Studie toont aan dat verbruiksgegevens waarde creëren

Uit een studie die is uitgevoerd door de Deense vereniging voor stadsverwarming, DANVA, Deense waterleidingbedrijven en Kamstrup, blijkt dat het gebruik van de huidige technologie voor afstandsuitlezing van verbruiksmeters al tegemoetkomt aan de belofte van de leveringsstrategie van goedkoper water en goedkopere verwarming voor de Deense consument. Het is zelfs zo dat de investering in intelligente afstandsuitlezing van verbruiksmeters 30 keer kleiner is dan de potentiële besparingen die tijdens de studie geïdentificeerd zijn.

Het onderzoek heeft potentiële besparingen aangetoond binnen investeringen op het gebied van infrastructuur, administratie, klantenservice, operationele efficiëntie en energieverbruik. Door constant gebruik te maken van automatische meteruitlezing kunnen de leveranciers

hun werkzaamheden en het energieverbruik optimaliseren en tegelijkertijd de verspilling van water en warmte beperken. Daarnaast laat het onderzoek een besparingspotentieel zien tot wel €540 per huishouden op basis van praktijkvoorbeelden binnen de categorieën van het onderzoek. De gemiddelde besparing voor een huishouden bedraagt €175.

Politieke maatregelen kunnen Deense klimaattechnologie waarborgen

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU die vanaf mei 2018 van kracht is, worden de eisen voor het verzamelen en verwerken van meetdata strenger. Dit zorgt voor onduidelijkheid over de vraag of de leveranciers toestemming moeten krijgen en behouden van

Deense consumenten voor het constant gebruik van meetdata voor andere doeleinden dan facturatie. Mochten deze eisen voor het verzamelen en verwerken van data strenger worden, dan kunnen de leveranciers het technologische potentieel niet benutten dat mogelijk is met afstandsuitlezing van meetdata. Daarnaast zal een "nee" van één consument van invloed zijn op het gegevensfundament van leveranciers, waardoor kostenbesparingen onmogelijk worden gemaakt voor consumenten in het volledige levergebied.

Kleine politieke maatregelen zouden echter al zorgen voor betere voorwaarden voor Deense leveranciers van water en warmte om ze in staat te stellen te voldoen aan de leveringsstrategie bij hun inspanningen voor een goedkope en veilige voorziening voor Deense consumenten.

Over de studie

  • Het onderzoeksbureau Ennova heeft de studie uitgevoerd op basis van tien interviews. Bij deze tien interviews zijn vijf vertegenwoordigers geïnterviewd van Deense waterbedrijven en vijf vertegenwoordigers van Deense stadsverwarmingsbedrijven, die allemaal verschillen in grootte, geografische locatie en meterleverancier.
  • De resultaten van de studie zijn gebaseerd op lopende of voltooide projecten voor afstandsuitlezing van verbruiksmeters.
  • De deelnemende leveranciers verwachten dat de voordelen van afstandsuitlezing in de toekomst zullen toenemen doordat er nog meer geprofiteerd zal gaan worden van de technologie.
  • Het onderzoek laat een besparingspotentieel zien tot wel €540 per huishouden op basis van praktijkvoorbeelden binnen de categorieën van het onderzoek. De gemiddelde besparing voor een huishouden bedraagt €175.

Contactpersonen:

Dansk Fjernvarme: Plaatsvervangend directeur Kim Behnke, +45 24 95 46 40
DANVA: Directeur Carl-Emil Larsen, +45 20 33 85 15
Danske Vandværker: Directeur Allan Weirup, +45 40 20 92 42
Kamstrup: Vice President Nordic Region, Jesper Daugaard, +45 51 26 66 57