Koude-oplossingen

Voor de huidige energie-uitdagingen zijn slimmere en energie-efficiëntere steden nodig die zich richten op een duurzaam gebruik van bronnen. Intelligente koude-oplossingen spelen een belangrijke rol in deze ontwikkeling. 

Slimme energiemeters verschaffen vastgoedbeheerders nauwkeurige informatie over flow en temperaturen, langetermijnstabiliteit, resulterend in zeer lage operationele kosten en lage total cost of ownership zonder de databetrouwbaarheid in gevaar te brengen. Bovendien krijgt u met meteruitlezing op afstand snel en eenvoudig toegang tot verbruiksgegevens en het systeem biedt hulpmiddelen voor het analyseren en optimaliseren van uw distributienet. Meters van Kamstrup bieden directe connectiviteit aan de meeste BMS- en SCADA-systemen. Daarnaast kunt u ook verbinding maken met Kamstrup meteruitleessoftware. 

Kamstrup's koude-oplossingen zijn ontwikkeld voor een lange levensduur met een minimum aan onderhoud. De enige vragen zijn: Waar wilt u optimaliseren en waar wilt u mee beginnen?

Bekijk onze oplossingen

 

Koude-oplossingen ontwikkeld voor een lange levensduur met een minimum aan onderhoud

We introduceerden de eerste ultrasone meter in 1991. De tijd heeft bewezen dat de ultrasone technologie bijzonder betrouwbaar is geweest voor wat betreft meetnauwkeurigheid over lange termijn. Door onderzoek en ontwikkeling hebben we ons gericht op de verbetering van meetstabiliteit tijdens de hele levensduur van het product. We kunnen daarom nu vaststellen dat onze energiemeters correct meten en betrouwbare verbruiksgegevens leveren, ook na meer dan 15 jaar in gebruik te zijn.

Koudemeters kunnen worden gevoed door een batterij of door middel van netspanning. De batterijlevensduur is tot 16 jaar. Langetermijnstabiliteit, lange batterijlevensduur en een onderhoudsvrije energiemeter resulteren in zeer lage operationele kosten en lage total cost of ownership zonder de betrouwbaarheid van data in gevaar te brengen.

Afstandsuitlezing van meters via een bedraad M-Bus systeem

Een netwerk van koudemeters die via bekabeling met elkaar verbonden zijn binnen een M-Bus-netwerk, biedt snelle en betrouwbare afstandsuitlezing van meters. Bedrade meteruitlezing met M-Bus is bijzonder geschikt voor hoge gebouwen of appartementenblokken waar de meters zich relatief dicht bij elkaar bevinden. Deze methode vereist een minimum aan onderhoud en kan met hoge snelheid zowel meters uitlezen als data verzamelen.