Water
Nutsvoorzieningen
Meteruitlezing

READy-training voor beginners en geavanceerde gebruikers

Leer hoe u READy kunt gebruiken en volledig kunt profiteren van de vele functies door onze eenvoudige en praktische training te volgen.

Wat is READy?

READy is een platform speciaal ontwikkeld voor het op effectieve wijze verzamelen en ontsluiten van uitgebreide en betrouwbare meetdata met betrekking tot uw leveringen aan eindverbruikers en tot hun verbruiken.

READy biedt verschillende mogelijkheden waarop meters op afstand kunnen worden uitgelezen. Alle mogelijkheden verzamelen data op efficiënte wijze en maken gebruik van individuele encryptiesleutels waarmee een veilige overdracht van data gewaarborgd is. 

READy maakt het makkelijk om toegang te krijgen tot, te navigeren en actie te ondernemen op basis van meetdata. Het helpt u data te groeperen en deze op verschillende wijzen te presenteren, zoals bijvoorbeeld in tabellen, grafieken en in rapportages. Daarnaast wordt u via e-mail, sms of waarschuwingssymbolen geïnformeerd over eventuele bijzonderheden die zich voordoen.

READy kan in zowel een lokaal opgestelde als in een gehoste versie worden geleverd.

READy meteruitlezing, vergelijking van trainingsmogelijkheden

Om u te helpen bepalen hoe u het best te werk kunt gaan, hebben wij een overzicht gemaakt van de verschillende trainingsmogelijkheden.

Of u zich nu op een beginnersniveau bevindt en het inzicht in uw slimme meters wilt verbeteren, of als u al ervaring hebt met READy, maar het distributienetwerk wilt optimaliseren met behulp van meterdata – dan zijn wij ervan overtuigd dat u hier een volgende stap kunt zetten naar hogere efficiëntie op het gebied van meteruitlezing.

READy Classroom Basic

Deze training is een inleiding voor READy en de basisfuncties ervan. In de training wordt uitgelegd wat READy is en hoe u dagelijkse werkzaamheden kunt uitvoeren.
De focus ligt op het gebruik van READy voor facturatiedoeleinden.

Wat u leert:

 • Aan de slag met READy
 • Meteruitlezingen ophalen
 • Meteruitlezingen zoeken en organiseren in READy
 • Meteruitlezingen exporteren naar uw facturatiesysteem.

READy Classroom Advanced

Deze training geeft een overzicht van de infrastructuur voor uitlezing op afstand en de geavanceerdere functies in READy.
De focus ligt op het optimaliseren van uw data door deze te gebruiken voor het oplossen van problemen met meters, het bijhouden  van verbruik, het automatiseren van processen en het aanmaken van rapporten

Wat u leert:

 • Werken met apparaten voor het uitlezen van de infrastructuur
 • De analysetools gebruiken in READy
 • Data automatisch importeren en exporteren
 • Verbruiksalarmen instellen
 • Rapporten aanmaken

READy Classroom Customised

Deze training omvat de door u geselecteerde READy-onderwerpen. U kunt bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen van READy Classroom Basic combineren met andere onderwerpen van READy Classroom Advanced.
Als u een of meerdere uitbreidingen hebt, kunt u deze ook opnemen in de training. Zie de onderstaande lijst voor beschikbare onderwerpen die u kunt kiezen om aan uw specifieke trainingsbehoeften te voldoen.

Wat u leert:

 • U krijgt praktische en eenvoudig te begrijpen training in de onderwerpen die u kiest.

READy Classroom Brush-up

In deze training worden de basis READy-vaardigheden opgefrist met een focus op de jaarlijkse uitlezing. De training is speciaal ontwikkeld voor personen die READy vooral gebruiken voor een jaarlijkse uitlezing en een overzicht willen van wat ze moeten doen.
Dit is een e-learning training. Dankzij de opzet met self-learning kunt u de training in uw eigen tempo volgen. U kunt de e-learning modules bekijken wanneer het u uitkomt, stoppen wanneer u wilt en later weer verdergaan.

Wat u leert:

 • U leert wat u moet controleren en wat u moet doen om u voor te bereiden op de jaarlijkse uitlezing. U krijgt ook een herinnering van hoe u meterdata kunt verzamelen en hoe u deze kunt exporteren naar uw facturatiesysteem.

Laten we het gesprek aangaan

Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Ik heb behoefte aan

Ik wil

Ik zou graag

1 2 3 4 5 6