Het Kamstrup klokkenluidersportaal

Wij willen een open bedrijfscultuur bieden

Kamstrup is een verantwoordelijk bedrijf met een transparante en open bedrijfscultuur, waar medewerkers en partners worden aangemoedigd hun stem te laten horen als zij nalevingsproblemen of andere onregelmatigheden met betrekking tot Kamstrups richtlijnen, criminele acties of andere ernstige misstanden ervaren.
Je kunt een melding over een zorg of een vermoeden indienen (desgewenst anoniem) via het Kamstrup klokkenluidersportaal op de volgende link: Het Kamstrup klokkenluidersportaal