Water
Akoestische lekdetectie (ALD)
Waterverlies

Revolutie in waterlevering dankzij slimme watermeters in Krapkowice

“We hebben al vanaf het allereerste begin van het project spectaculaire resultaten geboekt. Na de eerste uitlezing met de nieuwe slimme watermeters vonden we al meteen een lek waar we al lange tijd naar zochten."

– Jerzy Delewicz, voorzitter van de raad van bestuur van waterbedrijf Krapkowice

Besparing: ongeveer EUR13.455,-- per jaar

Doorstroming 's nachts verminderd met 9m3/h

De uitdaging:

Moeizame lekdetectie leidde tot aanzienlijk waterverlies

Polen heeft een turbulente geschiedenis met de drinkwater infrastructuur. Dit is nog steeds van invloed op de drinkwatervoorziening. Met name waterverlies blijft een uitdaging voor drinkwaterbedrijven zoals dat van Krapkowice, omdat de enige manier om verborgen waterlekken te identificeren oppervlaktewater is, het analyseren van drukvalrapporten en het inspecteren van sanitaire en hemelwaterkanalen.

Hierdoor is het vinden van lekkages een kostbare en tijdrovende taak, die enkele dagen tot soms wel jaren kan duren. De methoden voor lekdetectie waren niet altijd succesvol, en zelfs met de typische signalen van lekkages kon het onmogelijk zijn om ze te lokaliseren.

“Potentiële lekkages werden gesignaleerd door zone voor zone de doorstroming te monitoren. Lekkages waren pas de volgende dag zichtbaar omdat ze werden opgemerkt als gevolg van een verhoogde nachtelijke doorstroming. Het vinden van een lekkage in het veld vereiste het gebruik van geluidsloggers, correlators en geofoons," vertelt Jerzy Delewicz, voorzitter van de raad van bestuur van het waterbedrijf Krapkowice. 

"We verplaatsten de geluidsloggers dagelijks naar verschillende regio's, en dat was zeer tijdrovend en duur. Vooral omdat deze testen niet altijd een positief resultaat opleverden."

De oplossing:

Grondig te werk gaan door het vervangen van alle watermeters

Om de problemen in de waterdistributie te bestrijden, koos het waterbedrijf een nieuwe oplossing met slimme watermeters van Kamstrup met afstandsuitlezing en een analysetool.

De oplossing van Kamstrup overtuigde Jerzy Delewicz door de duurzaamheid en de afwezigheid van mechanische elementen, wat een nauwkeurigheid garandeert gedurende de hele, tenminste 15 jarige, levensduur van de meters. Hoewel hij hoopte dat de meters effectief zouden zijn, was hij aanvankelijk sceptisch over de oplossing. Gelukkig was de adviseur van Kamstrup in staat hem te overtuigen van de voordelen.

Ontdek meer
Sluiten

"Kort gezegd besloot ik om het grondig aan te pakken en alle watermeters te vervangen door slimme meters met akoestische lekdetectie en tegelijk een systeem voor afstandsuitlezing te introduceren ontwikkeld voor netwerk lekkage-analyse," aldus Jerzy Delewicz.

Het bleek een goede beslissing te zijn om alle meters te vervangen en een nieuw lekdetectieprogramma te introduceren voor het hele district. Het heeft ervoor gezorgd dat potentiële lekkages in het district sneller worden ontdekt en daardoor ook sneller verholpen kunnen worden. Uiteindelijk zullen hierdoor zowel het waterbedrijf als de inwoners in het district water, energie en geld besparen.

Direct succes met nieuwe methode voor lekdetectie

Deze methode bestaat uit 4.405 Kamstrup flowIQ® 2200 slimme watermeters met akoestische lekdetectie ter vervanging van defecte meters. Tevens zijn er zes concentrators ten behoeve van het op afstand uitlezen van de meters geplaatst. De overige meters meters worden uitgelezen met behulp van een drive-by-oplossing. Het waterbedrijf koos er ook voor om het meteruitleessysteem READy van Kamstrup te implementeren om zo verbruiksgegevens te verkrijgen en vervolgens Leak Detector te gebruiker om deze gegevens te analyseren.

Het heeft zijn nut nu al bewezen en bleek een goede investering te zijn. Het waterbedrijf vermoedde al lange tijd dat er in één van de zones een lekkage aanwezig was. De medewerkers zochten er echter al vier maanden tevergeefs naar.

Het zoekteam bestond uit 3 personen die 's nachts werkten. Er werd ongeveer 40 manuur besteed aan het zoeken en samen met de afgelegde kilometers in twee auto's en de prijs voor het huren van geluidsloggers, bedroegen de kosten voor het zonder succes zoeken naar alleen al dit ene lek ongeveer EUR 1.282,--.

In de hoop om op een praktische manier geld te besparen, begon het bedrijf met het vervangen van watermeters in de zone waar ze de lekkage vermoedden, het gebied Otmet. Jerzy Delewicz vertelt:

“Na het installeren van de eerste ongeveer 600 meters van in totaal 4.405, kregen we direct al een tiental meldingen na de eerste registratie van verhoogde geluidsniveaus. We gebruikten de meters die dicht bij elkaar bleken te liggen om een sectie van ongeveer 100 meter te kiezen om met een correlator te zoeken."

