Bimåling
Energieffektivitet
Grøn omstilling

Himmerland Boligforening sparer energi

"Vores bedste værktøj til at finde potentielle energibesparelser er data – forbrugsdata fra målere."

– Anders Kjeldsen, Energi- og klimaspecialist hos Himmerland Boligforening.

Himmerland Boligforening sparer 1 million kroner årligt

Mere data sparer penge og energi

Udfordringen:

30 % energibesparelse inden 2030

I 2016 vedtog Himmerland Boligforening en bæredygtighedspolitik, der bl.a. indeholder et mål om at nedbringe varmeforbruget og fælles elforbrug med 30 % fra 2014 og frem til 2030. Det er et ambitiøst mål, og det stod hurtigt klart, at det ville kræve mere end blot renovering og almindelige forbedringer på de eksisterende installationer, hvis målet skulle nås.

For at effektivt at kunne reducere energiforbruget havde Himmerland Boligforening behov for at kunne måle forbrug og fejlfinde både på teknikrum og de enkelte boliger.

Løsningen:

Fra årsaflæsninger til timeforbrug

Med en samlet løsning leveret af BA Technologies og Kamstrup i partnerskab har Himmerland Boligforening nu adgang til timeaflæsning af vand, varme og el i 2.900 boliger og fællesinstallationer. Løsningen består af intelligente målere og fjernaflæsningssystemet READy fra Kamstrup samt en integreret softwareplatform fra BA Technologies, der bl.a. håndterer validering af data, forbrugsafregning og en brugerportal, der giver beboerne fuldt overblik over deres el-, vand- og varmeforbrug. Adgangen til bedre data og timeaflæsninger, i stedet for de tidligere årsaflæsninger, har allerede medført betydelige besparelser til gavn for både miljøet og boligforeningens beboere.
Se mere
Luk

Lavthængende frugter var ikke nok

Med sine 7.500 boliger er Himmerland Boligforening Nordjyllands største. De seneste to et halvt år har Energi- og klimaspecialist Anders Kjeldsen bl.a. haft til opgave at hjælpe med at indfri foreningens målsætning om at nedbringe energiforbruget med 30 % frem mod 2030.

"Det stod hurtigt klart, at det ikke var nok at renovere i de afdelinger, som det var muligt at færdigrenovere i løbet af årene frem mod 2030, for at nå i mål. Vi havde brug for meget mere og hyppigere data for at finde ud, hvor vi kunne optimere energiforbruget," siger Anders Kjeldsen, Energi- og Klimaspecialist i Himmerland Boligforening.

Som i mange andre boligforeninger aflæste Himmerland Boligforenings varmeregnskabs-leverandør varmeforbruget i boligerne i mange afdelinger én gang om året og kunne derfor ikke løbende følge ændringer i forbruget. En anden stor udfordring var, at de gamle målere kun aflæste varmeforbruget i kilowatt-timer - ikke volumenforbruget eller temperaturer.

"Med de gamle målere havde vi meget få data, og det var svært at finde frem til f.eks. defekte varmtvandsvekslere. Med de nye Kamstrup-målere har vi adgang til mange flere data, og vi kan hurtigt opdage defekter, som ellers ville have medført store ekstraudgifter," forklarer Anders Kjeldsen.

Ved hjælp af fjernaflæsningssystemet READy har Anders Kjeldsen adgang til timeaflæsninger fra alle målere og kan sortere visningen efter afdeling, type, aflæsningstidspunkt m.m.

"Jeg kan trække de oplysninger, jeg har brug for, og på fem sekunder kan jeg se, om der er installationer med for dårlig afkøling," fastslår Anders Kjeldsen og tilføjer:

"Jeg har aldrig før haft så godt et overblik over målere."

Sparer en million om året

Inden løsningen blev implementeret vurderede Anders Kjeldsen, at der kunne være omkring 1 % af varmeinstallationerne, der var forkert indstillede eller defekte. Det viste sig at være et meget præcist gæt. I løbet af de første måneder med adgang til de nye data fandt han 29 defekte varmeinstallationer ud af de 2.900.

