Water
Smart metering
Operationele efficiency
Waterverlies

Slimme watermeting bespaart water en arbeid

Waterverlies verslaan

"We kunnen leidingbreuken sneller vinden en analyses over waterverlies maken met ons procesbeheersysteem."

Het gemeentelijke waterbedrijf Florenberg in de buurt van Fulda (Duitsland) heeft 4.850 slimme watermeters geïnstalleerd met de bedoeling de watervoorziening efficiënter te maken en de klantenservice te verbeteren.

Het waterbedrijf voorziet jaarlijks in een behoefte van 900.000 m³ drinkwater voor ongeveer 20.000 klanten. De slimme watermeters zullen het administratieve en operationele werk van de technici van het waterbedrijf aanzienlijk verminderen.

Het tijdrovende opnemen van meterstanden door duur extern personeel behoort tot het verleden en ook het maken van de jaarafrekening wordt sterk vereenvoudigd.

Operations Manager Stephan Hahn: "De uitdaging waar we voor staan is dat slechts weinig werknemers steeds meer taken

moeten uitvoeren. De elektronische watermeters verschaffen ons een beter en sneller overzicht over ons voorzieningsgebied. We kunnen bijvoorbeeld leidingbreuken sneller lokaliseren en analyses over waterverlies uitvoeren aan de hand van ons procesbeheerssysteem."

"Klanten worden steeds gevoeliger wanneer het om werkelijk verbruik gaat", legt de technisch-operationeel manager uit. "Ons dagelijks werk wordt, dankzij de grote nauwkeurigheid van de ultrasone meter en de datalogger, flink vereenvoudigd. Indien gewenst, wordt het verbruik van de laatste 460 dagen door directe uitlezing

van de meter op een laptop getoond, evenals de min en max alarmberichten en andere nuttige informatie die door datalogging beschikbaar is.

De compacte watermeter MULTICAL 21 meet verbruik op basis van een buitengewoon nauwkeurig ultrasoon meetprincipe. De data wordt opgeslagen in een ingebouwde logger. De verbruiksdata wordt draadloos en efficiënt door personeel van het waterbedrijf uitgelezen terwijl ze ‘voorbij rijden’. Daarna wordt de data rechtstreeks naar het afrekeningssysteem van het bedrijf verzonden voor verdere verwerking en facturering. Daardoor is het waterbedrijf in staat 100% van het waterverbruik in het verzorgingsgebied te registreren en bestaan er vrijwel geen foutbronnen meer.

"We kunnen nu leidingbreuken sneller lokaliseren en analyses over waterverlies maken aan de hand van ons procesbeheerssysteem."

Operations Manager Stephan Hahn, Florenberg gemeentelijk waterbedrijf

Florenberg gemeentelijk waterbedrijf in de buurt van Fulda, Duitsland
 
Project:
Installatie van 4.850 slimme watermeters met meteruitlezing op afstand

Tijdsbestek: 2013

Contact opnemen voor meer informatie

Florenberg gemeentelijk waterbedrijf
Stephan Hahn, Operations Manager 

wasserhahn@kuenzell.de

Kamstrup Duitsland

Ingo Bluhm, Account Manager  

ibl@kamstrup.de