolagen optimera driften och förbättra energieffektiviteten, vilket skapar mervärde både för dem själva och för sina kunder.

Kombinerad värme och kyla

När uppvärmning krävs under de kallare månaderna och kylt vatten krävs till luftkonditioneringen på sommaren, kan Kamstrups mätare erbjuda en lösning med ett enda mätsystem. Endast ett rörledningssystem krävs för både värme och kyla, vilket leder till omfattande besparingar vid installationen.

 

Precision på lång sikt

Korrekt fakturering fordrar tillförlitliga data och därmed även korrekt mätning.

En energimätare är ett mätinstrument på samma sätt som bensinpumpen på bensinstationen eller vågen i köttbutiken. Kunderna förväntar sig självklart att kunna lita på dess exakthet och därför är det av största vikt att kunna bevisa denna exakthet.

Intelligent värmeenergi

Optimera ditt nät och minska vattenförlusterna

Fjärrvärmeverket i Aarhus, Danmark, med fler än 50 000 anslutna kunder, förväntar sig att kunna minska sina vattenförluster med 40 procent. Metoderna är avancerad energimätning med läckageövervakning, elektronisk mätarkontroll och en hostad lösning för systemdrift.

Fjärrvärmeverket utnyttjar värdefulla energidata för effektiv drift av fjärrvärmeverket, som projektchefen på fjärrvärmeverket i Aarhus, Erik Brender, karaktäriserar som ett "Smart Heating Grid".

Fjärrvärmekonceptet

Danmark har den högsta tätheten av fjärrvärmeanslutningar och över 60 % av alla danska hushåll är anslutna till nätverket. Kamstrup är en av dessa leverantörer som har nytta av den progressiva hemmamarknaden så att vi idag kan erbjuda marknadens mest innovativa värmemätarlösningar. Titta på filmen om fjärrvärmekonceptet i Danmark.
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.