Water
Internet of things (IoT)
Slimme meetoplossing
Lekdetectie

Water-link verhoogt opbrengst met intelligent metering

“Door de hogere meetnauwkeurigheid van de digitale meters verwachten we een toename van 2% in de hoeveelheid gefactureerd water”

- Annelies Gebruers van water-link’s Klantcontactcentrum

4.000 lekkages gevonden

2% meer gefactureerd water

De uitdaging:

Onnauwkeurige meters verhogen de kosten

Het Belgische drinkwaterbedrijf Water-link bedient meer dan 640.000 eindgebruikers in Antwerpen. Tot voor kort moesten klanten zelf hun meterstand opnemen van hun mechanische watermeter en de stand per e-mail, via internet of telefonisch doorgeven aan Water-link. Maar omdat velen dit nalieten, was Water-link veel tijd en middelen kwijt aan het verzamelen van ontbrekende meterstanden en het schatten van verbruiken. Dat betekende dat een aantal klanten niet werd gefactureerd voor hun werkelijke verbruik en operationele beslissingen niet waren gebaseerd op nauwkeurige data.

De oplossing:

Smart metering bespaart tijd en geld

Ongeveer 160.000 Kamstrup MULTICAL® 21 intelligente watermeters zijn geïnstalleerd in Antwerpen en de hele uitrol van 205.000 meters wordt naar verwachting voltooid rond de zomer van 2021. MULTICAL® 21 is de eerste slimme watermeter met geïntegreerde Sigfox communicatie en waar nodig zullen de meters worden geïnstalleerd samen met Hydroko's slimme afsluiter HydroKonekt, die eveneens Sigfox communicatie ondersteunt. Dankzij de nieuwe slimme meters stapt Water-link over van het eens per twee jaar verzamelen van meetdata, naar het ontvangen van meetdata van alle meters op dagelijkse basis; een oplossing die de kosten zal verlagen en de opbrengsten zal verhogen.
Lees verder
Sluiten

Een sterk partnerschap creëert waarde voor Water-link

Hydroko, reeds lang partner van Belgische waterbedrijven, produceert een afsluiter waarmee drinkwaterbedrijven de hoeveelheid water kunnen regelen die elke afnemer ontvangt. Zij waren op zoek naar een aanbieder van smart metering die een sterke, flexibele en betrouwbare partner zou zijn tijdens het project. Kamstrup bleek een logische keuze.

“Kamstrup loopt voorop bij IoT-oplossingen voor slim water meten”, zegt Bert Fabri, projectleider bij Water-link, “en ze bieden ons de flexibiliteit en interoperabiliteit die wij verlangen.”

Continu testen is essentieel voor een betrouwbare oplossing

In juni 2016 werd een pilot met 1.200 meters gestart. Sindsdien werden diverse updates uitgevoerd aan zowel de meter- als aan de software van de afsluiter. Volgens Hydroko's COO Jan Van Cappellen, was het continu testen en aanpassen cruciaal voor het succes van het project. “Kritisch blijven en voortdurend testen is essentieel.”

In november 2018 startte de grote roll-out. Momenteel zijn ongeveer 160.000 van de 205.000 meters geïnstalleerd en de distributie loopt op schema voor de voltooiing in de zomer van 2021. Er worden ongeveer 450 meters per dag geïnstalleerd. De resultaten van dit aansprekende project en de samenwerking erachter spreken voor zich.

“We ontvangen 98% van de maandelijkse waarden van alle geïnstalleerde meters,” zegt Bert Fabri, project engineer bij Water-link. “De ambitie is 99%, en we zijn heel dichtbij het bereiken van dat doel.”

Automatische datacollectie en facturatie

Met de nieuwe meters zal facturatieproces van Water-link volledig geautomatiseerd zijn, waardoor het bedrijf het gebruik van middelen in het klantcontactcentrum kan optimaliseren.

“Nu we eenvoudig toegang hebben tot verbruiksdata, kunnen we de wijze waarop we vragen van eindgebruikers behandelen optimaliseren en kosten voor follow-up als gevolg van ontbrekende meterdata besparen,” zegt Annelies Gebruers van het Klantcontactcentrum van Water-link. “Door de verbeterde meetnauwkeurigheid verwachten we een toename van 2% in de hoeveelheid gefactureerd water.”

Meterdata detecteert lekkages en informeert afnemers

Betere transparantie door meer frequent uitgelezen meterdata is vooral waardevol voor lekdetectie, wat bijdraagt aan het doel van Water-link om de hoeveelheid Non Revenue Water te verminderen. Vroeger wist het waterbedrijf niet wat de omvang was van lekkages of waar deze zich bevonden. Met het nieuwe meetsysteem kunnen zij lekkages, leidingbreuken en fraude opsporen en zo het waterverlies snel beperken. Tijdens de eerste test werden bij ongeveer 4% van de meters lekkages ontdekt die werden verholpen. Tot nu toe zijn meer dan 4.000 lekkages gevonden in huisinstallaties van afnemers.

De bewoners profiteren hier ook van omdat ze nu hun dagelijks verbruik kunnen zien en lekkage- of leidingbreukmeldingen kunnen ontvangen via een eindgebruikersplatform op de website. En Water-link is in staat proactiever en meer servicegericht te zijn door hulp te bieden bij grote lekkages om zo schade te minimaliseren. Ook kunnen vanaf nu vragen van klanten over hun verbruik op basis van actuele data, gefundeerder worden beantwoord.

Behalve lekkages, detecteren de digitale meters ook terugstroming, waardoor Water-link de drinkwaterkwaliteit efficiënter kan waarborgen door in een vroeg stadium hierop actie te ondernemen. Tot nu toe zijn 375 terugstroommeldingen ontvangen en afgehandeld.

Sluiten

“We onderzoeken verdere automatisering door het inbouwen van meer intelligentie in ons systeem. Ons doel is de alarmeringen te kunnen classificeren zodat we kunnen focussen op de meest kritische en ze efficiënter kunnen afhandelen.”

Bert Fabri, Water-link Project Engineer

Meer weten

Wilt u meer weten over onze intelligente meetoplossingen? Neem contact op met onze experts die u kunnen helpen de juiste tools te vinden voor de uitdagingen waar u voor staat.

Laten we het gesprek aangaan

Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Ik heb behoefte aan

Ik wil

Ik zou graag

1 2 3 4 5 6