Vand
Bimåling
Energieffektivitet
Driftseffektivitet

Besparelser gennem intelligent forbrugsmåling

Thise Mejeri, Danmark

Efter installeringen af målere og visualiseringsværktøjet eButler har Thise Mejeri fået langt bedre overblik over deres daglige vandforbrug - en viden, mejeriet i dag udnytter til at være endnu mere energieffektive.

Hurtigt i gang og med synlig effekt

Thise Mejeri i Danmark, indvejer hvert år hele 115 millioner kilo mælk. Vandforbruget er på ca. 150.000 kubikmeter om året til produktion af mælk, oste og syrnede produkter. Hertil kommer den store mængde årlige spildevand på ca. 160.000 kubikmeter, som mejeriet behandler på sit eget rensningsanlæg.
 
Derfor har Thise Mejeri en stor interesse i at få nedbragt det samlede vandforbrug. Ligeledes havde mejeriet ikke en effektiv metode til indsamling og anvendelse af data fra de mekaniske målere.
Hos Thise så man derfor behovet for en ny løsning til måling og administrering af vandforbruget, hvilket førte til installation af 58 intelligente vandmålere og varmemålere med tilknyttet READy fjernafløsning, som hostes hos Kamstrup.
 
Thise Mejeri sparede på kort tid 8% i forhold til, hvad de tidligere har gjort, hvilket blot er begyndelsen på en lang række besparelser samt effektiviseringer af vandforbruget.

"Energioptimering er spændende og sjovt, når man kan se en forskel. Vi tager processen i etaper og tager ikke for store bidder ad gangen. Samtidig flugter vores økologiske profil rigtig godt med en mere grøn energiprofil. Og jeg har personligt store forventninger til, at vi kan spare rigtig meget vand på vores CIP-anlæg"

- Jens Møibæk, Technical Manager på Thise Mejeri

Visualisering og dokumentation af forbruget gør en forskel

Kamstrups visualiseringværktøj eButler er koblet på løsningen. Den driftsansvarlige har adgang til alle data over vandforbruget på timebasis, på tværs af alle processer i mejeriet. 
 
Via iPad kan mejeriet danne sig et overblik over alle forbrugsdata og udviklingen i dem. Og synlighed af forbruget er lige netop én af de helt store fordele ved løsningen fra Kamstrup.
Dermed opnås et præcist overblik over, hvor der kan optimeres og hentes yderligere besparelser på energi- og vandforbruget. 
 
Før måtte mejeriet lave en manuel udregning af forbruget, men med Kamstrups system bliver dokumentationen væsentligt nemmere at administrere. Både overfor ledelsen, medarbejderne og myndighederne. 
"Min vision er, at eButler bliver synlig på samtlige produktionslinjer, så alle nemt kan se, at vi har brugt så og så meget vand. Hvis det kunne påvirke produktionen, og hvis vi bliver mere bevidste om vores forbrug, er der helt sikker endnu mere vand at spare" siger Jens Møibæk.

Løsning:
 
58 MULTICAL® 21 vandmålere
 
8 MULTICAL® 602 varmemålere
 
Data hjemtages gennem en hosted READy-løsning og præsenteres i eButler
 
Projektperiode: Forår 2014-efterår 2015