Heat Intelligence helpt AFW met verminderen warmteverlies

“Met Heat Intelligence kunnen we renovatiewerkzaamheden prioriteren, gebaseerd op waar ze het grootste effect zullen hebben – en waaraan het geld het beste kan worden uitgegeven.”

- AFW Stadsverwarming, Kasper Neve

Van 200 tot 16 bypasses

7,8 MWh minder warmteverlies per afnemer per jaar

De uitdaging:

Slecht presterende leidingen veroorzaken warmteverlies

Om de warmtebenutting te optimaliseren, geeft AFW Stadsverwarming de voorkeur aan renoveren in plaats van repareren. Het vervangen van slecht presterende leidingen vermindert het risico op leidingbreuken en kan de netwerktemperatuur verlagen. De uitdaging was om te beoordelen en prioriteren waar eerst actie moest worden ondernomen, omdat de leeftijd van de leidingen niet altijd iets hoeft te zeggen over de conditie ervan; die is afhankelijk van uiteenlopende en vaak onbekende factoren. Tot nu toe miste het warmtebedrijf de tools om te helpen bepalen welke leidingen toe zijn aan vervanging en op welk moment.

”We kunnen niet zomaar ineens 50 kilometer leiding vervangen. Weten waar de prestatie het slechtst is in vergelijking met hoe deze zou moeten zijn, is de grote uitdaging,” aldus Kasper Neve, ingenieur bij AFW Stadsverwarming.

De oplossing:
Heat Intelligence traceert leidingen met problemen voordat het te laat is

De analysetool Heat Intelligence combineert data van de warmtemeters met informatie over de leidingen zoals lengte, diameter en isolatie om temperaturen, flow en afwijkingen te kunnen berekenen. De tool heeft AFW geholpen om het aantal bypasses drastisch te verlagen, de retourtemperaturen in enkele gebieden met 1,5oC te verlagen en het jaarlijkse warmteverlies in een slecht presterend gebied met 7,8 MWh per afnemer te verminderen.
Lees verder
Lees minder

Hoe helpt Heat Intelligence om warmte in het hele net te optimaliseren?

Dankzij Heat Intelligence kan AFW nu renovatiewerkzaamheden prioriteren op basis van waar ze het meest nodig zijn. Kasper Neve denkt dat de vergelijking tussen de huidige staat en de verwachtingen van het berekeningsmodel Heat Intelligence zo'n waardevol hulpmiddel maakt in zijn dagelijkse werk.

Van 200 tot 16 bypasses

Kasper en zijn team richtten zich op bypasses, een veel voorkomende oorzaak van warmteverlies en verhoogde retourtemperatuur. Ze verwachtten dat de meeste bypasses in het distributienet niet nodig waren en vonden plaatsen waar de aanvoertemperatuur hoger was dan zou moeten.

“De tool was in staat om de bypasslocaties aan te geven waar de aanvoertemperatuur hoger was dan hij zou moeten zijn volgens het berekeningsmodel,” vertelt Kasper.

Temperatuurafwijkingen worden vaak veroorzaakt door een bypass in de buurt van de meter. Hier kon het bedrijf de noodzaak van elke bypass testen door deze af te sluiten – waardoor het aantal kon worden verminderd van ongeveer 200 naar 16. Het resultaat was dat hierdoor in enkele gebieden de retourtemperatuur tot 1,5 °C kon worden verlaagd, terwijl ook de aanvoertemperatuur werd verminderd.

7,8 MWh minder warmteverlies per afnemer per jaar

Heat Intelligence hielp AFW ook bij het vinden van een gebied in het net dat slecht presteerde. Temperatuurafwijkingen in het gebied toonden aan dat de temperatuur die aan de afnemers werd geleverd, aanzienlijk lager was dan verwacht.

Dit werd veroorzaakt door de natte isolatie van de oude huisaansluitingen, veroorzaakt door jarenlange diffusie van waterdamp. Met Heat Intelligence kon Kasper Neve de dag vaststellen waarin elke leiding werd vervangen. Een vergelijking van aanvoertemperaturen voor en na de renovatie gaf een verhoging aan tot 10 °C en een daling van het jaarlijkse warmteverlies van 7,8 MWh per afnemer.

10 °C onverwacht warmteverlies over een afstand van slechts enkele meters

AFW beoordeelde ook of eerder investeren nodig was in het vervangen van huisaansluitingen in bepaalde gebieden dan gepland. Specifiek één adres vertoonde een warmteverlies van meer dan 10 °C vanaf de straat tot in de woning. Dus door het vervangen van de aansluitleiding zou het warmtebedrijf 10 °C meer aan de afnemer leveren zonder meer warmte te produceren.

Nadat de leiding was onderzocht, bleek dat het enorme warmteverlies veroorzaakt werd door de natte isolatie, veroorzaakt door jaren diffusie van water van binnenuit. De sok, fitting en buitenmantel waren allemaal in perfecte conditie, en buiten de leiding bevond zich geen water.

Kasper Neve vertelt dat hij het probleem niet zou hebben gevonden met andere tools. “Een drone geeft aanwezige leidingbreuken aan, maar niet welke gebieden er het slechtst aan toe zijn. Thermografie zegt niets over de staat van de leidingen omdat bodemomstandigheden en diepte het warmtebeeld meer beïnvloeden dan slechte isolatie.”

Lees minder

“Door slechte huisaansluitingen kunnen we de temperaturen niet verlagen, maar met Heat Intelligence weet ik waar we moeten beginnen.”

- AFW Stadsverwarming, Kasper Neve

Meer informatie over Heat Intelligence

Warmteverlies lokaliseren, belasting en capaciteit bewaken, hoog verbruik binnen het net identificeren, leveringskwaliteit documenteren en meer.

Laten we het gesprek aangaan

Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Ik heb behoefte aan

Ik wil

Ik zou graag

1 2 3 4 5 6

Gerelateerde gebruikerservaringen