Het team stelde meerdere lekkages vast toen ze de correlatortest deden. Eén van de lekkages was een beschadigde pvc-buis die de watervoorzienig aansloot op een wooncomplex voor meerdere gezinnen. De lekkage werd ontdekt net achter de schuifafsluiter, precies bij de aansluiting naar het distributienet, waardoor het lek zonder akoestische lekdetectie moeilijk te vinden was. De lekkage werd de volgende dag gerepareerd.

De slimme meetoplossing met akoestische lekdetectie stelt het waterbedrijf in staat om het zoekwerk te concentreren op specifieke locaties, waardoor middelen efficiënt ingezet worden. Effectieve lekdetectie versnelt bij waterbedrijf Krapkowice ook het proces van het vinden van leidingsecties die vervangen moeten worden, het optimaliseert het onderhoudsproces en vermindert het aantal uren van "handmatig" zoeken.

Van maanden naar drie dagen om waterverlies te verminderen

Tijd speelt een grote rol bij lekkages. Hoe sneller een lek is gevonden, hoe sneller er maatregelen genomen kunnen worden om waterverlies of andere problemen te voorkomen. Daarom is één van de grootste voordelen van de nieuwe oplossing het vermogen om de locatie van een lekkage aan te geven daags nadat deze is ontstaan. Dit is mogelijk doordat de oplossing de meeste watermeters dagelijks op afstand uitleest en het bedrijf op deze manier elke dag nieuwe data ontvangt, waardoor het monitoren makkelijk, automatisch en minder tijdrovend is.

Om deze reden heeft het waterbedrijf ook een nieuw doel voor haar efficiënte watersysteem met betrekking tot de tijd die nodig is om een lek te lokaliseren en te repareren:

"We hebben nu niet meer dan drie dagen nodig om lekkages te vinden. Het terugbrengen van de lekdetectietijd van meerdere maanden, en in extreme gevallen zelfs jaren, naar slechts drie dagen is een geweldig resultaat voor ons. Hierdoor hebben we enorme besparingen op het gebied van water en geld behaald en zullen we die blijven behalen", legt Jerzy Delewicz uit.

Om verder te benadrukken hoe belangrijk tijd is bij het beheersen van waterverliezen, werd met het eerdergenoemde lek elke nacht minimaal 19,8 tot 21,6 m3/uur water verpompt totdat het bedrijf het vier maanden nadat het voor het eerst werd vermoed, lokaliseerde. In de dagen na de reparatie daalde de minimale doorstroming 's nachts naar 10,8 tot 12,6 m3/h, een reductie van 9 m3/h. Dit in combinatie met het extra voordeel dat ze hebben ondervonden doordat ze de dompelpompen 's nachts drie tot vier uur konden uitschakelen, terwijl de stilstandtijd eerst maximaal 1,5 uur was, heeft geleid tot een totale jaarlijkse besparing van ongeveer EUR 13.455,--.

Het genie in eenvoud

Kamstrup watermeters zijn voorzien van ultrasone meettechniek en afstandsuitlezing, een batterijlevensduur van 15 jaar en een akoestische module voor lekdetectie. Alles bij elkaar een zeer praktische en effectieve oplossing om water te beheren en waterverliezen te verminderen. En met de huidige resultaten die ze hebben ervaren, plukt het Waterbedrijf Krapkowice de vruchten van investeren in nieuwe slimme watermeters.

Volgens Jerzy Delewicz is het bedrijf van plan om in de nabije toekomst meer van de gevonden lekkages te elimineren:

“We hebben in totaal 29 watermeters met geluidsniveaus boven 40 units. We hebben nog een vastgestelde lekkage, die we op korte termijn zullen verhelpen."

Ondanks initiële scepsis is Jerzy Delewicz positief verrast door de resultaten en hij omschrijft de oplossing als "een combinatie van een watermeter met een equivalent van een geluidslogger, briljant in zijn eenvoud."

Jerzy Delewicz hoopt dat andere waterbedrijven in Polen geïnspireerd zullen worden door Krapkowice en ook innovatieve, slimme oplossingen in hun net zullen introduceren. Hij gelooft dat dit zal bijdragen aan het grootschalig verbeteren van het watervoorzieningsnetwerk en een stap in de goede richting zal zijn om enkele van de uitdagingen waar Poolse waterbedrijven voor staan, op te lossen.

Sluiten

Over het project:

  • Tijdlijn: Maart tot juni 2022: Levering van watermeters. Juni 2022: Levering van de uitleesapparatuur
  • Meetpunten: 4.405 Kamstrup flowIQ® 2200 slimme watermeters met akoestische lekdetectie
  • Oplossing: AMR – READy Fixed Network met dagelijkse waarden, hosting en support
  • Analyse: Leak Detector

Meer lezen over akoestische lekdetectie

Potentiële lekkages vinden voordat deze leiden tot leidingbreuken. Met akoestische lekdetectie kunt u de huisaansluitingen en distributieleidingen in uw verzorgingsgebied monitoren op mogelijke lekkages.

Laten we het gesprek aangaan

Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Ik heb behoefte aan

Ik wil

Ik zou graag

1 2 3 4 5 6

Gerelateerde gebruikerservaringen