Submetering
Water
Koude
Elektriciteit
Warmte
Wetgeving

Klaar voor de AVG?

Ontdek hoe de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de eisen voor gegevensbescherming aanscherpt. En hoe de AVG uw verantwoordelijkheid vergroot omdat u werkt met verbruiksgegevens.

Waar gaat het over en wie is verantwoordelijk?

Vanaf mei 2018 toen de nieuwe AVG in werking trad, moet u nog beter nadenken over hoe u de gegevens van uw huurders verzamelt, beschermt en behandelt. Met andere woorden: u moet het veiligheidsniveau van uw meetoplossingen kunnen documenteren en kunnen laten zien hoe u en de leverancier van uw meetoplossing omgaan met gegevensbeveiliging.

Conform de AVG moeten bescherming en beveiliging van gegevens direct vanaf het begin in een meetoplossing zijn geïmplementeerd. Daardoor ligt het voor de hand te denken dat de leverancier van uw meetoplossing verantwoordelijk is voor gegevensbeveiliging. En dat is ook zo, maar omdat u met verbruiksgegevens werkt, is het uw verantwoordelijkheid te zorgen dat uw meetoplossingen voldoen aan de AVG. Daarom moet u weten welke vragen u aan de leverancier van uw meetoplossingen moet stellen en wat u moet antwoorden indien uw huurders vragen hebben over hun rechten met betrekking tot gegevensbescherming.

Wat Kamstrup doet

Om te zorgen dat onze meetoplossingen altijd gegevens genereren die zowel vertrouwelijk als in hun originele vorm zijn, ontwikkelen en ontwerpen wij deze aan de hand van de volgende beveiligingsuitgangspunten:

Een gedeelde verantwoordelijkheid

Omdat u werkt met verbruiksgegevens, bent u verantwoordelijk voor het verzamelen, beschermen en behandelen van de gegevens van uw huurders. Het is daarom essentieel dat u weet hoe uw meetoplossingen zijn opgezet en hoe deze beveiligd zijn. Dat kan alleen als u de leverancier van uw meetoplossingen vragen stelt en transparantie verlangt.

Als leverancier van meetoplossingen zijn wij verantwoordelijk voor de oplossingen die wij ontwikkelen, bedienen en hosten voor heel veel afnemers wereldwijd. Daarom is transparantie een middel dat wij zelf graag toepassen. Een meetoplossing van Kamstrup is veilig. Daar staan wij voor in.

Vragen die u aan de leverancier van uw meetoplossingen zou moeten stellen

Hoe leg ik aan mijn huurders uit hoe de data van hun meters beschermd zijn?

Hoe gaat u om met individuele versleuteling en encryptiesleutels?

Kunt u de veiligheid van de meetoplossingen aantonen?

Kunt u laten zien hoe u voortdurend werkt aan gegevensbeveiliging?

Hoe beheert u systeemrechten en hoe registreert u wie wat doet en wanneer?