Warmteoplossingen

Terwijl de wereldwijde energiebehoefte en verstedelijking blijven toenemen, raken fossiele brandstoffen uitgeput en stijgen de economische- en milieukosten van energieproductie. Dit benadrukt het belang van vermindering van het verbruik, maar ook van verbetering van de efficiency waarmee energie wordt geproduceerd, beheerd en gedistribueerd. 

Het gevolg hiervan is dat leveranciers vandaag de dag genoodzaakt zijn om zuiniger met energie om te gaan, maar tegelijkertijd ook de bedrijfsvoering te optimaliseren, de kostenefficiëntie te verhogen en een betere service aan eindgebruikers te bieden. Smart metering is een centraal onderdeel van de oplossing, omdat u immers niet kunt optimaliseren wat u niet meet. Frequent en nauwkeurig uitgelezen meterdata bieden energiebedrijven real time inzichten in hun distributienet, de eindgebruikers en de gebouwen waaraan ze leveren.

Wat is uw volgende stap?

Uw netwerk bevat een schat aan mogelijkheden om uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Intelligente meters en afstandsuitlezing bieden de basis van de datacollectie die is vereist om deze mogelijkheden te benutten.

Frequent uitgelezen data van uw meters helpt bij het optimaliseren en het creëren van transparantie in uw net.

Slim warmte meten met Kamstrup

Inspiratie voor een geoptimaliseerd netwerk

Waarde van data

Wat u niet meet, kunt u niet optimaliseren. Data van intelligente meters en afstandsuitlezing kunnen transparantie en inzichten bieden.

Hoe meer data u hebt, hoe meer waarde u kunt creëren.
De enige vraag is: welke voordelen heeft uw bedrijf nu nodig - en in de toekomst?

VOLGENDE stap

Uw distributienet
Uw overzicht
Uw waarde

U zult wellicht verbaasd zijn over de vele nieuwe eisen en uitdagingen waar uw bedrijf voor staat. Maar u ziet ook geweldige kansen voor het creëren van nieuwe waarde. 

Waar u ook heengaat en welke ambities u ook heeft met uw bedrijf, uw volgende stap is altijd de belangrijkste.

De energiezuinige warmtevoorziening

Stadsverwarming heeft te maken met een nieuwe realiteit. Een realiteit waarin slimme metingen de basis vormen voor hoge energie-efficiëntie door stadsverwarming te voorzien van op data gebaseerde kennis. 

Download onze whitepaper voor een nadere beschouwing van de eigenschappen van een slim energiesysteem en verken het belang van efficiëntie en transparantie, tot de eindgebruiker aan toe.