Tryckoptimering i nätverket

Vattenförlust, en åldrande infrastruktur och stigande energikostnader är bara några av utmaningarna som påverkas av trycket i ditt distributionsnät. Upp till 35 % av det rena vattnet som pumpas ut från verket går till spillo - på grund av läckor orsakade av bl.a. högt tryck. Därmed kan ökad kännedom och tryckoptimering ha en avsevärd inverkan på ditt vattenbolags affärsresultat.

Ett för högt tryck ökar risken för sprickor och läckage i nätverket och orsakar energikostnaderna att stiga eftersom det behövs mer energi för att pumpa vattnet via distributionsnätet. Ett för lågt tryck ökar däremot risken för vattenintrång och resulterar i missnöjda kunder som upplever otillräckligt tryck i sina hem.

Övervakning av tryck utgör grunden för dina proaktiva insatser att optimera trycket för att säkerställa kundnöjdhet, begränsa antalet läckor eller sprickor och minska pumparnas energiförbrukning.

En trycksänkning gör att mindre vatten pressas genom sprickor i rören, vilket resulterar i en avsevärd minskning av vattenförlust på grund av läckage. Genom att höja trycket och därigenom begränsa antalet tryckstötar kan du ”lugna ner” ditt distributionsnät och undvika onödiga påfrestningar på komponenter så att livslängden förlängs.

Tryckmätning direkt i nätverket

När ett vattenbolag mäter trycket i nätverket är det flera faktorer som måste tas i övervägande för att användbara mätresultat ska erhållas.

Den viktigaste faktorn är var trycket mäts. Om tryckmätningen görs hos de enskilda hushållen går du miste om en väsentlig mängd information.

På grund av dimensionsskillnaderna mellan distributionsnätet och mark- och servicerören undertrycks tryckstötar i avsevärd grad, vilket innebär att du inte kan registrera dessa ordentligt.

Dessutom tenderar lokala variationer i tryck och flöde i hushållet att störa mätningen. Därför är det mer relevant att genomföra mätningarna direkt i distributionsrören.

Begränsa skadliga tryckstötar

Detektera läckor och sprickor i förväg
Genom att övervaka trycket kan du få kännedom om skadliga tryckstötar och variationer som kan orsaka sprickor i distributionsnätet. Alltså får du möjlighet att identifiera källorna och undanröja dem, vilket innebär färre sprickor och lägre tillhörande kostnader.

Mätintervallet är avgörande
Tryckmätarens beskaffenhet är viktig för ett bra och användbart resultat. För att man ska kunna registrera de snabba tryckstötarna, som kan orsaka åtskilliga sprickor, är det nödvändigt att ha en hög upplösning där det momentana trycket registreras flera gånger per sekund. Bara genom mätningar med tillräckligt hög upplösning får du en fullständig bild av nätverkets skick.

Tryckoptimering

Tryckoptimering. Ett optimalt tryck öppnar dörrarna till en värld av möjligheter för vattenbolaget.

Ladda ned vår vitbok och läs mer om:

  • Tryckmätning i nätverket
  • Tryckzoner och områdesmätning
  • Orsaker och effekter av tryckstötar
  • Erhålla det optimala trycket. Tryckstyrningsindex (PMI)

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6