"Før var vi afhængige af, at beboerne henvendte sig, f.eks. fordi vandet var for varmt, eller forbruget var for højt. Vi kunne ikke selv se, at varmeinstallationen var defekt eller forkert indstillet uden adgang til boligen. En enkelt defekt varmtvandsveksler kan betyde en ekstraudgift på 20-80.000 kr. om året," fortæller Anders Kjeldsen.

Nu får boligforeningen automatisk en alarm, hvis der er noget galt. Det gælder også vandforbruget, og her er der ligeledes penge at spare. De fleste vil nok bemærke, hvis de kan høre, at toilettet løber, men ofte løber et toilet så lidt, at det hverken kan høres eller ses i vandoverfladen. Løber toilettet f.eks. med bare 10 liter i timen, kan det betyde en årlig ekstraregning på 5.000 kr.

"I starten registrerede jeg ikke, hvor meget vandalarmerne sparer os for, men da jeg opdagede, at vi i gennemsnit har to alarmer om ugen, så begyndte jeg også at tælle dem med. Samlet set har vi allerede fundet og udbedret fejl på vand- og varmeinstallationer, der svarer til en årlig besparelse på omkring en million DKK." siger Anders Kjeldsen og fortsætter.

"Besparelserne på vand og varme er ikke budgetteret med, men det er en ekstra fordel, som sikrer vores beboere ekstra besparelser. Desuden løber kontraktperioden over 9 år, men de installerede målere har en forventet levetid på 16 år, hvilket muliggør, at vi kan forlænge aftalen og dermed spare en ny udbudsproces og målerudskiftning om 9 år. Dét er både bæredygtigt for miljøet og sikrer vores beboere den lavest mulige husleje."

Beboere har adgang til forbrugsdata

Fjernaflæsning af målere er en del af EU's energieffektivitetsdirektiv (EED), der bl.a. kræver, at forbrugerne har adgang til opdaterede forbrugsdata, så de har bedre mulighed for at ændre adfærd og reducere energiforbruget.

Himmerlands Boligforenings løsning omfatter derfor også webportalen 'Mit forbrug', som BA Technologies har udviklet. Her har alle beboere, som har fået installeret målere, adgang til det fulde overblik over deres forbrug af el, vand og varme. Dermed har Himmerlands Boligforening sikret sig, at den allerede nu lever op til EED, der i sin fulde form træder i kraft 2027.

Når en beboer ringer ind og spørger til sin energiregning, kan boligforeningens medarbejdere nu blot logge på 'Mit forbrug' og se præcis, hvornår der har været et evt. overforbrug. Hvad enten fejlen skyldes en defekt installation, eller det er familiens teenager, der er flyttet hjem fra efterskole, så er det blevet meget nemmere for beboeren at finde frem til årsagen til det øgede forbrug.

På baggrund af de løbende forbrugsaflæsninger kan Himmerlands Boligforening også bedre fastsætte beboernes à conto-betalinger, så de svarer til deres aktuelle vand- og energiforbrug.

"Med vores nye løsning kan vi yde vores beboere en bedre og hurtigere service samt sikre store energibesparelser. Dermed bidrager løsningen både til den grønne omstilling generelt og til Himmerlands Boligforenings egen bærdygtighedspolitik," understreger Anders Kjeldsen.

Luk

“Jeg kan trække de oplysninger, jeg har brug for, og på fem sekunder kan jeg se, om der er installationer med for dårlig afkøling. Jeg har aldrig før haft så godt et overblik over målere."

– Anders Kjeldsen, Energi- og klimaspecialist hos Himmerland Boligforening.

kamstrup ready fjernaflæsning af vandmåler

Gå i dybden med detaljerne i READy

READy Mobile Reading har mange fordele, der kan spare dig tid, penge og energi.
kamstrup ready fjernaflæsning af vandmåler

Vil du vide mere?

Kontakt vores eksperter, der kan hjælpe med at fastslå, om det er det rette værktøj til at optimere dine energiforbrug.

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6

Relaterede kundecases