Leak Detector

Met Leak Detector kunt u lekkages vaststellen in huisaansluitingen en distributieleidingen gebaseerd op akoestische geluidsdata

Lekdetectie gebaseerd op akoestische data

Lekkages kunnen moeilijk te detecteren zijn en er kunnen veel oorzaken zijn voor een lekkage. Met akoestische geluidsdata van uw watermeters kunt u nu lekkages detecteren op een compleet nieuwe manier. Met de analysemodule Leak Detector kunt u lekkages in huisaansluitingen en distributieleidingen detecteren op basis van akoestische geluidsniveaus die worden geregistreerd door flowIQ® 2200 watermeters. Dit betekent dat u uw tijd kunt besteden aan het repareren van de lekkages, in plaats van er blind naar te zoeken.

Leak Detector geeft u een kaartoverzicht van uw leveringsgebied en toont uw meters met intuïtieve kleurcodering die representief zijn voor het geregistreerde geluidsniveau en met grafieken die de ontwikkeling in de tijd visualiseren. Dit alles stelt u in staat om eenvoudig risicovolle installaties te identificeren waar verhoogde geluidsniveaus mogelijke lekkages of leidingbreuken aangeven. 

Met snellere, efficiëntere lekdetectie kunt u uw kosten per geïdentificeerd lek terugdringen en de eenvoudigste problemen voor het reduceren van waterverlies aanpakken. Gedetailleerde kennis over risicovolle installaties met mogelijke lekkages en de algehele status van uw netwerk stelt u bovendien in staat om prioriteit te geven aan uw dagelijkse inspanningen wanneer en waar deze de grootste impact hebben.

Wat als uw watermeters de lekkages zouden kunnen horen die u niet kunt zien?

Vanaf nu kunt u iedere slimme meter voor u laten werken bij het opsporen van lekkages en het creëren van een unieke transparantie in uw distributienet. De meters werken binnen een fijnmazig netwerk van geluidloggers, de flowIQ® 2200 watermeters luisteren naar de distributieleidingen en huisaansluitingen om lekkages te detecteren.

Bekijk de film voor meer informatie over akoestische lekdetectie of klik op de onderstaande link om er meer over te lezen.

Risicovolle installaties identificeren

Lokaliseer potentiële lekkages met behulp van een kaart in Leak Detector. Het geluidsniveau dat iedere watermeter registreert wordt hierin door middel van een kleurcodering weergegeven. Met een intuïtief filter kunt u meters met een laag geluidsniveau negeren en u zo focussen op die meters waarbij het risico op een lekkage, in de omgeving van deze meters, het grootst is. U kunt ook geluidsdata van verschillende meters met elkaar vergelijken om zo te zoeken naar vergelijkbare patronen die kunnen duiden op een (potentieel) lek in een distributieleiding.

U blijft voortdurend op de hoogte dankzij geautomatiseerde rapportages die u een overzicht geven van alle meters met een verhoogd geluidsniveau en u wordt gewaarschuwd bij afwijkingen die uw aandacht vereisen.

 Geluidsdata gevisualiseerd

Als u één of meer meters selecteert, visualiseren grafieken het geregistreerde geluid in de tijd waarmee u de ontwikkeling kunt volgen. Dit stelt u in staat actie te ondernemen zodra het geluid een kritisch niveau bereikt en helpt u meters met een geluidsniveau dat veroorzaakt wordt door een lekkage, te onderscheiden van meters waar het geluid wordt veroorzaakt door iets anders zoals bijvoorbeeld een circulatiepomp.

U kunt opmerkingen toevoegen bij elke meter om informatie over vastgestelde lekkages op te slaan. U kunt meters met herhaaldelijke hoge geluidsniveaus, die niet worden veroorzaakt door lekkages, ook in de sluimerstand zetten. Leak Detector zal ook weergeven als er in een meter een actieve informatiecode aanwezig is.

Meer transparantie

Met Leak Detector kunt u de transparantie in uw leveringsgebied verhogen. Misschien kunt u zelfs investeringen in onderhoud, renovatie of extra capaciteit uitstellen, gebaseerd op toegenomen kennis over de staat van uw distributienet. 

Minder waterverlies zal uw operationele kosten verlagen omdat u minder water distribueert en beperkt uw kosten om te voldoen aan wettelijke eisen en milieudoelen. Vroegtijdige detectie van lekkages beperkt ook gevolgschade en geeft u de mogelijkheid een proactievere klantenservice te bieden door bijvoorbeeld het waarschuwen van afnemers over potentële lekkages.

flowIQ® 2200

Slimme watermeter met akoestische lekdetectie

Met flowIQ® 2200 krijgt u ongeëvenaarde meetnauwkeurigheid, state of the art akoestische lekdetectie, ondersteuning voor uitlezing op afstand en een groot aantal andere intelligente eigenschappen in één superieure meter met een levensduur tot 16 jaar.

flowIQ® 2200 werkt voor u om mogelijke lekkages in de huisaansluitingen en de distributieleidingen te detecteren. De meter monitort geluidspatronen waardoor u risicovolle installaties kunt identificeren.

Lekkages opsporen in huisaansluitingen

Vandcenter Syd, Funen, Denemarken

In een woongebied uit de jaren 70 met hoog risico op lekkage, had VandCenter Syd indicaties dat er lekkages waren in huisaansluitingen, maar ze misten de hulpmiddelen om deze problemen effectief aan te pakken. Na het installeren van Kamstrup’s nieuwe flowIQ® 2200 watermeters met geïntegreerde akoestische lekdetectie en het gebruik van de analyse-app Leak Detector, waren ze snel in staat om gebieden met een hoog risico te identificeren en zes lekkages op te sporen, die anders nooit gevonden zouden zijn.

Bekijk onze video voor de volledige case.

Klaar voor succes

Zo goed mogelijk van start gaan. U heeft de keuze uit verschillende opties voor de mate van ondersteuning en training die u nodig heeft.

Dit varieert van standaard set-up en opstarten, tot servicepakketten waarbij we uw net monitoren en u een lijst leveren met mogelijke lekkages voor nader onderzoek. En voor de dagelijkse operationele gang van zaken bieden we ook training aan om te verzekeren dat u in staat bent zelf lekkages te detecteren.

Laten we het gesprek aangaan

Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Ik heb behoefte aan

Ik wil

Ik zou graag

1 2 3 4 5 6