District Analyser

District Analyser biedt een ongeëvenaard overzicht van uw verschillende districten met gedetailleerde informatie over het geleverde volume, verbruik en waterverlies

Ruwe data omzetten in waarde en inzicht

Als onderdeel van uw Water Intelligence-platform, geeft District Analyser u een compleet overzicht van uw distributienet opgedeeld in districten. U krijgt een kaartoverzicht van uw hele leveringsgebied verdeeld in districten met informatie over het actuele waterverlies en intuïtieve kleurcodering waarmee de status in elk district wordt getoond op basis van vooraf gedefinieerde limieten. 

U kunt ook in elk district inzoomen voor gedetailleerde informatie over het geleverde volume, het verbruik en waterverlies, waarmee u de ontwikkeling op de voet kunt volgen in de loop der tijd, uw aandacht kunt focussen en snel kunt reageren als het waterverlies in een bepaald district toeneemt.

Met continue monitoring en de dagelijkse waterbalans kunt u ook kleinere lekkages vaststellen voordat deze zich ontwikkelen tot grootschalige leidingbreuken.

Krijg een overzicht van uw waterverlies

Dankzij een kaart van uw leveringsgebied heeft u altijd een overzicht van het waterverlies in uw gehele netwerk. Een intuïtieve kleurcodering van uw districten toont de status ervan op basis van vooraf ingestelde limieten. Bovendien kunt u doelgericht actie ondernemen wanneer een lekkage wordt gedetecteerd. Dan is het nog slechts een kwestie van uren in plaats van dagen voordat het probleem is opgelost.

Het beheren van uw districten wordt bijzonder eenvoudig. U hoeft alleen de individuele districten in uw leveringsgebied te selecteren met uw muis. Het systeem controleert de datakwaliteit en minimaliseert het risico op fouten door elke meter slechts aan één district toe te wijzen.

Monitoren van uw waterverlies

Zeer frequent uitgelezen meterdata en data-analyse worden gebruikt om waterbalansen te berekenen op uurbasis door het vergelijken van data van districtmeters met data van uw huishoudwatermeters.

District Analyser kan u helpen proactiever te worden in het reduceren van uw Non-Revenue Water. U kunt voor ieder district een gedetailleerd overzicht bekijken van het geleverde en verbruikte volume, maar ook van het waterverlies. U kunt in een vroeger stadium trends vaststellen, zoals toename van het waterverlies, snel het effect zien van nieuwe initiatieven en het verlies in verschillende districten eenvoudig met elkaar vergelijken.

Filteren & verfijnen

Kies en schakel over tussen weergaven op basis van data van de afgelopen 24 uur, de afgelopen 7 dagen, de afgelopen maand of specificeer een bepaalde periode die u nader wilt onderzoeken. 

Geef voor elk stadsgebied individuele limieten op voor de acceptabele hoeveelheid waterverlies en de activering van een alarm. Dit zorgt ervoor dat ze overeenkomen met omstandigheden als populatie, levensduur en toestand van de leiding. Als u ook toegang heeft tot de module "Incidents", kunt u tevens alarmeringen instellen zodat u automatisch een melding krijgt zodra het waterverlies in een district boven een vooraf ingestelde limiet komt.

Soorten waterverlies identificeren

U kunt District Analyser gebruiken om de oorzaak te herleiden van het waterverlies en de kennis gebruiken om uw tijd te prioriteren en focussen. 

Als uw waterverlies simultaan toeneemt met het totale verbruik, is het vaak te wijten aan onbevoegd niet-gemeten verbruik, bijv. diefstal, ontbreken van meters op bouwlocaties, of het feit dat het district aan meer afnemers levert dan verwacht. Als er daarentegen geen relatie is tussen verlies en verbruik, wordt het probleem meestal veroorzaakt door lekkages in distributieleidingen of huisaansluitingen.

Lekdetectie verminderd tot een derde van de tijd

Met de analysetool Water Intelligence heeft Waterbedrijf Tønder de lekdetectie aanzienlijk geoptimaliseerd in een bijzonder uitdagend gebied. Nieuwe inzichten geven het drinkwaterbedrijf de mogelijkheid prioriteiten te stellen voor de inzet van middelen en voor onderhoudswerkzaamheden. En bovendien profiteren de klanten van een verbeterde dienstverlening.

Data creëert waarde voor Waterbedrijf Assens

Waterbedrijf Assens is één van onze afnemers die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van onze analytische tools voor waterbedrijven. Ze verwachten dat ze hun klantenservice kunnen verbeteren en hun werkzaamheden om waterverliezen te verminderen kunnen optimaliseren.

“Ons vermogen de data volledig te benutten door het waterverlies te kunnen detecteren dat niet is gerelateerd aan een probleem in een huishouden, bespaart ons geld en maakt ons werk tegelijkertijd makkelijker.” aldus Anne Lyndorff Hovmøller van Waterbedrijf Assens.

Wat als uw watermeters de lekkages zouden kunnen horen die u niet kunt zien?

Vanaf nu kunt u iedere slimme meter voor u laten werken bij het opsporen van lekkages en het creëren van een unieke transparantie in uw distributienet. De meters werken binnen een fijnmazig netwerk van geluidloggers, de flowIQ® 2200 watermeters luisteren naar de distributieleidingen en huisaansluitingen om lekkages te detecteren. 

Bekijk de film voor meer informatie over akoestische lekdetectie of lees hieronder verder.

Laten we het gesprek aangaan

Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Ik heb behoefte aan

Ik wil

Ik zou graag

1 2 3 4 5 6