Tijd om afscheid te nemen

Om vooruit te denken en ons voor te bereiden op de toekomst, moeten we ons perspectief soms bijstellen en afscheid nemen. Dit geldt ook voor het meten van waterverbruik. Met de snel veranderende technologie is nu het perfecte moment om afscheid te nemen van mechanische watermeters en de voordelen van smart metering te verwelkomen.

De mechanische meter was jarenlang de voor de hand liggende keuze. In de huidige digitale wereld waarin de behoefte aan communicatie en connectiviteit iedere dag groter wordt, is goed niet goed genoeg meer. Smart metering is de toekomst en biedt een groot aantal voordelen.

De ultrasone meter heeft geen bewegende onderdelen, dit in tegenstelling tot zijn mechanische tegenhanger. Dat betekent dat hij minder onderhevig is aan slijtage waardoor een hoge stabiele nauwkeurigheid gedurende de gehele levensduur blijft gewaarborgd. Dit zorgt niet alleen voor correcte facturatie, maar verbetert ook de datakwaliteit.

In tegenstelling tot de mechanische meter heeft de ultrasone meter ook mogelijkheden voor afstandsuitlezing zonder dat extra apparatuur nodig is. Daardoor is veel minder tijd nodig voor de datacollectie. Bovendien wordt de efficiëntie ook verbeterd omdat u onjuiste uitlezingen en noodzakelijke opvolgingen voorkomt en tijd en geld bespaart voor activiteiten die meer waarde creëren. Daarnaast krijgt u een u breder spectrum aan data, op basis waarvan u uw klanten nog beter van dienst kunt zijn.

Tot slot maken intelligente alarmeringen vanuit ultrasone meters de detectie mogelijk van onder andere lekkages, leidingbreuken en terugstroming. Zo verlagen ze de hoeveelheid Non Revenue Water in uw distributienet en voorkomen ze winstderving.

Om vooruit te denken en ons voor te bereiden op de toekomst moet soms afscheid genomen worden

Bekijk waarom het tijd is om afscheid te nemen van mechanische watermeters en de voordelen van slimme metingen te verwelkomen.

Nauwkeurigheid

De ultrasone meter heeft geen bewegende onderdelen en is dus minder gevoelig voor slijtage. Dit betekent dat hij een hoge en stabiele nauwkeurigheid behoudt tijdens zijn hele levensduur en zo correcte facturatie en betere datakwaliteit mogelijk maakt.

Afstandsuitlezing

Afstandsuitlezing van ultrasone watermeters reduceert de tijd die nodig is voor datacollectie. Hierdoor wordt de data nauwkeuriger, kunnen middelen beter worden verdeeld en kan de klantenservice worden verbeterd.

Waterverlies

Intelligente waarschuwingen van ultrasone watermeters maken efficiënte lekdetectie mogelijk en zorgen voor minder niet in rekening gebracht water: hoe sneller een lek gedetecteerd en gestopt wordt, des te minder water verloren gaat.

"Goodbye" is wereldwijd

Klaar om afscheid te nemen?

Laten we het gesprek aangaan

Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Ik heb behoefte aan

Ik wil

Ik zou graag

1 2 3 4 5 6