Water
Lekdetectie
Databetrouwbaarheid
Operationele efficiency

Geoptimaliseerde lekdetectie en renovatie op basis van data

Waterbedrijf Tønder, Denemarken

Met de analysetool District Analyser heeft waterbedrijf Tønder in een bijzonder uitdagend gebied het detecteren van lekken aanzienlijk geoptimaliseerd. Nieuwe inzichten geven het drinkwaterbedrijf de mogelijkheid prioriteiten te stellen voor de inzet van middelen en voor onderhoudswerkzaamheden. En bovendien profiteren de afnemers van een verbeterde dienstverlening.

Op het moment dat Waterbedrijf Tønder kennismaakte met de analysetool District Analyser, zag het drinkwaterbedrijf al snel de mogelijkheden voor wat betreft de twee belangrijkste aandachtsgebieden: waterverlies en onderhoud van infrastructuur. De tool monitort het net en berekent automatisch de dagelijkse waterbalansen voor elk afzonderlijke district, zodat het waterbedrijf een actueel overzicht krijgt van het waterverlies.

In het verleden was het lokaliseren van lekkages vooral lastig op het eiland Rømø, waar de bodem heel zanderig is; hierdoor verdwijnt het water van lekkages in de grond.

“Automatisering is de weg vooruit”

Waterbedrijf Tønder gebruikt sinds 2014 op afstand uitgelezen meters en beschikt dus over veel data. De belangstelling van het bedrijf werd dus gewekt door de mogelijkheid om het net automatisch te kunnen monitoren, volgens operationeel manager John Pies Christiansen: “Ons totaal aantal medewerkers neemt niet toe, maar we krijgen wel steeds meer taken, dus automatisering is voor ons de toekomst.”

In het verleden besteedde het waterbedrijf veel tijd aan het exporteren van data in Excel met veel handmatige updates. Met District Analyser wordt dit automatisch gedaan. “We willen een systeem dat op de achtergrond draait en zichzelf beheert, zodat we onze middelen niet hoeven te gebruiken totdat we de melding krijgen dat er iets mis is,” legt operationeel technicus Christian Møller uit.

Effectievere lekdetectie

Voorheen kon Waterbedrijf Tønder alleen afgaan op de cijfers van het pompstation. Als de totale hoeveelheid water die aan Rømø werd geleverd hoog was in vergelijking met eerdere ervaringen en de historische data van het SRO-systeem, kon dat een indicatie zijn voor een lekkage. Om het lek te lokaliseren, moest het waterbedrijf de straten een voor een handmatig uitlezen en afsluiten. Dit moest 's nachts gebeuren om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Tegenwoordig wordt de hoeveelheid die is verpompt automatisch vergeleken met het verbruik in elk district, wat het eenvoudig maakt het verlies te categoriseren.

“Met District Analyser gaan we direct naar lokalisatie van het lek. Vroeger konden twee werknemers wel negen nachten nodig hebben om een lekkage te vinden, met daar bovenop nog een extra week voor voorbereidingswerkzaamheden. Nu kunnen we dit allemaal in twee of drie dagen. Er is veel tijd en geld te besparen,” aldus John Pies Christiansen. “Het gaat om dat we er achter komen waar we het meest effectief kunnen optreden – en dat vereist data. Rondrijden en zoeken naar een halve kuub water is zoeken naar een speld in een hooiberg. En het is niet verstandig hiervoor een groot aantal medewerkers op pad te sturen.”

“Met het overzicht dat we nu hebben, kunnen we ook opkomende trends identificeren en proactief zijn,” legt Christian Møller uit. Dit betekent onder andere dat het bedrijf de dienstverlening aan haar afnemers verbetert. “Nu we zowel data als ook de kennis hebben, voelen we ook een verantwoordelijkheid dit te gebruiken om onze afnemers te helpen.”

District Analyser gaf over een bepaalde periode een geleidelijke toename van het waterverlies in één van de districten aan. Het bedrijf monitorde de situatie en vond een lekkage van 5m3/h veel sneller dan ze die normaal zouden hebben gevonden.

Resultaten van op afstand uitgelezen meters, frequent uitgelezen data en gerichte data-analyse

Prioriteitstelling bij leidingrenovatie

Het gedetailleerde inzicht van District Analyser heeft hen in staat gesteld prioriteiten te stellen voor renovatie, gebaseerd op de actuele staat van de leidingen in plaats van op hun leeftijd, zoals in het verleden gebruikelijk was. “We moeten actie ondernemen daar waar onze inspanningen het meest opleveren. En dat is de kennis die District Analyser ons nu geeft”, aldus John Pies Christiansen.

Onlangs besloot het waterbedrijf prioriteit te geven aan de renovatie van een bepaald traject distributieleidingen, waar District Analyser een grote lekkage had aangegeven in een district waar de zanderige bodem het bijna onmogelijk maakte om deze met de traditionele methodes te detecteren. De resultaten waren glashelder: het waterverlies werd na de renovatie direct verminderd van 1,8 m3/h naar 0,25 m3/h.

“Met Water Intelligence gaan we direct naar het lokaliseren van lekkages. Vroeger konden twee werknemers wel negen nachten nodig hebben om een lekkage te vinden, met een extra week voor voorbereidingswerkzaamheden. Nu kunnen we dit allemaal binnen twee of drie dagen. Er is veel tijd en geld te besparen,”

 

John Pies Christiansen

Een tool om de bedrijfsvoering te ondersteunen

Voor Waterbedrijf Tønder is District Analyser in de eerste plaats vooral een servicetool. Het bedrijf is onder andere zeer tevreden over de interface die het makkelijk maakt de districten te ontwerpen en te updaten, volgens servicetechnicus Erling Atzen. “Als technicus heb ik mijn gereedschap liever in de hand dan op het scherm, maar dit is wel heel erg makkelijk.”

Het bedrijf weet nu bijvoorbeeld hoe een geopende afsluiter gevonden kan worden. Het systeem had hen ergens op geattendeerd en dat bleek een open afsluiter te zijn tussen twee districten. “Het is leuker om lekkages op te sporen nu we meer kunnen dan slechts gissen en afgaan op aannames,” aldus Erling Atzen.

Waterbedrijf Tønder breidt het gebruik van District Analyser uit naar het vasteland, waar hun lekdetectie ook uitdagend is door het grote aantal aansluitingen.
Net als op Rømø is het doel om kleine districten te creëren en uurwaarden te verzamelen over het hele net, zodat District Analyser gebruikt kan worden op het hele distributienet; en de verwachtingen zijn hoog.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in…