Juridische verduidelijking waarborgt de mogelijkheden van afstandsuitlezing

Op 26 januari 2018 heeft het Deense energieagentschap het volgende op haar website gepubliceerd (vertaald uit het Deens):

Namens het Deense ministerie van energie, nutsbedrijven en klimaat heeft het Deense energieagentschap onderzocht of het binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toegestaan is om binnen de warmte- en watersector zonder toestemming van de consument, frequenter op afstand uitgelezen data te gebruiken ten behoeve van milieu en middelenplanning. De conclusie is dat de leveranciers onder bepaalde omstandigheden geen toestemming van de consument nodig hebben als de leveranciers de meters vaker willen uitlezen dan nodig is voor facturatie. 

Vanwege de AVG treedt met ingang van 25 mei 2018 de nieuwe wet gegevensbescherming in Denemarken en de rest van de EU in werking. In verband daarmee is het Deens energieagentschap in gesprek gegaan met het Ministerie van Justitie voor verduidelijking van de juridische grondslag voor het gebruik van frequentere afstandsuitlezing ten behoeve van bijvoorbeeld milieu en middelenplanning. 

Het Deense energieagentschap heeft bepaald dat het verzamelen en verwerken van meetgegevens door frequentere en slimmere afstandsuitlezing uitgevoerd kan worden op basis van artikel 6 (1) (e) en (f) van de AVG op voorwaarde dat de basisprincipes voor verwerking in acht worden genomen conform artikel 5 van de AVG. Zodoende is voor het frequenter uitlezen van meetgegevens de toestemming van consumenten niet vereist. Er moet echter aan een aantal voorwaarden worden voldaan: 

  • De data mogen alleen worden gebruikt voor operationele optimalisatie (zoals bijvoorbeeld het bewaken van lekkage), verhoogde leverbetrouwbaarheid en nauwkeurigere uitlezing, enz. Dit kan namelijk worden beschouwd als zijnde in het algemeen belang of kan een rechtmatig belang vormen, zie Artikel 6 (1) van de AVG 1, (e) en (f).
  • De fundamentele principes voor verwerking van artikel 5 van de AVG moeten in acht worden genomen. 

Lees meer over afstandsuitlezing in relatie tot de AVG op website van het Deense energieagentschap (deze link is alleen beschikbaar in het Deens)