Bimåling
Aldrende infrastruktur
Måleraflæsning
Vandspild

Overvågning af vandforbruget giver sikkerhed og overblik

Boligforeningen Vinhandlaren, Sverige

Ved at investere i intelligente vandmålere og et READy-system til fjernaflæsning har Vinhandlaren fået et bedre overblik over vandforbruget.

Samtidig har pålidelige forbrugsdata skabt et solidt grundlag for afregning af beboere og sikret et bedre overblik over omkostninger takket være overvågning og hurtig opdagelse af lækager m.m.

Boligforeningen Vinhandlaren ligger i den svenske kommune Sollentuna og har 90 boliger. Ligesom mange andre boligforeninger har Vinhandlaren hidtil anvendt mekaniske målere til at måle vandforbruget i hver bolig. Men foreningen har også to fællesområder – en ishockeybane og et fællesvaskeri – der også bruger vand. Eftersom det forbrug ikke tidligere er blevet målt, er det blevet opdelt ligeligt mellem alle beboerne. Tanken var, at det skulle fortsætte sådan. Foreningen kunne dog se, at der ingen forbindelse var mellem foreningens vandregning fra vandværket og målingerne fra beboernes mekaniske målere. Det var tid til forandring!

En del af forklaringen på denne manglende konsistens var, at de mekaniske målere med tiden blev påvirket af slitage og blev mindre præcise. Beboerne var derfor på udkig efter en moderne og fremtidssikker løsning. De ønskede at sikre, at forbrugsdata fra målerne var korrekte.

Det skulle blandt andet give bedre indsigt i, hvordan det faktiske forbrug er fordelt mellem beboerne, og at de afregnes for det vand, de faktisk forbruger. Med de hensyn in mente besluttede foreningen at investere i nye intelligente vandmålere fra Kamstrup.

De intelligente MULTICAL® 21 målere blev installeret og kombineret med et READy fjernaflæsningssystem til aflæsning af målerne. Jörgen Kleveborn, der er bestyrelsesmedlem i boligforeningen Vinhandlaren, blev hurtigt begejstret for løsningen:

”Med READy kan jeg hurtigt og nemt aflæse alle målerne i vores netværk. Og eftersom de indsamlede data kan tilgås direkte i systemet, sparer jeg 4-5 timers arbejde.
I fremtiden kan beboerne regne med, at de får korrekte afregninger, og at de kun betaler for det vand, de faktisk bruger.”

Betaling for det faktiske forbrug
Den nye løsning sikrer også ekstra værdi for beboerne, de de ikke længere behøver aflæse målere selv. Det sker nu automatisk med READy. At dataene er præcise, betyder, at beboerne nu kun betaler for deres eget faktiske forbrug, hvilket giver dem kontrol over størrelsen af egen vandregning, idet de eventuelt kan ændre deres forbrugsmønstre.

”I begyndelsen oplevede nogle husstande, at de betalte lidt mere, end de gjorde tidligere,” siger Jörgen Kleveborn. ”Men det skyldtes udelukkende, at de tidligere havde betalt for lidt i forhold til deres faktiske forbrug, mens andre havde betalt for meget.”

Slut med vandspild og efterbetalinger
De intelligente målere fra Kamstrup sikrer effektiv lækagefinding, da store ændringer i forbrugsniveauer hurtigt identificeres og begrænses. 

Beboerne i boligforeningen Vinhandlaren oplevede dette, så snart målerne var installeret. To målere udløste straks en alarm i READy, som sikrede at to lækager hurtigt blev lokaliseret.

Boligforeningen Vinhandlaren har også tidligere haft udfordringer med lækager. En utæt ventil til det varme vand medførte en efterbetaling på omkring 16.000 kr. Det nye system vil forhindre den slags hændelser fremover, da det er meget nemmere at overvåge vandforbruget og hurtigt identificere usædvanligt højt forbrug af forskellig slags. Investeringen i intelligente vandmålere betyder, at Jörgen og beboerne i boligforeningen Vinhandlaren kan sove trygt om natten.

Om løsningen

Kunde: Boligforeningen Vinhandlaren (Sverige).
Løsning: MULTICAL® 21.
Net Build, READy Fixed Network
Antal målepunkter: 90
Tidsramme: 2015-2016.