Analyseren van stadsverwarming

Het analyseren van stadsverwarming levert een bijdrage aan het verbeteren van de efficiëntie van uw warmtedistributienet en kan uiteindelijk uw energiekosten en uw carbon footprint verlagen. 
 
Door frequent uitgelezen data van slimme warmtemeters te koppelen aan feiten over het stadsverwarmingsnet kunt u: 
 
Warmteverliezen in het net signaleren   
Inzicht in uw distributienet met betrekking tot temperaturen, doorstroming en druk vergroten 
De prestaties van uw net verhogen en dit documenteren 
 
Het analyseren van stadsverwarming is een essentieel middel voor elk warmtebedrijf dat de CO2 uitstoot wil verminderen en tevens wil besparen op tijd en kosten.

Heat Intelligence

Als u weet wat er "ondergronds" allemaal gebeurt…

U zult echte slimme stadsverwarming ontsluiten, waarmee u in staat bent om

  • Uw warmteverlies te lokaliseren
  • Uw leveringskwaliteit te documenteren
  • Uw belasting en capaciteit te monitoren
  • Bijzondere verbruiken in uw netwerk te identificeren
  • Neem contact op voor een gesprek over hoe Heat Intelligence uw data kan analyseren en transparantie kan creëren in uw distributienet.

Maak het úw district

  • Uw warmteverlies lokaliseren
  • Uw leveringskwaliteit documenteren
  • Uw belasting en capaciteit monitoren
  • Bijzondere verbruiken in uw netwerk identificeren

Huidige netwerkstatus

U kunt nu precies zien hoe warmte zich door het distributienet verplaatst tot aan het moment dat deze de eindgebruiker bereikt. Dat wil zeggen dat u van ieder moment precies kunt aantonen wat u hebt geleverd. Ook kunt u uw temperatuuroptimalisatie evalueren. Dit op basis van visualisatie van dynamisch berekende feiten in plaats van op basis van een statisch model.

Snel van beginner naar expert in Heat Intelligence

 
Heat Intelligence opent de black box van het distributienet. Onze services zijn beschikbaar om u te helpen om de verkregen inzichten volledig te benutten. We bieden een reeks trainings- en onboardingservices voor een snelle start en stellen u in staat om aandachtsgebieden te vinden met potentiële lekkages, bypasses, abnormale verbruikspatronen, hoge retourtemperaturen of om te beginnen met het gebruiken van data als basis voor uw onderhoudsplannen.