Warmte
Stadsverwarming
Energie-efficiency
Beheer van meterdata

Data creëert waarde voor nutsbedrijf, eindgebruikers en stad

Meteruitlezing op afstand, Digitalisering, Infrastructuur Automatische Meteruitlezing

Door het gebruik van uurwaarden, verkregen via slimme meters, voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering, heeft Næstved Stadsverwarming de aanvoertemperatuur met 10 graden en de retourtemperatuur met 5 graden kunnen verlagen en leidingverliezen verminderd met 8%. In de toekomst verwacht het warmtebedrijf nog betere resultaten, ondanks het feit dat in de oorspronkelijke businesscase de waarde van data ontbrak.

Næstved Stadsverwarming was één van de eersten in Denemarken met een systeem voor het op afstand uitlezen van meters. Maar dit systeem was onstabiel, storingsgevoelig en data werden alleen gebruikt voor de facturatie. ”We besteedden al onze tijd aan het in de lucht houden van het systeem, in plaats van het gebruiken van data voor optimalisatie,” legt Jens Andersen, CEO van Næstved Stadsverwarming uit. In 2014, toen het warmtebedrijf een groot deel van de meters moest vervangen, werd berekend hoeveel het zou kosten om over een periode van 12 jaar door te gaan met de oude meters of om te investeren in nieuwe technologie en het hele meterpark te vervangen. ”We zagen een heel goede businesscase in een nieuw begin.” 

Een sterke businesscase

Er waren een aantal redenen redenen om Kamstrup te kiezen als leverancier. ”In de periode van 12 jaar, wat de levensduur van de batterijen was, en met herkeuring van de meters, had de oplossing van Kamstrup de laagste TCO. En als we onze oplossing verder zouden ontwikkelen, was Kamstrup de juiste partner voor ons,” aldus Arne Ulstrup, klantmanager en verantwoordelijk voor het meterpark. De eerste nieuwe meter werd in augustus 2015 geïnstalleerd en de laatste iets minder dan 10 maanden daarna. Dit was een bewuste keuze om te waarborgen dat het bedrijf snel kon starten met het realiseren van de businesscase – die oorspronkelijk niet de voordelen bevatte van datagestuurde optimalisatie.

”De businesscase was uitsluitend gebaseerd op onderhoud van hardware en infrastructuur. We hadden de voordelen van het werken met onze data niet ingecalculeerd.” Het warmtebedrijf vond het moeilijk de waarde van data in te schatten. ”Het enige dat we in termen van geld konden kwantificeren was de hardware en alle tijd die het ons kostte om fouten te verhelpen.” Ze twijfelden er echter niet aan dat frequenter uitgelezen data het gebruik van hun hulpmiddelen zou verbeteren: ”Ons mantra is ’Nauwkeurige data op het juiste moment’. Want zonder data kunnen we niet de juiste beslissingen nemen.”

Resultaten van handelen op basis van data

Bediener warmte-installatie

Rond dezelfde tijd als de implementatie van de nieuwe meters, introduceerde Næstved Stadsverwarming de mogelijkheid voor klanten om een afleverset te huren inclusief service. Hierdoor was een verandering nodig in de vaardigheden van de klantenafdeling. ”We zijn onze tijd anders gaan besteden en kwamen plotseling heel dicht bij onze klanten. Het resultaat was ten dele een vervanging van competenties en ten dele een toewijzing van extra hulpmiddelen,” vertelt Jens Andersen.

Het warmtebedrijf heeft op dit moment 2.000 installaties in eigendom en de ambitie om binnen 10 jaar alle installaties in het netwerk te bezitten. Arne Ulstrup denkt dat 75% van de installaties in de oude infrastructuur geoptimaliseerd konden worden – maar er waren geen verzoeken om dat te doen. ”Als we data kunnen gebruiken om klanten te bereiken met de slechtste uitkoeling in het distributienet, kunnen we efficiënter opereren. Dat levert waarde – voor ons, onze klanten en de stad Næstved.”

Momenteel zijn 2½ medewerkers belast met energie-optimalisatie van de afleversets van individuele klanten, gebaseerd op een dagelijks formulier dat de mate van belasting toont. ”Je ziet onze auto's regelmatig in de hele stad, omdat we klanten op de hoogte brengen en informeren over hun opties en huurmogelijkheden. Zo nemen we verantwoordelijkheid en worden we eigenlijk de bediener van de warmte-installatie van het gebouw.” Volgens Jens Andersen resulteren deze inspanningen in drie dingen: ”De klant vermijdt het motivatie-tarief en wij verminderen onze leidingverliezen. Maar het grootste voordeel is dat er veel meer capaciteit in het distributienet is. Met andere woorden, we kunnen meer klanten aansluiten zonder onze hoofdleidingen daarvoor uit te breiden” 

Nog maar het begin

Gebaseerd op frequent uitgelezen meterdata, heeft Næstved Stadsverwarming duidelijke resultaten behaald. ”We hebben de retourtemperatuur verlaagd met 5 graden en voor grote perioden van het jaar hebben we de aanvoertemperatuur tot 10 graden kunnen verlagen. We hebben nu al onze leidingverliezen verminderd met 8% en we verwachten 10% te bereiken. Daarnaast hebben veel van onze klanten tot 10% bespaard op hun warmtekosten,” aldus Jens Andersen.

