Warmte
Stadsverwarming
Activabeheer
Grid-infrastructuur

De lege plekken invullen en euro's besparen met slimme meetgegevens

Door Steen Schelle Jensen, hoofd Product Management, Kamstrup

Het koppelen van data van frequent uitgelezen slimme warmtemeters aan feiten over het warmtenet kan bijdragen aan fundamentele veranderingen aan de wijze waarop stadsverwarmingsbedrijven hun distributienet gebruiken en onderhouden. Verbeteringen op het gebied van asset management en vermindering van warmteverliezen in het netwerk, bieden veel mogelijkheden voor besparingen.

Leveranciers moeten, om het potentieel van een verbeterde infrastructuur te benutten, beter kijken naar het distributienet dat de leverancier verbindt met de eindgebruikers, terwijl ze zich voorheen voornamelijke richtten op het gebruik van data om de energieprestaties van afzonderlijke gebouwen te verbeteren.

Inzoomen op het netwerk
Het distributienet biedt twee mogelijkheden in het bijzonder voor significante kostenbesparingen: warmteverlies verminderen en asset management verbeteren. Voor beide zaken is meer nodig dan algemene berekeningen op basis van theorie, aannames of zelfs thermografie vanuit de lucht waarbij slechts een momentopname van het netwerk gemaakt wordt dat geen inzicht geeft in de actuele conditie en verloop. Er is frequente kennis nodig op basis van de feiten.

Warmteleveranciers hebben al een debiet-, temperatuur- en, in sommige gevallen, een druksensor in ieder gebouw dat aangesloten is op het stadsverwarmingsnet: slimme warmtemeters die ieder uur data verzenden, 365 dagen per jaar. Data alleen, zelfs nauwkeurige en frequent verkregen data, zijn echter nog niet genoeg. Data worden alleen waardevol wanneer u ze goed gebruikt.

”De berekeningen zijn zeer specifiek en relevant en vormen de basis voor optimalisatie van de infrastructuur, zowel om verliezen te beperken als om investeringen te prioriteren bij onderhoud en uitbreiding van het netwerk.”

- Steen Schelle Jensen, hoofd Product Management, Kamstrup

Warmteverlies geavanceerd in kaart brengen
Samen met onze afnemers hebben wij bij Kamstrup een hulpmiddel ontwikkeld waarmee informatie van de meters gekoppeld wordt aan feiten over het leidingennet van het warmtebedrijf. De berekeningen zijn daarom zeer specifiek en relevant en vormen de basis voor optimalisatie van de infrastructuur, zowel om verliezen te beperken als om investeringen te prioriteren bij onderhoud en uitbreiding van het netwerk.

Netwerkverliezen zijn misschien wel de grootste kostenpost voor stadsverwarmingsbedrijven, het potentieel is hierbij dan ook enorm. Het combineren van temperatuur- en debietmetingen van energiemeters met informatie over de lengte en diameters van de leidingen stelt ze in staat de temperatuur te meten in alle delen van het netwerk om het warmteverlies nauwkeurig in kaart te brengen.

Wanneer de aanvoertemperatuur van een gebouw lager is dan verwacht, kan dat duiden op slechte isolatie van de leidingen, een defecte aansluitleiding of een onjuist gemonteerde meter met omzetverlies als gevolg. Indien de temperatuur hoger is dan verwacht, kan dat wijzen op een lekkage of mogelijk op een onbekende of verkeerd afgestelde bypass die zorgt voor circulatie waardoor de netwerktemperatuur hoog blijft. Wat de reden ook is, op de hoogte zijn van de staat van het netwerk is een voorwaarde om actie te kunnen ondernemen.

Bewaking van netwerkbelasting
Nu steeds meer gebouwen aangesloten worden op het stadsverwarmingsnet, moeten warmteleveranciers voortdurend de capaciteit ervan in de gaten houden. Omdat het bouwen en uitbreiden van infrastructuur economisch veel vraagt, een lang logistiek traject is en daardoor tijdrovend is, ligt er veel waarde in het maximaal gebruik maken van de beschikbare capaciteit. Dat stelt leveranciers in staat om investeringen in de infrastructuur te prioriteren of uit te stellen. Bovendien draagt kennis over de exacte capaciteit bij aan het verkleinen van het risico van overdimensionering van het netwerk.

Door de debietmetingen van energiemeters in een specifiek gebied te koppelen aan gedetailleerde karakteristieken van leidingen, krijgen warmtleveranciers een nauwkeurig beeld van de belasting op het volledige netwerk. Zo kan worden nagegaan of de aanname van een bedrijf overeenkomt met de werkelijkheid. Bovendien biedt het belangrijke informatie ten behoeve van toekomstige uitbreidingen van het leveringsgebied. Feiten zijn eenvoudiger in euro's om te zetten dan onderbuikgevoelens.

Laten we het gesprek aangaan

Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Ik heb behoefte aan

Ik wil

Ik zou graag

1 2 3 4 5 6