Water
Akoestische lekdetectie (ALD)
Smart metering
Waterverlies

Service-aanbod

Akoestische lekdetectie

Klaar voor succes

Implementatie van een slimme meetoplossing met akoestische lekdetectie inclusief flowIQ® 2200 watermeters en de analysemodule Leak Detector wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Kamstrup om te waarborgen dat u de best mogelijke start krijgt. U heeft de keuze uit verschillende opties voor de mate van ondersteuning en training die u nodig heeft.

Dit varieert van standaard set-up en opstarten, tot servicepakketten waarbij we uw net monitoren en u een lijst leveren met mogelijke lekkages voor nader onderzoek. Voor uw dagelijkse werkzaamheden bieden we ook training, zodat u ervan verzekerd bent dat u voldoende kennis bezit om zelf lekkages te detecteren.

Wat als uw watermeters de lekkages zouden kunnen horen die u niet kunt zien?

Vanaf nu kunt u iedere slimme meter voor u laten werken bij het opsporen van lekkages en het creëren van een unieke transparantie in uw distributienet. De meters werken binnen een fijnmazig netwerk van geluidloggers, de flowIQ® 2200 watermeters luisteren naar de distributieleidingen en huisaansluitingen om lekkages te detecteren.

Bekijk de film voor meer informatie over akoestische lekdetectie of klik op de onderstaande link om er meer over te lezen.

flowIQ® 2200

Slimme watermeter met akoestische lekdetectie

Met flowIQ® 2200 krijgt u ongeëvenaarde meetnauwkeurigheid, state of the art akoestische lekdetectie, ondersteuning voor uitlezing op afstand en een groot aantal andere intelligente eigenschappen in één superieure meter met een levensduur tot 16 jaar.

flowIQ® 2200 werkt voor u om mogelijke lekkages in de huisaansluitingen en de distributieleidingen te detecteren. De meter monitort geluidspatronen waardoor u risicovolle installaties kunt identificeren.

Leak Detector

Lekkages kunnen moeilijk te detecteren zijn en er kunnen veel oorzaken zijn voor een lekkage. Met akoestische data verkregen via uw watermeters kunt u nu lekkages detecteren op een compleet nieuwe wijze. Met de analysemodule Leak Detector kunt u lekkages in huisaansluitingen en distributieleidingen detecteren op basis van akoestische geluidsniveaus die worden geregistreerd door flowIQ® 2200 watermeters. Dit betekent dat u uw tijd kunt besteden aan het repareren van de lekkages, in plaats van er blind naar te zoeken.