Framtiden för smart vattenmätning

Större globala trender har en djupgående inverkan på vattenbranschen. Konkurrensen på marknaden blir intensivare och kostnadsrestriktioner stramas åt medan ämnen som vattensäkerhet, urbanisering och åldrande infrastruktur växer till stora bekymmer. 
 
Allmännyttiga bolag och vattenleverantörer tvingas hitta mer kostnadseffektiva sätt att driva sin verksamhet och måste söka efter nya vägar för att optimera sitt arbete och hitta den rätta balansen mellan täckning av driftkostnader, förvalta tillgångar och främja vattenvården.

På Kamstrup tror vi att ett fullständigt transparent distributionsnät och kunskap är nycklarna till att bemästra dessa utmaningar, och vi vill dela vår vision och vår kunskap med dig!
 
Läs vidare och finn en värld av inspiration om potentialen bakom smart mätning. Lär dig om hur ökad digitalisering kan hjälpa dig att optimera verksamhet, läs om hur tryckhantering kan användas för att sänka energikostnader eller ladda ned en av våra vitböcker om smart vattenmätning.

Du kan inte optimera det du inte mäter

Att minska mängden ofakturerat vatten och vattenförlust blir både enklare och mer effektivt när du har åtkomst till korrekt information vid rätt tidpunkt.

Dela upp affärsfallet

Låt siffrorna tala

De flesta är överens om att (mer frekventa) mätdata är en del av lösningen på branschens utmaningar eftersom de ger dig ökad insikt.

Men datan ger dig mervärde först när du använder den. Hur ska du räkna ut det värde som (mer frekvent) mätdata kan medföra för att motivera investeringen?

Prova vårt nya onlineverktyg för beräkning för att dela upp ditt affärsfall och låta dina siffror tala.

Att förstå en vattenmätares noggrannhet

Ibland kan även enkla saker tyckas förbryllande när man studerar dem närmare. Mätarnoggrannhet är en av dessa saker. Men eftersom vattenmätaren är det som möjliggör en rättvis debitering av bolagets tjänster och produkter är det viktigt att veta vad som ingår i en mätares noggrannhet – och vad som inte gör det.

För att kunna tänka framåt och förbereda sig för framtiden måste man ibland släppa taget. Varför det är dags att släppa taget om mekaniska vattenmätare och välkomna fördelarna med smart mätning

En digital framtid för allmännyttiga vattenbolag, idag


Det digitala allmännyttiga bolaget utvecklas snabbt. Nya resurser och verktyg finns för att hjälpa allmännyttiga bolag att få en överblick hela distributionsnätet – hela vägen fram till förbrukarna.
 
Ladda ned vår vitbok och lär dig om hur smart mätning och digitalisering kan främja ditt bolag på sex konkreta nivåer.

Tryckoptimering i nätverket

Med detaljerad kännedom om skadliga tryckstötar och det allmänna nätverkstrycket kan du optimera trycket för att säkerställa kundnöjdheten, begränsa antalet läckor eller bristningar och minimera pumparnas energiförbrukning. 

Ladda ner vår vitbok och lär mer om hur tryckoptimering kan gynna ditt bolag.

Framgångshistorier från våra kunder

Kamstrup tillhandahåller ultraljudsmätare för mätning av tappvattenförbrukning. Smart vattenmätning aktiverar värdefulla funktioner som t.ex. fjärravläsning, läckageövervakning och integration med värme/kylmätning och elsystem.

Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.