Analytics

 • Verlaag kosten
 • Doe gerichte investeringen 
 • Verbeter de klantenservice

Het koppelen van frequent uitgelezen data van slimme warmtemeters aan feiten over de leidingen van stadsverwarming, kan de manier waarop u uw distributienet plant, beheert en onderhoudt fundamenteel veranderen. 

Het gebruiken van de mogelijkheden van data met warmte-analyse biedt grote kansen voor slimme stadsverwarming en kan helpen activabeheer te verbeteren, verliezen in het distributienetwerk te reduceren en ongeëvenaarde transparantie geven van de huidige status tussen productie en consument.

Door het analyseren van data van intelligente meters, zult u nu weten wat er zowel boven als onder de grond gebeurt - het hele jaar door.

De oplossing is klaar voor slimme stadsverwarming. Het is aan u om de volgende stap te zetten.

Heat Intelligence

Als u weet wat er "ondergronds" allemaal gebeurt…

U zult echte slimme stadsverwarming ontsluiten, waarmee u in staat bent om

 • Uw warmteverlies te lokaliseren
 • Uw leveringskwaliteit te documenteren
 • Uw belasting en capaciteit te monitoren
 • Bijzondere verbruiken in uw netwerk te identificeren
 • Neem contact op voor een gesprek over hoe Heat Intelligence uw data kan analyseren en transparantie kan creëren in uw distributienet.

Maak het úw district

 • Uw warmteverlies en lekkages lokaliseren
 • Uw leveringskwaliteit documenteren
 • Uw belasting en capaciteit monitoren
 • Bijzondere verbruiken in uw netwerk identificeren

Huidige netwerkstatus

U kunt nu precies zien hoe warmte zich door het distributienet verplaatst tot aan het moment dat deze de eindgebruiker bereikt. Dat wil zeggen dat u van ieder moment precies kunt aantonen wat u hebt geleverd. Ook kunt u uw temperatuuroptimalisatie evalueren. Dit op basis van visualisatie van dynamisch berekende feiten in plaats van op basis van een statisch model.

Snel van beginner naar expert in Heat Intelligence

 
Heat Intelligence opent de black box van het distributienet. Onze services zijn beschikbaar om u te helpen om de verkregen inzichten volledig te benutten. We bieden een reeks trainings- en onboardingservices voor een snelle start en stellen u in staat om aandachtsgebieden te vinden met potentiële lekkages, bypasses, abnormale verbruikspatronen, hoge retourtemperaturen of om te beginnen met het gebruiken van data als basis voor uw onderhoudsplannen.