De financiële besparingen door operationele optimalisatie hebben ook een enorme impact op het bedrijf. ”Momenteel krijgt geen van onze klanten meer dan 75 graden geleverd, dus we gebruiken veel minder kubieke meters water. Ook besparen we jaarlijks DKK 1 miljoen als gevolg van 10% minder leidingverlies, zonder onze ondergrondse infrastructuur ook maar aan te raken. Dit wordt allemaal vanzelf gegenereerd door temperatuurverlaging. En we zijn nog lang niet klaar.” Naast de 10 meetpunten voor temperatuur in het distributienet, integreren ze momenteel 50 prioriteitsmeters die iedere 96 seconden data leveren. In het SRO-systeem kunnen ze een nog beter beheer van temperatuur en doorstroming waarborgen in het distributienet en de energie-efficiëntie verbeteren.

Daarnaast verwacht het nutsbedrijf door energiebesparingen een groot bedrag te besparen van DKK 1-1,5 miljoen. ”We hebben de definitieve berekeningen nog niet gemaakt, maar gebaseerd op onze resultaten tot nu toe, is de businesscase nog beter dan we hadden durven hopen.” 

“Momenteel richten we ons op meterdata, en als we 50 jaar oude leidingen vergelijken met leidingen die 20 jaar jonger zijn, zien we geen grotere warmteverliezen. Op basis daarvan hebben we de geplande vervanging van veel van de huisaansluitingen kunnen uitstellen. Zo kunnen we onze hulpmiddelen effectiever inzetten op andere gebieden.”

Jens Andersen, CEO van Næstved Stadsverwarming

Elke dag beter dan gisteren

Het waarborgen dat de klanten exact de temperatuur geleverd krijgen die ze nodig hebben, is breken met de heilige principes van voorkomen is beter dan genezen. ”We weten dat leverbetrouwbaarheid het belangrijkste is voor 90% van onze klanten. Dat moeten we respecteren. Maar we moeten ook iedere dag proberen om dingen net iets beter te doen dan gisteren,” aldus Jens Andersen.

Dezelfde ambitie is van toepassing op het onderhoud van het distributienet van het warmtebedrijf, wat voorheen primair was gebaseerd op leeftijd. ”Nu kijken we naar onze meterdata en als we 50 jaar oude huisaansluitingen vergelijken met aansluitingen die 20 jaar jonger zijn, verliezen de 50 jaar oude leidingen niet meer warmte. Hierdoor konden we het vervangen van verschillende huisaansluitingen uitstellen en onze middelen elders inzetten.” Gebaseerd op slimme meterdata heeft het warmtebedrijf ook het aantal bypasses kunnen terugbrengen van 131 tot 10.

“We verkopen geen stadsverwarming”

In een tijd waarin individuele warmtepompen hun intrede maken in veel huishoudens, maken ze zich bij Næstved Stadsverwarming geen zorgen. In plaats daarvan werkt men hier proactief om de reputatie van onzichtbaarheid die stadsverwarming heeft, te veranderen. ”We hebben al 8 jaar geen verplichte aansluiting gehad. We verkopen stadsverwarming in nieuwe gebieden vanwege het feit dat we de complete oplossing leveren inclusief toestelhuur en service.” Volgens Jens Andersen komt het neer op het gekozen risicoprofiel. ”We moeten de moed hebben om de dialoog aan te gaan met onze klanten. Ze kunnen hun toestel altijd verwijderen. Dat is het risico dat we lopen. Maar niets doen is ook een risico. We moeten voldoen aan standaarden op het gebied van leveringsbetrouwbaarheid. Maar als we concurrerend willen blijven, moeten we ook aanvullende diensten aanbieden. We verkopen geen stadsverwarming. We verkopen comfort en gemak.”

Over Næstved Stadsverwarming

Lengte van het net
Næstved Stadsverwarming beheert en onderhoudt een distributienet met een totale leidinglengte van ongeveer 150 kilometer.

Meters
5.200 intelligente meters in het net leveren 365 dagen per jaar data en stellen het stadsverwarmingsbedrijf in staat optimalisaties door te voeren.

Oplossingen
Warmtemeters met Wireless M-Bus READy netwerkuitlezing voor het frequent uitlezen van data uit intelligente meters

Misschien bent u ook geïnteresseerd in…