Warmte
Stadsverwarming
Analyse
Drukbeheersing
Warmteverlies

Wordt het tijd uw stadsverwarmingsnet te optimaliseren?

Video: Grenaa Varmeværk & Heat Intelligence

Stadsverwarming speelt een sleutelrol bij de groene transitie. Dit betekent dat warmtebedrijven zich richten op het verlagen van CO2 uitstoot door fossiele brandstoffen uit te faseren en op koolstof gebaseerde energiebronnen te vervangen door groene alternatieven.

Om optimaal te kunnen profiteren van de nieuwe energiebronnen, de uitstoot te verminderen en kosten te besparen, heeft het optimaliseren van het distributienet voor de meeste warmtebedrijven een hoge prioriteit.

Met Heat Intelligence van Kamstrup hebben warmtebedrijven van het hele net een goed overzicht van druk, doorstroming en aanvoer- en retourtemperaturen. 

Hieronder geven wij enkele voorbeelden van hoe Heat Intelligence warmteleveranciers kan helpen om aan de huidige eisen te voldoen.

Heat Intelligence in het kort

Heat Intelligence is een web-based analyseplatform dat een uniek inzicht biedt in uw distributienet. Het combineert gegevens van uw net (leidinglengte, afmeting, isolatie, e.d.) met data van uw slimme meters om zo een gedetailleerd overzicht te genereren van wat er in uw distributienet precies plaatsvindt.

Om de belasting en capaciteit van uw net te monitoren en vast te stellen wat er in uw net gebeurt, gebruikt Heat Intelligence grote hoeveelheden data die via slimme warmtemeters worden verzameld. Op basis hiervan kunt u warmteverlies beperken, de temperatuur in het warmtesysteem verlagen of de druk in het netwerk optimaliseren. Bovendien kan het u helpen bij het vinden van leidingsecties die door het aanpassen, repareren of vervangen van oude leidingen het meeste rendement opleveren. Daarnaast is Heat Intelligence u behulpzaam bij het vaststellen van bij welke huishoudens de warmte-installatie mogelijk moet worden aangepast of vervangen.

Lees verder over Heat intelligence, of vraag een aan als u graag met ons verder van gedachten wilt wisselen.

Laat Heat Intelligence u helpen bij het verminderen van warmteverliezen

Door de oorzaken van onnodige warmteverliezen op te sporen, bespaart u niet alleen op de warmtekosten, maar verlaagt u ook de CO2-uitstoot.

Maar het opsporen van fouten en mogelijkheden om installaties in uw netwerk te optimaliseren is doorgaans een moeilijk en tijdrovend proces. Ontdek hoe Heat Intelligence u kan helpen bij het snel en gemakkelijk identificeren van onnodige warmteverliezen.

Lees verder
Sluiten

Hoge retourtemperaturen signaleren

Onverwachte hoge retourtemperaturen wijzen op installaties met onvoldoende uitkoeling. Met Heat Intelligence kunt u filteren op afnemers met ongewenst hoge retourtemperaturen. Dit kan een gevolg zijn van warmte-installaties die dienen te worden aangepast of vervangen, om het onnodige warmteverlies te beperken.

Klik gewoon op een geïdentificeerde afnemer met een (te) hoge retourtemperatuur en bekijk de data die niet alleen de retourtemperatuur toont, maar ook de hoeveelheid warm water die in de loop der tijd door de installatie is gestroomd.

Vervolgens kunt u met de bewoner een afspraak maken om zijn installatie te controleren en het probleem te lossen.

 

Onbekende bypasses lokaliseren

Met Heat intelligence kunt u ook huishoudens met zeer hoge aanvoertemperaturen en een hoge doorstroming identificeren. Dit kan wijzen op bypasses die warmte rond de aansluiting terug naar het warmtebedrijf leiden, zonder dat er energie voor warmte aan is onttrokken. Deze bypasses moeten dus worden aangepast of worden opgeheven.

 

Slecht presterende leidingen opsporen

Met Heat Intelligence kunt u ook onverwacht lage aanvoertemperaturen in specifieke leidingsecties vaststellen. Dit kan wijzen op een netwerksectie waar de leidingisolatie beschadigd is en zo onnodig warmteverlies veroorzaakt.

Als warmtebedrijf kunt u onmiddellijk actie ondernemen of deze kennis gebruiken als waardevolle bijdrage aan het plannen, repareren en onderhouden van het warmtedistributienet.

Sluiten

Het wordt tijd om aanvoertemperaturen te verlagen

Door de groene transitie gaan warmtebedrijven over op energiebronnen met een lage temperatuur, zoals warmtepompen en zonnecollectoren.

Heat Intelligence helpt u bij het vinden van mogelijkheden het warmtenet te optimaliseren en de aanvoertemperatuur te verlagen en toch nog voldoende warmte te leveren.

Lees verder
Sluiten

Is de druk te laag?

