Bimåling
Energieffektivitet
Trådløs måleraflæsning
Datapålidelighed

På vej mod ét intelligent og transparent system

”Vi ønsker at arbejde ubegrænset med data transparent og sikkert. Det er muligt med READy.”

Edwin Normann, Smart Energy Manager, Croonwolter&dros

Strømlining af formater og systemer

Mere effektivitet og udgifts- og tidsbesparelser

Udfordringen:

At reducere antallet af målertyper og aflæsninger

Smart Energy-afdelingen hos den bæredygtige energiudbyder Croonwolter&dros har oplevet en hurtig vækst siden 2018 og var nødt til at strømline antallet af systemer og partnere for at kunne arbejde effektivt.

”Med det stigende antal projekter oplevede vi også et stigende antal varmemålere og typer af målinger”, forklarer Edwin Normann, Smart Energy Manager hos Croonwolter&dros. ”Forskellige målerdata fra forskellige virksomheder, hver med egne formater og metoder. Det fungerer ikke i praksis. Vi ønskede at have en foretrukken leverandør, så vi kunne undgå en stor vækst i antallet af systemer.”

Croonwolter&dros' anden forespørgsel gik på et system med en mere åben datastruktur. Edwin Normann: ”Vi modtager data fra andre leverandører i det format, de råder over. Man har jo det, man nu engang har. Men vi ønsker at arbejde ubegrænset med data uden at skulle indsende en forespørgsel hver gang. Det er muligt med Kamstrup. Med READy har Kamstrup et transparent, pålideligt og sikkert datasystem. Vi havde kort sagt brug for ensartethed og en åben struktur. Vi undersøgte markedet og fandt frem til Kamstrup. Siden da har to projekter bekræftet, at det var det rigtige valg.”

Løsningen:

READy er effektivt og omkostningseffektivt

Der er to projekter, hvor Croonwolter&dros for nylig har valgt Kamstrups løsninger – med tilfredshed. Gizeh i Zeewolde, et nyt byggeprojekt med 49 boliger. Og De Veste i Terneuzen med 244 nye målere til varmt vand. Ud over installationen af nye intelligente målere blev READy-fjernaflæsningssystemet valgt til begge projekter.
Se mere
Luk

Med denne effektive løsning har Croonwolter&dros nu hurtig og let adgang til forbrugsdata og de værktøjer, de skal bruge for at analysere og optimere distributionsnettet. Mobil fjernaflæsning er mulig. Men data indsamles normalt via et trådløst eller trådforbundet netværk med en eller flere koncentratorer. Derfor har Croonwolter&dros direkte adgang til pålidelige målerdata, der opbevares sikkert i overensstemmelse med ISO 27001. Det er transparent og sikkert og giver Croonwolter&dros mulighed for at anvende data til at forebygge og håndtere problemer eller foretage forbedringer.

Hurtig håndtering af problemer

Croonwolter&dros nyder ikke alene godt af disse fordele i den daglige brug, men har også kunnet løse en række installationstekniske problemer ved hjælp af den åbne struktur i READy inden den endelige udførelse af Gizeh-projektet. Projektet midt i Zeewolde involverede opførelse af et nyt lejlighedskompleks med 33 boliger og 16 plejeboliger. Husene er helt uden gas og opvarmes med to centrale luft-til-luft-varmepumper.

”I nogle af lejlighederne var det gået skævt med koordinationen mellem os og installatøren af gulvvarmen”, fortæller Normann. ”I nogle boliger fungerede varmestyringen ikke ordentligt, mens der i andre var problemer med varmtvandsstyringen. Ud fra data kunne vi hurtigt identificere lejlighederne, der ikke havde problemer, og slå fast, hvilke problemer der skete i hvilke lejligheder. Data er så fuldstændige, at man kan identificere et problem i detaljer. Heldigvis fandt vi problemerne så tidligt, at vi kunne forhindre skader og omkostninger og ikke skulle genere beboerne.”

Adskillige nye projekter, hvor Croonwolter&dros har valgt Kamstrup, er nu på vej. Et af dem involverer lejligheder i Haarlem, Poort van Noord, 106 huse med i alt omkring 327 intelligente målere, hvor installationerne nu er gjort endnu mere bæredygtige. Normann: ”Målerne vil blive erstattet af intelligente målere, og vi vil også skifte til READy-systemet. Dette gælder alle projekter, hvor vi benytter Kamstrup-målere. Hvad kunne være bedre end det? Det er at bede om meget. Tja, placeringen og antallet af koncentratorer varierer efter projekt. Det giver mening, eftersom størrelsen og situationen altid er forskellig. Vi er yderst tilfredse med Kamstrups løsninger, samarbejdet med dem og servicen. Vi traf delvist vores valg af økonomiske grunde, og det har indtil videre holdt stik.”

Luk

”Vi er yderst tilfredse med Kamstrups løsninger, samarbejdet med dem og servicen.”

Edwin Normann, Smart Energy Manager, Croonwolter&dros

kamstrup ready fjernaflæsning af vandmåler

Lær mere

Vil du vide mere om vores READy-fjernaflæsningssystem? Kontakt vores eksperter, der kan hjælpe med at finde de rette værktøjer til at løse dine udfordringer.
kamstrup ready fjernaflæsning af vandmåler

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6

Relaterede kundecases