Koude-oplossingen voor energiebedrijven

Energiebedrijven zijn vandaag de dag genoodzaakt zuiniger met energie om te gaan, maar tegelijkertijd ook de bedrijfsvoering te optimaliseren, de kostenefficiëntie te verhogen en een betere service aan eindgebruikers te leveren. Smart metering is een centraal onderdeel van de oplossing, omdat u immers niet kunt optimaliseren wat u niet meet. Frequent en nauwkeurig uitgelezen meterdata bieden energiebedrijven real time inzichten in hun distributienet, de eindgebruikers en de gebouwen waaraan ze leveren.

Om de leveringskwaliteit voor hun afnemers te waarborgen en omzetverliezen te minimaliseren, hebben leveranciers een hoge mate aan flexibiliteit nodig van de meters voor wat betreft installatie, herconfiguratie en updates. Een oplossing voor afstandsuitlezing helpt u uw middelen op de meest optimale manier in te zetten, nauwkeurig uitlezen van meters te waarborgen en bovendien uw klanten correct te factureren.

Er is een compleet pakket intelligente koudemeters en meteruitleessystemen beschikbaar.

Lees meer over onze oplossingen

Thermal Disconnect

Thermal Disconnect, ook bekend als slimme afsluiter, maakt het op afstand afsluiten van de flow mogelijk, bijvoorbeeld voor energiebesparing, onderhoud of als resultaat van een vastgestelde lekkage. In plaats van fysiek toegang te moeten hebben tot de installatie, kunt u met Thermal Disconnect op afstand de afsluiter besturen en daarbij de flow afsluiten, indien nodig.

Communicatietechnologie

IoT of

niet IoT?

Hoewel IoT veel slimme antwoorden biedt in deze tijd van onderlinge connectiviteit, roept het ook een aantal vragen op die u zichzelf moet stellen voordat u bepaalt of IoT de juiste keuze is voor u.