Een distributienet wordt voor een gebruik van vele jaren ontworpen, waarbij het warmteverbruik in het hele net voortdurend verandert en nieuwe afnemers worden toegevoegd.

Dit kan leiden tot lage drukken in verschillende delen van het distributienet waardoor het warmtebedrijf niet kan waarborgen dat alle aangesloten huishoudens altijd van voldoende warmte worden voorzien.

Met Heat Intelligence kunt u huishoudens met te weinig verschildruk in beeld krijgen en kunt u zoeken naar leidingsecties in het netwerk met een te lage druk of teveel drukverlies. 

Door dergelijke knelpunten in het distributienet op te sporen en te herstellen, kunt u voldoende warmte leveren bij een lagere aanvoertemperatuur, waardoor u energie bespaart.

 

Slecht presterende leidingen en onvoldoende uitkoeling

Onbedoeld lage aanvoertemperaturen kunnen worden veroorzaakt door een netwerksectie met leidingen die onvoldoende presteren als gevolg van bijvoorbeeld beschadigde isolatie. Het opsporen en vervolgens repareren of vervangen van dergelijke leidingen vermindert onnodig warmteverlies.

Met Heat Intelligence kunt u ook huishoudens ontdekken met een hoge retourtemperatuur en de data bekijken die niet alleen de retourtemperatuur toont, maar ook de hoeveelheid warm water die in de loop der tijd door de installatie is gestroomd. Hierdoor kunt u huishoudens opsporen met onvoldoende uitkoeling als gevolg van een niet goed presterende warmte-installatie.

Doordat u data beschikbaar heeft over de temperaturen binnen het hele netwerk, kunt u mogelijkheden vinden om warmteverlies te verminderen en de aanvoertemperatuur te verlagen.

Sluiten

Hoe kunt u de druk uw warmtenet optimaliseren?

Omdat warmtebedrijven de druk in het distributienet niet overal monitoren, wordt er soms gewerkt met een te hoge druk om er zo zeker van te zijn dat aan alle afnemers voldoende warmte geleverd kan worden.

Door van overal in het netwerk inzicht te hebben van de netdruk, het drukverlies en de verschildruk, kunt u wellicht mogelijkheden vinden om de druk te verlagen terwijl u toch aan uw leververplichtingen blijft voldoen.

Met Heat Intelligence krijgt u een volledig inzicht in de druk overal binnen het gehele distributienet, zodat u vervolgens uw warmtedistributie kunt optimaliseren.

Lees verder
Sluiten

Bekijk of de verschildruk niet te hoog is

Met Heat Intelligence kunt u binnen uw gehele distributienet zowel de absolute druk als de verschildruk bekijken.  

Door simpelweg te zoeken naar afnemers en netwerksecties met een te hoge verschildruk, krijgt u een overzicht van mogelijkheden om de druk te verlagen. De druk verlagen door de capaciteit van de pompen te verlagen draagt ook bij aan energiebesparing.

 

Knelpunten in het netwerk blootleggen

Een leidingsectie kan een knelpunt worden wanneer de leidingdiameter te klein is, hetgeen een zeer hoog drukverlies veroorzaakt. Het drukverlies kan zo groot zijn dat de leidingsectie niet voldoende warm water kan verplaatsen om de vereiste warmtecapaciteit te leveren.

Het warmtebedrijf zal dan de pompcapaciteit opvoeren om voldoende doorstroming te creëren om aan de vraag naar warm water te voldoen. Omdat het drukverlies exponentieel toeneemt met de verhoogde capaciteit, is dit een kostbare manier voor het oplossen van het probleem.

Met Heat Intelligence kunt u op eenvoudige wijze secties opsporen die moeite hebben om voldoende warmte te leveren en waar de verschildruk erg laag is. Daarnaast kunt u in het netwerksecties met een zeer hoog drukverlies opsporen. Dit maakt het makkelijk de oorzaak van het probleem te achterhalen en om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door het deel dat het probleem veroorzaakt te vervangen door leidingen met een grotere diameter. 

 
Sluiten

Heat Intelligence helpt u bij het verzamelen van gegevens voor het realiseren van een efficiënt warmtenet

Wanneer u op een eenvoudige manier secties en afnemers met onnodig warmteverlies kunt identificeren, kunt u zich richten op het verhelpen van de problemen en zo de voordelen van minder warmteproductie en -distributie benutten, terwijl u toch uw verplichtingen tegenover uw afnemers nakomt.  

Samengevat 

  • Met Heat Intelligence kunt u problemen in uw stadsverwarmingsnet inzichtelijk maken

  • Heat Intelligence kan de prestaties van nieuwe netten of uitbreidingen daarvan monitoren

  • Heat Intelligence kan helpen bepalen welke reparaties en welke onderhoudswerkzaamheden voorrang moeten hebben

  • Met Heat Intelligence kunt u specifieke knelpunten aanpakken, zoals warmteverlies en daarnaast temperatuurverlaging en drukoptimalisaties in het warmtenet doorvoeren. 

