Water
Automated Meter reading (AMR)
Databetrouwbaarheid

Vitens voorkomt gevaar met afstandsuitlezing

Meteruitlezing op afstand, meer veiligheid, operationele efficiency

Een pilotproject heeft Vitens geholpen de veiligheid van meteropnemers te waarborgen wanneer deze meters moeten worden uitgelezen op gevaarlijke of moeilijk bereikbare locaties. Door gebruik te maken van Kamstrup's drive-by-oplossing kunnen meters binnen enkele seconden vanuit de auto van de meteropnemer worden uitgelezen.

Het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland, Vitens, levert water van hoge kwaliteit aan 5,6 miljoen mensen. Meer dan 1.400 werknemers werken daar elke dag aan, waaronder 20 veldmedewerkers die onder andere de taak hebben om watermeters uit te lezen.

Voor Vitens heeft de veiligheid van werknemers de hoogste prioriteit. Toen het tijd werd een verouderd systeem te vervangen, zag de directie dit als een kans om ook de veiligheidsissues van bepaalde meters aan te pakken. Vitens besloot daarom een pilot te starten met 500 op afstand uitleesbare slimme meters op plaatsen waar handmatige meteruitlezing gevaarlijk of problematisch was. 

“De plaatsen waar we nu op afstand uitgelezen meters hebben geïnstalleerd zijn meestal gevaarlijke meterputten of gaten diep onder de grond, moeilijk bereikbare kelders en gevaarlijke industriële ruimtes – dus in het algemeen plaatsen waar je niet wilt komen,” legt Paul Looman uit, Projectmanager bij Vitens.

Nadat verschillende fabrikanten en technologieën zijn onderzocht, koos Vitens voor Kamstrup's READy drive-by-oplossing en MULTICAL® 21 watermeters. “We hebben oplossingen getest van verschillende fabrikanten en ook verschillende communicatietechnologieën zoals Lora en FlexNet. Maar uiteindelijk kwam het Kamstrup READy-systeem voor dit doel als beste uit de bus.”

“Voor ons draait dit om veiligheid. Niets is meer waard dan een mensenleven. 
Maar je hoeft geen wetenschapper te zijn om uit te rekenen dat er ook een financieel belang is op dit specifieke gebied. De meters zijn relatief voordelig in vergelijking met de middelen en werktijd die voorheen werd gespendeerd aan het handmatig uitlezen van deze meters.”

Paul Looman, Projectmanager, Vitens

Veiligheid voor alles 

In totaal heeft Vitens ongeveer 4.000 meters die zijn geïnstalleerd op gevaarlijke of moeilijk bereikbare plaatsen. Hiervan zijn 500 meterlocaties geselecteerd voor het pilotproject. In de meeste gevallen werd de facturatie met betrekking tot het waterverbruik gebaseerd op schattingen, maar om de paar jaar is wettelijk een handmatige meterstandopname vereist. Dit vormde volgens Paul Looman altijd een groot risico voor de meteropnemers.

“Afhankelijk van hoe onveilig een bepaalde locatie was, waren er soms zelfs twee mensen vereist om de meterstand af te lezen. Dit kon gaan om meterputten gevuld met water, grote kelders waar onze mensen met ladders naar beneden moesten klimmen, of industriële ruimtes met asbest.”

Met de nieuwe meters en oplossing voor afstandsuitlezing, hoeven medewerkers van Vitens niet langer fysiek toegang tot de meter te hebben om deze uit te lezen. In de meeste gevallen hoeven ze zelfs niet eens meer uit de auto te komen.

Voordelen van overstappen naar afstandsuitlezing en nieuwe meters

Meteruitlezing in enkele seconden

De exacte gerealiseerde tijdbesparing per meter varieert. “Hoeveel tijdwinst we hebben behaald is sterk afhankelijk van de situatie. In sommige gevallen moesten meteropnemers bijvoorbeeld eerst een meterput droogpompen voordat ze de meter konden aflezen,” vertelt Paul Looman. 

In de oude situatie bedroeg de gemiddelde bestede tijd per watermeter ongeveer 15 tot 30 minuten. Het is duidelijk dat het uitlezen van meters nu veel efficiënter is geworden dankzij de READy drive-by-oplossing. “Nu worden meters binnen enkele seconden digitaal uitgelezen door er alleen maar langs te rijden of te lopen, terwijl het in het verleden wel een half uur kon duren om ze handmatig uit te lezen.”

De reacties van de medewerkers die de nieuwe oplossing gebruiken zijn dan ook heel positief: “Onze meteropnemers hebben deze nieuwe technologie echt omarmd. Ik denk dat de voornaamste reden daarvoor is dat de apparatuur gebruiksvriendelijk en betrouwbaar is – en niet te vergeten gewoon leuk. Alle betrokkenen bij dit project waren zeer geïnteresseerd en positief verrast door de vele gebruiksmogelijkheden.” 

Een bijkomend voordeel van de nieuwe oplossing is de schat aan waardevolle informatie die de temperatuurmetingen kunnen bieden. Zoals bijvoorbeeld inzicht in risico's op leidingbreuk door bevriezing in meterputten en kennis over gebieden waar hoge temperaturen of risico's op bacteriegroei, de waterkwaliteit in gevaar kunnen brengen. Zo kan het waterbedrijf preventieve maatregelen nemen.

Succesvolle pilot

Nu alle nieuwe meters geïnstalleerd zijn en ook al meerdere keren zijn uitgelezen, is de pilot geheel volgens plan voltooid. Ondanks een complexe voorbereidingsfase, met onder andere de bepaling van de definitie van onveilige locaties, evenals een risicovol installatieproces en een aanpassing van de toepassing READy Manager, verliep het project soepel.

Hoewel besprekingen over de volgende stap en een langetermijnplan nog lopen, ziet Vitens de pilot als uitermate succesvol. 

“We beschouwen de pilot als een groot succes. READy levert precies wat we verwachtten: veiligheid in onveilige situaties en eenvoudige toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen,” zegt Paul Looman, die ook heel tevreden is over de samenwerking met Kamstrup: “In één woord: fantastisch! Geweldige mensen om mee te werken, zeer benaderbaar en professioneel.”

Over het project

•  Project: Pilot met 500 meters

•  Meters: MULTICAL® 21

•  Systeem: READy, mobiele uitlezing

•  Status: Pilot succesvol, oplossing in gebruik

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in…