Heat Intelligence

Intelligente analyse voor het slimme stadsverwarmingssysteem

Vind de zwarte doos van uw distributienet

De waarde van uw slimme meetdata gaat veel verder dan nauwkeurige facturatie. De uitdaging was tot nu het volledige potentieel te benutten. Met de juiste hulpmiddelen is dat mogelijk en kunt u uw warmtemeterdata transformeren naar inzichten waarop u gericht actie kunt ondernemen. Het analyseplatform van Kamstrup voor warmteleveranciers biedt inzicht en een nieuwe transparantie, waardoor uw distributienet verandert in een slim stadsverwarmingssysteem.

Met deze nieuwe intelligentie kunt u effectief overgaan van uzelf afvragen "Wat als" op het weten van "Hoe".

Uw meterdata worden automatisch gecombineerd met GIS-gegevens van uw distributienet. Zo krijgt u een volledig overzicht van wat er gebeurt binnen uw distributienet.

Netwerk warmteverlies

Dankzij continue monitoring kunt u negatieve trends of ontwikkelingen bijhouden, zodat u sneller kunt reageren. U hoeft alleen uw eigen grenswaarden voor temperatuurafwijkingen aan te geven, gebaseerd op wat voor u relevant is. Het resultaat wordt op de kaart weergegeven, waarna u actie kunt ondernemen. 

Als de gemeten temperatuur lager is dan verwacht, kan dit worden veroorzaakt door een defecte aanvoerleiding of slechte leidingisolatie. Als de temperatuur hoger is, dan wordt dit wellicht veroorzaakt door een lekkage of bypass.

Als u weet wat er "ondergronds" allemaal gebeurt

Heat Intelligence combineert de feitelijke gegevens van uw distributienetwerk (leidinglengte, afmetingen, isolatie, etc.) met data die direct afkomstig zijn van uw slimme meters; hierdoor krijgt u niet slechts een slim, maar een intelligent stadsverwarmingssysteem. De toegevoegde kennis van uw distributienet biedt u een geheel nieuw niveau van transparantie, zonder dat u hoeft te investeren in aanvullende sensoren. 

Virtuele meters creëren
Door meetgegevens vanuit alle eindpunten in uw distributienetwerk te gebruiken, kan Heat Intelligence zelfs de temperatuur en doorstroming berekenen als er geen meter is geïnstalleerd.

Live en dagelijks bijgewerkt

Heat Intelligence berekent precies hoe warmte zich binnen uw distributienet verdeelt en wat dit betekent voor uw warmtelevering. De weergave op een interactieve kaart van uw leveringsgebied, verschaft u een gedetailleerd overzicht van de hydrodynamica in uw warmtenetwerk.

Als u weet wat er "ondergronds" gebeurt, kunt u uw activiteiten en bedrijfsmiddelen gerichter inzetten.

Heat Intelligence wordt automatisch bijgewerkt en dagelijks opnieuw berekend met de nieuwste data uit uw distributienet. Heat Intelligence is een internetplatform.

Heat Intelligence helpt AFW met verminderen warmteverlies

AFW Stadsverwarming, Denmark

De analysetool Heat Intelligence combineert data van de warmtemeters met informatie over de leidingen zoals lengte, diameter en isolatie om temperaturen, flow en afwijkingen te kunnen berekenen. De tool heeft AFW geholpen om het aantal bypasses drastisch te verlagen, de retourtemperaturen in enkele gebieden met 1,5oC te verlagen en het jaarlijkse warmteverlies in een slecht presterend gebied met 7,8 MWh per afnemer te verminderen.

Laten we het gesprek aangaan

Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Ik heb behoefte aan

Ik wil

Ik zou graag

1 2 3 4 5 6