Als u graag eens verder wilt praten met ons over Heat intelligence, kunt u hier een gesprek aanvragen. 

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag op je geest? Zie of het allemaal beantwoord recht hier, of bereik uit om te praten.

Hoe werkt Heat Intelligence?

Heat Intelligence visualiseert het hele stadsverwarmingsnet op een kaart met alle gegevens en stelt de gebruiker in staat te zoeken naar afnemers of netwerksecties waar de data aangeven dat er mogelijk iets mis is. Bijvoorbeeld: een huishouden dat water met een een zeer hoge retourtemperatuur terugstuurt naar de centrale kan erop wijzen dat de warmte-installatie niet correct functioneert.

 

De Heat Intelligence software gegevens uit het gehele distributienet gegevens over doorstroming, aanvoer- en retourtemperaturen. Op basis van deze data kan Heat Intelligence ook druk en drukverliezen berekenen.

De tool ontvangt data over doorstroming, aanvoertemperaturen en retourtemperaturen evenals druk (indien beschikbaar). Heat Intelligence gebruikt deze data om binnen het warmtenet druk te berekenen en tevens het drukverlies.

Hoe weet Heat Intelligence dat er een mogelijk probleem is dat mijn aandacht vraagt?

Heat Intelligence creëert een digitaal model op basis van data over leidingafmetingen, leidingisolatie, leidinglengte, en dergelijke uit het hele het distributienet. Op basis van deze data kan Heat Intelligence berekenen hoe het distributienet in een ideale situatie moet functioneren.


Door deze berekende ideale waarden te vergelijken met de werkelijke waarden van de meters in het netwerk, kan Heat Intelligence verschillen opsporen die hoogstwaarschijnlijk kunnen worden verklaard door fouten of door niet optimaal ingeregelde installaties of netwerksecties.

Kan Heat Intelligence mij helpen bij het opsporen van lekkages of slecht presterende leidingen?

Dat niet direct.

Maar Heat Intelligence kan u wel aanwijzingen geven bij het zoeken naar eventuele lekkages. Omdat Heat Intelligence de temperaturen in uw distributienet bewaakt, kan het programma u wel attenderen op netwerksecties waar de temperatuurdaling veel groter is dan normaliter zou mogen.

Dit zou kunnen wijzen op een mogelijk lek of beschadigde leidingisolatie.

Kan Heat Intelligence mij helpen bij het plannen van een uitbreiding van mijn net?

Ja, dat kan wel.

Heat Intelligence kan u bijvoorbeeld vertellen hoeveel druk u tot uw beschikking heeft in het netwerkdeel dat u wilt gebruiken voor de warmtelevering aan uitbreidingsgebied.

Zo weet u of er voldoende druk en warmte in dat netwerkdeel beschikbaar is voor een goede levering. Of u moet dat deel vervangen door leidingen met de juiste afmeting of gewoon een ander bestaand netwerkdeel gebruiken.

 

Daarnaast kan Heat Intelligence u helpen bij het monitoren van uw netwerk wanneer u nieuwe gebieden toevoegt. Ontstaan er knelpunten? Kunt u nog steeds aan uw verplichtingen voldoen en elke afnemer voldoende warmte leveren?

Kan ik Heat Intelligence gebruiken bij het plannen van toekomstig onderhoud aan mijn distributienet?

Jazeker. Heat Intelligence kan u bijvoorbeeld helpen bij het opsporen van netwerkdelen waar u teveel warmte verliest.

Dit kan u helpen bij het selecteren van netwerkdelen die door het vervangen van oude door nieuwe leidingen het meeste rendement opleveren.

Hoe begin ik met Heat Intelligence?

Heat Intelligence heeft GIS-data van uw distributienet nodig, zoals leidingafmetingen, leidingisolatie, leidinglengte en dergelijke.

Wij helpen u bij het uploaden van deze data. Zodra de data binnen zijn, begint Heat Intelligence met het verzamelen van meetdata.

Als u gebruik maakt van meters van Kamstrup en van READy, dan is Heat Intelligence vlot ingesteld en wij helpen u daar graag bij. Wij verzorgen ook trainingen in het dagelijks gebruik van Heat Intelligence.

Als u graag eens verder wilt praten met ons over Heat intelligence, kunt u hier een gesprek aanvragen.

En als ik geen gebruik maak van Kamstrup of READy?

U kunt Heat Intelligence gebruiken, ook als u geen gebruik maakt van Kamstrup meters.

U meters moeten wel in staat zijn om data naar een FTP-server te verzenden. Dan kunnen we deze data verzamelen en importeren in Heat Intelligence.

Wij helpen u graag bij het opzetten en in gang zetten van uw systeem.