Digitalisering levert meetbare resultaten

Stadsverwarming Assens, Denemarken

Meteruitlezing op afstand, frequent uitgelezen data en gerichte analyses hebben Stadsverwarming Assens in staat gesteld de netwerktemperatuur met 6-8 graden te verlagen. Tot nu heeft het warmtebedrijf haar jaarlijkse warmteproductie met 2,5% en haar leidingverliezen met 12% verlaagd. En volgens de CEO is dit nog maar het begin.

In 2013, toen Stadsverwarming Assens besloot te investeren in intelligente warmtemeters en in een op afstand uitgelezen netwerkoplossing, was digitalisering voor veel mensen nog een modewoord en niemand kende nog de potentiële waarde ervan. Het energiebedrijf had echter een duidelijke verwachting dat meer frequent uitgelezen meterdata betere mogelijkheden bieden voor optimalisatie. Het bedrijf ging daarom over van halfjaarlijkse uitlezingen naar het uitlezen van uurwaarden. Hoewel men bij de start nog onzeker was over hoe de grote hoeveelheden data zouden kunnen worden gehanteerd en gebruikt.

”We wisten niet precies hoe en waarvoor we al deze data zouden kunnen toepassen, maar we verwachtten dat we meer te weten zouden komen over uitkoeling en een betere service zouden kunnen verlenen aan onze afnemers,” aldus Marc Roar Hintze, CEO van Stadsverwarming Assens. Momenteel heeft de toegenomen digitalisering verschillende meetbare resultaten opgeleverd, zowel aan de kant van de productie als in het distributienetwerk.

 

Data-gedreven optimalisatie van de bedrijfsvoering

De eerste fase van toepassing van de grote hoeveelheden data was optimalisering van het distributienetwerk. In het bijzonder is het energiebedrijf in staat geweest de aanvoertemperatuur significant te verlagen. Eerst werd die bepaald op basis van de eindgebruikers die het verst weg woonden, wat resulteerde in een hogere temperatuur dan noodzakelijk. Nu wordt de aanvoertemperatuur gebaseerd op basis van wat er gebeurt in het netwerk.

“Vanaf het moment dat alle meters in bedrijf waren, werden we geconfronteerd met een enorme berg data. Maar met de tools die we van Kamstrup kregen, konden we opeens, op uurbasis, de exacte temperatuur in het hele netwerk zien. Gebaseerd op de continu digitalisering van onze bedrijfsvoering, hebben we een verlaging van de aanvoertemperatuur met 6-8 graden weten te realiseren.” Het warmtebedrijf is ook in staat geweest meer dan 100 by-passes in het netwerk te verwijderen.

”Door het optimaliseren van ons netwerkbeheer hebben we de afgelopen jaren 2.500-3.000 MWh bespaard, dat is ongeveer 2,5%. Tevens zijn de leidingverliezen gereduceerd met 12%,” legt Marc Roar Hintze uit. ”Onze data heeft ons inzicht gegeven in onze honderd kilometer aan leidingen en wat daar gebeurt als we bijv. de temperatuur verlagen. Zelfs met werknemers die 10, 20 en 30 jaar ervaring hebben, hebben we in het verleden geen volledig inzicht gehad in de gevolgen van dat soort veranderingen.”

In totaal heeft de optimalisatie van het netwerkbeheer geleid tot besparingen van Euro 33,00 per huishouden. En het warmtebedrijf verwacht nog meer resultaten te behalen zodra er binnenkort gestart wordt met de volgende fase: ”Tot dusver zijn de besparingen gegenereerd door te kijken naar het volume en de temperatuur van het water dat we het netwerk in pompen. We gaan nu pas kijken naar individuele gebouwen, eindgebruikers met een inefficiënt stookgedrag en naar niet goed ingeregelde installaties.”

Resultaten van intelligente meters, frequent uitgelezen data en gerichte data-analyse

Focus op de eindgebruiker

Optimalisatie aan de zijde van de eindgebruikers is een tijdrovend proces, maar Marc Roar Hintze schat dat hier een besparingsmogelijkheid ligt vergelijkbaar met wat het bedrijf nu al heeft gerealiseerd. Frequent uitgelezen data maken het niet alleen mogelijk eindgebruikers met een onvoordelig stookgedrag op te sporen, maar ook de oorzaak van dit gedrag te vinden. ”We wisten altijd al dat er eindgebruikers zijn die niet optimaal uitkoelen, maar nu kunnen we ook zien waardoor dat wordt veroorzaakt.”

De CEO verwacht dat 80% van de besparingen kan worden behaald bij 20% van de gebruikers. ”We hebben data nodig om inzicht te krijgen waar de mogelijkheden het grootst zijn, zodat we geen middelen verspillen met najagen van de 80% die slechts heel weinig effect oplevert. Nu kunnen we ze rangschikken op volgorde van prioriteit en specifieke suggesties doen voor optimalisatie van de individuele warmte-installaties.”
Frequent uitgelezen data worden ook gebruikt bij het beoordelen of leidingen van het distributienet gerenoveerd moeten worden. Voorheen werd de conditie van het distributienet ingeschat op basis van bijvoorbeeld waterverlies. Maar als meterdata uit het netwerk worden gecombineerd met innovatieve analyses, is continue monitoring van de capaciteit en belasting mogelijk, zodat investeringen in netwerkonderhoud kunnen worden geoptimaliseerd. ”We hebben onze hele productie al gedigitaliseerd en met de intelligente meters en de analysetool Heat Intelligence digitaliseren we nu ook ons distributienet,” aldus de CEO.

"Onze data hebben ons geholpen inzicht te krijgen in onze honderd kilometer aan leidingen en wat het effect is wanneer we bijvoorbeeld de temperatuur verlagen"

 

Marc Roar Hintze, Stadsverwarming Assens

Een revolutie op komst

Marc Roar Hintze denkt dat de snelheid van digitalisering alleen maar zal toenemen. ”Er is een revolutie in de hele waardeketen op komst, die zowel politiek als door wetgeving wordt ondersteund. Het tempo van digitalisering is hoog en dit zal ook zo doorgaan.”
In het verleden was de energiesector zeer gefragmenteerd. Nu is alles geïntegreerd, van productie tot aan de afnemers en de wijze waarop ze zullen worden opgenomen in veel grotere energiesystemen. En dat maakt digitalisering zo waardevol: ”Digitalisering geeft ons het vereiste inzicht en de transparantie om te navigeren in systemen die steeds complexer worden.”

Voor Stadsverwarming Assens is transparantie ook dé voorwaarde voor het opnemen van hernieuwbare energie in het systeem, met de complexiteit van fluctuerende bronnen zoals zonne-energie, wind en restwarmte. ”Het gaat niet alleen om het aan- en uitzetten van een motor. Nu hebben we voorspellingen nodig voor de wind, de zon, het verbruik etc.,” zegt Marc Roar Hintze. Hij vervolgt: ”Ik voorspel dat we binnenkort real time data verkrijgen, vooral omdat de hoeveelheid data makkelijker hanteerbaar wordt en sneller te analyseren. Daarmee zullen we totaal nieuwe inzichten krijgen.”

Tot op de dag van vandaag is de CEO ervan overtuigd dat het investeren in digitalisering de juiste beslissing was: ”Vijf jaar geleden dachten we dat we alleen ons facturatieproces zouden verbeteren en we misschien een beetje systeemoptimalisatie konden doorvoeren, maar er zijn duidelijk veel meer mogelijkheden. We zien nu al het rendement van onze investering. En we weten dat er nog meer komt.”

Over het project