Waterdrukoptimalisatie binnen het netwerk

Waterverlies, verouderde infrastructuur en toenemende energiekosten zijn slechts enkele van de uitdagingen die beïnvloed worden door de druk op uw distributienet. Soms gaat tot wel 35% van het schone water dat het net in wordt gepompt verloren, onder andere door lekkage als gevolg van hoge druk. Daarom kunnen meer kennis en drukoptimalisatie een significante invloed hebben op de bedrijfsvoering van uw waterbedrijf.

Een te hoge druk vergroot de kans op gebarsten leidingen en lekkage binnen het netwerk, en zorgt dat de energiekosten oplopen omdat er meer energie nodig is om het water door het distributienet te pompen. Aan de andere kant kan een te lage druk de kans op binnendringing van grondwater vergroten en leiden tot ontevreden klanten die te maken krijgen met onvoldoende druk in hun huishouden.

Het bewaken van de druk is de basis voor uw proactieve maatregelen om de druk te optimaliseren voor meer klanttevredenheid, voor het beperken van het aantal lekken of leidingbreuken, en om het energieverbruik van de pompen te minimaliseren.

Bij een lagere druk wordt minder water kleine scheurtjes in leidingen geperst, wat resulteert in een aanzienlijke reducering van waterverlies bij lekkages. Door de druk te verlagen en daardoor het aantal drukpieken te beperken, kunt u het distributienet tot rust brengen. Hierdoor voorkomt u onnodige belasting van de onderdelen, zodat een langere levensduur wordt bereikt.

Druk direct in het distributienetwerk meten

Wanneer een waterbedrijf de druk binnen het netwerk meet, zijn er verschillende zaken die in overweging moeten worden genomen om te zorgen dat de metingen nut hebben.

De belangrijkste factor is waar de druk gemeten wordt. Als de drukmeting gedaan wordt bij individuele huishoudens, mist u een significante hoeveelheid informatie.

Vanwege de verschillende afmetingen van distributienet en aansluitleidingen worden drukstoten behoorlijk onderdrukt, waardoor u ze effectief niet goed kunt registreren.

Daarnaast hebben lokale veranderingen in druk en debiet in huishoudens de neiging om de meting te verstoren. Daarom is het relevanter om de metingen rechtstreeks op de distributieleidingen uit te voeren.

Schadelijke drukstoten beperken

Lekken en leidingbreuken vooraf detecteren
Door de druk te bewaken kunt u kennis krijgen over schadelijke drukstoten en variaties die kunnen leiden tot leidingbreuken binnen het distributienet. Zodoende kunt u de oorzaken identificeren en elimineren voor minder leidingbreuken en beperking van de bijbehorende kosten.

Het meetinterval is cruciaal
De aard van de drukmeter is belangrijk voor het behalen van een goed en bruikbaar resultaat. Om de snelle drukstoten, die meerdere leidingbreuken kunnen veroorzaken, te kunnen registreren is een hoge resolutie noodzakelijk waarbij de druk meerdere keren per seconde geregistreerd wordt. Alleen met metingen met voldoende resolutie kunt u een compleet beeld krijgen van de staat van het netwerk.

Drukoptimalisatie

Met een optimale druk kan het waterbedrijf een wereld aan mogelijkheden ontsluiten.

Download onze whitepaper om meer te weten te komen over:

  • De druk van het netwerk meten
  • Drukzones en districtmetingen
  • Oorzaken en gevolgen van drukstoten
  • Het verkrijgen van de optimale PMI (Pressure Management Index)

Laten we het gesprek aangaan

Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Ik heb behoefte aan

Ik wil

Ik zou graag

1 2 3 4 5 6