Bimåling
Energistyring af bygninger
Driftseffektivitet
Intelligent måling

Intelligente målere sænker 1.200 varmeregninger

Coop Danmark A/S

Intelligente vand- og varmemålere skal nedbringe energiforbruget og optimere driften i Coops knap 1.200 butikker. Samtidigt er det en investering i at beholde den grønne førertrøje indenfor energistyring.

Coop er i fuld gang med udrulningen af vand- og varmemålere fra Kamstrup til butiks-, lager- og administrationsbygninger landet over. Det er en del af deres ambitiøse energiprogram, der skal sænke energiforbruget med 20% i løbet af 2020.

Målere giver gennemsigtighed
De nye målere gør det først og fremmest muligt at spare på varmeregningen og identificere fejl og muligheder for optimering ude i butikkerne: ”I et varehus på måske 4.000 m2 har vi så stort et forbrug, at der sagtens kan være et varmlufttæppe eller andet, der bruger rigtig meget energi, men som vi ikke kan se på hovedmåleren,” siger Johnny Greve Andersen, EMS Ansvarlig hos Coop Danmark.

Udover energislugere er der masser af  eksempler på mindre fejl, der alligevel får stor betydning: ”Med de nye målere kan vi spotte fejl som f.eks. ventilationsanlæg, der både køler og varmer, hvis der er noget galt med vores styring. 

Anlægget bruger måske 10 kW varme i timen, men det løber hurtigt op, hvis det er i hele driftstiden.”

Der er ligeledes penge at hente ved at reducere vandspild fra utætheder og rette op på dårlig afkøling såsom en ventil, der ikke lukker rigtigt i:  ”Der løber måske 1,5 m3 igennem i timen. Til 2 kr. pr. liter er det 72 kr. om dagen for vand, der bare fosser igennem. Dertil kommer ekstra slitage på rørene, ekstra strøm til at pumpe det rundt osv., så der er også mange indirekte omkostninger.”

Endelig er det vigtigt for Coop at sende et tydeligt grønt budskab: ”I sidste ende måler vi jo for at opnå en besparelse, men vi vil også gerne vise, at det her faktisk er et område, hvor vi sætter ind hele vejen rundt, fordi det betyder noget for os,” siger Johnny Greve Andersen.

Når vi har gennemsnitsforbruget for butikkerne, kan vi benchmarke dem op imod hinanden og identificere afvigere, der enten ligger lavt eller højt.

- Johnny Greve Andersen.

Data til benchmarking
Udover fejlfinding skal data fra målerne især bruges til at benchmarke butikkernes energiforbrug. Johnny Greve Andersen forklarer: ”Når vi har gennemsnitsforbruget for
butikkerne, kan vi benchmarke dem op imod hinanden og identificere afvigere, der enten ligger lavt eller højt.”

Næste skridt er at dykke ned i, hvad afvigelserne skyldes. ”Vi skal finde ud af, hvorfor de er afvigere – og om det er noget, vi kan lære af til andre butikker. Årsagerne til afvigelserne ville vi ikke kunne finde frem til uden den gennemsigtighed, de nye målere giver.”

Coop har trænet et stort antal elektrikere til at screene hver eneste butik, som de minutiøst går igennem og vurderer, hvad det giver mening at måle. I et typisk supermarked kan der nemt være brug for 10 målere til bl.a. varmtvandsbeholdere, varmlufttæpper i indgangspartiet og ventilationsanlæg. Derfor bliver hver måler tagget i Coops system, så de ved præcis hvad og hvor den måler.

”Et unikt “tag” på hver måler gør optimeringsarbejdet meget konkret. Det fortæller os f.eks., om en indgangskarrusel er mere effektiv end skydedøre med et  varmlufttæppe. Ellers ville det dybest set være gætværk,” siger Johnny Greve Andersen. Med tiden vil de mange målerdata også danne grundlag for andre optimeringsindsatser.

Erfaren underleverandør
Mens den overordnede ordre på Coops nye energistyringssystem er lagt hos belgiske Honeywell, har Coop specifikt valgt Kamstrups ultralydsvand- og varmemålere. Softwaren leveres af danske EnergiData, og installationen foretages af tre andre underleverandører.

Og netop i konstellationen med de mange underleverandører og det store antal bygninger, har det været afgørende med en pålidelig og fleksibel målerleverandør, forklarer Johnny Greve Andersen: “Hvis bare alting gik, som når vi handler med Kamstrup, så havde det været dejligt. De er gode til at følge op og altid fleksible, hvis vi f.eks. har brug for at rykke en leverance. Det hele har spillet lige fra starten.”

Hvis bare alting gik, som når vi handler med Kamstrup, så havde det været dejligt.

- Johnny Greve Andersen

Skræddersyet kvalitetsprodukt
Der var flere grunde til, at Coop valgte lige præcis Kamstrups målere, men især kvaliteten var afgørende. ”Vi valgte først og fremmest Kamstrups produkter på grund af deres ubetingede høje kvalitet,” siger Johnny Greve Andersen, som også har rigtig gode erfaringer fra tidligere aftaler med Kamstrup.

”Som ansvarlig for målere i 1.200 butikker, skal jeg vide, at de bare virker, og Kamstrup har nogle virkelig gode produkter, man kan regne med,” fortsætter han og fremhæver også Kamstrups serviceafdeling som stærk og altid hurtig til at hjælpe hvis der alligevel skulle opstå et problem.

Det var også vigtigt for Coop, at de kunne få eget logo på målerne. ”Vi vil have vores egen ”hovedmåler” i alle butikker, fordi vi så bestemmer over den. Og med Coops navn på vores målere er ingen i tvivl, når forsyningsselskabet kommer ud for at skifte en af deres målere.”

Et positivt regnestykke
Coops energiprogram har som mål at reducere det samlede energiforbrug med 20 % i 2020 i forhold til 2014. Det er dog en overordnet målsætning for el, vand og varme, hvoraf besparelserne på el er langt de største. For vand og varme er målet først og fremmest at minimere spild, og det er en spændende proces at være del af, forklarer Johnny Greve Andersen:

”Det handler hele tiden om at spørge: Hvad kan vi gøre anderledes eller bedre? Og fordi jeg kan gange op med knap 1.200 butikker, så er der både fornuft og penge i selv de mindste besparelser. Dér vil vores fokus også være fremover: At finde de her optimeringsmuligheder og så gennemføre dem i alle butikkerne.”

Om projektet

Løsning:

  • 2.000 vandmålere, MULTICAL® 21 og flowIQ® 3100
  • 2.000 energimålere, MULTICAL® 403 og MULTICAL® 602

Tidsramme:

  • Løbende udrulning over 24 måneder fra maj 2017