Warmtewet

Is de Warmtewet relevant voor uw business?

Herziene wet per 1 januari 2018 van kracht?

Warmtewet handhaaft individuele meetverplichting

De herziene Warmtewet verplicht niet alleen woningcorporaties maar ook Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) tot het individueel meten van warmte en het inzichtelijk maken van het verbruik. Kamstrup is producent van energie- en watermeters die niet alleen langdurig onderhoudsvrij zijn, maar bovendien betrouwbare informatie leveren en zorgen voor transparantie in verbruik en facturatie. Het is echter lang niet zeker of de herziene wet in 2018 van kracht wordt.


De Warmtewet is op 1 januari 2014 in werking getreden. Vervolgens is de wet aangepast en zijn de herzieningen ter consultatie voorgelegd aan de markt. De herziene warmtewet zou in 2018 in werking moeten treden, maar het is niet zeker of 1 januari wordt gehaald. Inhoudelijke duidelijkheid is er wel: net als voor woningcorporaties is er ook voor VvE’s een meetverplichting. Die verplichting geldt voor iedereen, in lijn met de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED) die in 2012 is vastgesteld door het Europese Parlement.
Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn
De Warmtewet heeft een deel van de EED geïmplementeerd en benoemt dan ook een aantal zaken die direct voortkomen uit de EED. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling te komen tot 20 procent minder energieverbruik in 2020. De EED verplicht tot een verbruiksmeting in gebouwen met een centrale verwarming, koeling en/of voorziening voor warm tapwater. De belangrijkste items:

* Minimaal één jaarafrekening.
* De huurder moet minimaal twee keer per jaar inzicht krijgen in zijn verbruiksgegevens. Vier keer per jaar als de huurder dat verlangt.
* Facturatie(gegevens) moeten elektronisch aan huurders beschikbaar gesteld worden.
* Er moet een grafische vergelijking beschikbaar zijn om het huidige verbruik te vergelijken met voorgaande jaren.

Transparantie
Conform de Warmtewet zijn woningcorporaties, VvE's en andere

gebouweigenaren verplicht om individuele meters in hun gebouwen te plaatsen. Door voor iedere eenheid individuele verbruiksmeters te installeren, krijgt men nauwkeurige metingen en een constante gegevensstroom. De resultaten zijn overduidelijk: probleemloze en gedocumenteerde kostenverdeling, minder geschillen en besparingen van 15 tot 30 procent. Wanneer u voor Kamstrup kiest als uw partner dan heeft u een aantal voordelen binnen handbereik: nauwkeurige data ten behoeve van facturatie – en het beste van alles – eerlijke en evenwichtige besparingen voor eigenaar én huurder.


Maarten Kole, advocaat van Dirkzwager advocaten & notarissen en voorzitter van de vakgroep Energie van dat kantoor, is vanuit zijn werk als advocaat nauw betrokken bij de Warmtewet. In een online vraaggesprek met Kamstrup maakt Kole duidelijk wat de belangrijkste wijzigingen zijn. Ook geeft hij aan dat het in werking treden afhangt van of het kabinet de herziene wet als niet-controversieel beschouwt.

Klik op de video hieronder!

Status Warmtewet

Klik op de video hiernaast voor de visie van Warmtewetexpert Maarten Kole, advocaat van Dirkzwager advocaten & notarissen.


Warmtemeters - ultrasone meettechniek

Warmtemeters zijn de “kassa” van uw warmtelevering. Een warmtemeter moet daarom gedurende zijn gehele gebruiksperiode betrouwbaar en nauwkeurig blijven functioneren. Mechanische warmtemeters zijn onderhevig aan slijtage. Als gevolg hiervan wordt het meetverlies na verloop van tijd steeds groter. Het is geen uitzondering dat deze na 10 jaar is opgelopen tot meer dan 8%. De praktijk heeft aangetoond dat ultrasone warmtemeters gedurende de gehele levensduur wel nauwkeurig meten. Het is meer dan 20 jaar geleden dat de eerste statische ultrasone warmtemeter van Kamstrup werd geleverd. De grote sprong voorwaarts die deze warmtemeter veroorzaakte op het gebied van betrouwbaarheid, levensduur en meetnauwkeurigheid, bracht warmteleveranciers grote voordelen. Sinds de introductie van de eerste statische warmtemeter in 1991 heeft Kamstrup inmiddels meer dan 4 miljoen ultrasone warmtemeters geleverd (waarvan circa 300.000 in Nederland). Het is ruimschoots bewezen dat het ultrasoon meetprincipe garant
staat voor een lange levensduur (meer dan 15 jaar!) en hoge meetnauwkeurigheid gedurende deze levensduur. Het is dan ook niet voor niets dat stadsverwarmingsbedrijven, woningcorporaties en installateurs in Nederland op grote schaal gebruik maken van Kamstrup’s ultrasone warmtemeters. U treft ze aan in grote en kleine projecten, bestaande bouw of nieuwbouw. In (sociale) woningbouw, (luxe) appartementencomplexen, studentenhuisvesting of woonzorgcomplexen. Het maakt daarbij geen verschil of de warmte wordt opgewekt door een duurzame of een traditionele installatie.

Warmtemeters van Kamstrup

Iedere warmtemeter wordt speciaal voor u geproduceerd en ondergaat een individuele ijking conform de meest recente normen. Meters (ook grotere aantallen) kunnen snel worden geleverd. Kamstrup levert verschillende doorlaten van klein (Qp 0,6 m³/h) tot groot (Qp 1.000 m³/h). Met betrekking tot de Warmtewet zijn beide benodigd. Grote meters voor warmteopwekinstallaties, zoals ketelhuizen. Kleine meters voor individuele bemetering van kleinverbruikers.

Warmtemeters voor warmteopwekinstallaties

De Warmtewet eist dat zowel het cv-verbruik als het warmtapwaterverbruik wordt afgerekend op basis van gemeten GJ’s. Als in een complex warmtekostenverdelers zijn geplaatst is het ook nodig om in de warmteopwekinstallatie een grote warmtemeter te plaatsen. Indien aanwezig dient het warmtapwatersysteem separaat bemeterd te worden. Zo kan het rendement van de installatie nauwkeurig worden bepaald. De warmtemeters MULTICAL® 602 en 801 zijn bij uitstek geschikt voor toepassing in deze collectieve systemen.

Warmtemeters voor individuele bemetering van kleinverbruikers

De Warmtewet en de Energy Efficiency Directive (EED) stellen dat, indien financieel redelijk en technisch mogelijk, warmtemeters de voorkeur verdienen boven andere vormen van verrekenen van energieverbruik. De warmtemeters MULTICAL® 302 en 403 zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing bij kleinverbruikers.
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt en om statistische gegevens van gebruikers te verzamelen zodat wij onze website kunnen verbeteren. U accepteert het gebruik van cookies door verder te gaan op deze website of door deze banner te sluiten. Lees meer.