Vand
Energieffektivitet
Målerinstallation
Omkostningsstyring
”En fælles afregning er ikke det, der er med til at gøre ens forbrug energieffektivt. Vi kan jo se det på de afdelinger, hvor der er kommet indviduelle vandmålere. Man går fra at være nærmest ligeglad, til at der kommer en stor interesse for det og bliver langt mere bevidst om, at det koster penge, hver gang, man åbner hanen. Det er rent forbrugeradfærd”.

Niels Munthe, energileder ALBOA.

Forbrugere vil gerne være energibevidste

Den almene boligorganisation ALBOA så dagens lys 1. januar 2011 efter en sammenslutning af tre boligforeninger i og omkring Aarhus. Sammenlægningen betød med ét, at ALBOA stod for adminstration og udlejning af cirka 7.000 boliger fordelt på 80 afdelinger. Langt de fleste boliger er etagebyggeri opført fra slut 50’erne til starten af 70’erne, men også mere moderne byggeri som lavt bebyggede rækkehuse er en del af porteføljen. Senere er et par nye lavenergiafdelinger kommet til, hvoraf flere af disse boliger allerede nu opfylder energikravene for 2020.  De store forskelle fra

afdeling til afdeling afspejler sig ikke blot i boligmassen. Det afspejler sig også i måden, der bliver ført vand- og varmeregnskab på. Cirka en tredjedel af ALBOA’s i alt 80 afdelinger har i dag individuel måling på vand, mens en lige så stor andel slet ikke har individuelle målere installeret. Derudover har den resterende tredjedel af beboerne direkte afregning til forsyningsselskabet.

”Vi har ikke sat nogle specifikke energi- og klimamål i ALBOA. Vi kan sætte nogle initiativer i gang og skubbe på for at fremme energieffektivisering, men i sidste ende er det jo beboerne, der betaler og bestemmer. Når det er sagt, så vil mange af vores beboere gerne være grønne og energibevidste. Generelt er ALBOA’s energiforbrug faldet de senere år. Vi er også i gang med energiprojekter hele tiden. Det kan være investeringer i nye vinduer, efterisoleringer og renovering af installationer”, fortæller Niels Munthe.

”En afdeling med 156 lejemål har sparet mere end 50 procent på vandforbruget, efter der er kommet individuel måling. I runde tal har de sparet 6.000 kubikmeter. Den årlige besparelse på cirka 300.000 kroner kommer i sidste ende lejerne til gode.” 

Niels Munthe, energileder ALBOA.

Individuel måling giver god mening

Selv om indviduel måling kan virke som en god forretning for alle parter, er det ikke lige enkelt at udrulle til samtlige afdelinger i boligorganisationen, erkender energilederen. Enhver investering øger nemlig huslejen, så derfor skal der være en økonomisk gevinst at hente for beboerne. Derfor laver ALBOA også nøje økonomiske beregninger, før de opsætter individuelle målere hos beboerne. Og her kan der være store forskelle på effekten fra afdeling til afdeling og fra lejlighed til lejlighed.
Erfaringen fra de første år med individuel måling, viser dog, at individuel måling bliver taget godt imod, når først det er sat op og i drift. 

”Det giver god mening, og det er også noget, de fleste kan forstå, så man ikke betaler for, at naboen går i bad fire gange om dagen. Selvfølgelig er der nogle, der får sig en slem overraskelse, når den første regning dumper ind, men selv dem med et ekstremt vandforbrug nedbringer deres forbrug betrageligt, når de får installeret en vandmåler”, siger Niels Munthe.
Ifølge ALBOA’s energileder vil flere og flere afdelinger de kommende år da også gå over til individuel forbrugsmåling.  

”Min forventning er, at vi over de næste år vil se rigtig mange afdelinger, hvor vi installerer målere. Det er dels drevet af, at vi alligevel skal renovere de ældre rørsystemer, dels af ny lovgivning, som betyder, at der SKAL monteres vandmålere med mindre en økonomisk beregning viser, at det ikke er omkostningseffektivt”, siger Niels Munthe.

Løsning

  • 660 stk MULTICAL 21 vandmålere
  • 401 stk MULTICAL 401 varmemålere
  • Fjernaflæsning af målere

Tidsramme: Løbende siden 2000