Water
Advanced Metering Infrastructure (AMI)
Non revenue water
Duurzaamheid

Bouwen aan een duurzame watervoorziening met smart metering

Verminder Non Revenue Water, Duurzame ontwikkeling, Waterbeheer

Shirpur Warwade is de eerste stad in India die slimme watermeters en een automatisch meteruitleessysteem voor al haar aansluitingen heeft geïmplementeerd (100%). Met de data die wordt ontvangen van 13.500 geïnstalleerde slimme meters, is de dagelijkse hoeveelheid geleverd water momenteel verminderd met 33% en de tijd die besteed wordt aan het hele facturatieproces is een derde minder geworden in vergelijking met voorheen. Bovendien hebben de inwoners van Shirpur een nieuwe waardering voor het water dat ze verbruiken.

Ondanks een aantal van slechts 80.000 inwoners, is Shirpur-Warwade in het Dhule district in het noorden van Maharashtra een progressieve stad die bekendheid geniet op het gebied van onderwijs en innovatie. In 2013 lanceerde Shirpur-Warwade Municipal Council (SWMC, gemeenteraad van Shirpur-Warwade), het publieke nutsbedrijf dat de watervoorziening beheert in het door droogte getroffen gebied, een mijlpaalproject door het opzetten van een 24x7 continu watervoorziening.

Voorheen hadden inwoners van Shirpur een onderbroken watervoorziening, wat leidde tot een ongunstig watergebruik door de meeste afnemers. Tijdens de uren dat water beschikbaar was, vulden ze emmers en tanks en gingen ze onzorgvuldig om met water. Bovendien had de gemeenteraad geen goed mechanisme om het geleverde en verbruikte water te traceren. In plaats daarvan werd een vast bedrag per jaar in rekening gebracht. Het gebrek aan gegevens betekende ook een groot aantal niet-officiële aansluitingen, resulterend in diefstal van water.

Het proces van handmatige meterstandopname, facturatie en innen van verschuldigde bedragen was extreem tijdrovend en kostbaar. Daarnaast maakte de onderbroken levering het leidingnet kwetsbaar voor leidingbreuken en lekkages en werd er weinig aandacht besteed aan reparaties omdat informatie niet op tijd beschikbaar was.

In het streven om elk huishouden 24x7 te voorzien van schoon water, was SWMC op zoek naar een smart metering-oplossing waarmee ze efficiënt het verbruik konden meten en beheersen en tevens eerlijke facturatie introduceren richting haar afnemers. 

Kiezen van de juiste oplossing

De primaire focus van de gemeenteraad was het vinden van betrouwbare meters met een lange levensduur en tevens een oplossing voor het op afstand uitlezen van de meters. Kamstrup voldeed aan alle eisen en in 2014 koos SWMC Kamstrup als leverancier voor de smartmetering-oplossing voor de stad.

Slimme meters van Kamstrup hebben niet de nadelen van traditionele meters zoals het meten van lucht, moeilijkheden met kleine doorstroming en het om de paar jaar opnieuw kalibreren en repareren. Naast de levenslange hoge meetnauwkeurigheid zijn de voordelen onder andere slimme alarmeringen die incidenten detecteren zoals lekkage, leidingbreuk en fraude. En de robuuste oplossing voor afstandsuitlezing leidt tot een enorme vermindering van handmatige werkzaamheden en risico's op menselijke fouten.

‘Onze dagelijkse waterlevering is gereduceerd van 12 miljoen liter naar 8 miljoen liter, dus we besparen heel veel water. Ook nam het opstellen van waterfacturen 2 maanden in beslag, maar met het op afstand uitleesbare systeem kost het slechts 4 tot 5 dagen inclusief uitlezen, facturatie en versturen van de facturen, dus we besparen ook heel veel tijd”

Shri Madhav Patil, ingenieur bij SWMC

Streven naar waterbesparing!

Sinds de installatie van slimme meters hebben SWMC en de inwoners laten zien dat zij waterbesparing belangrijk vinden. Door de afstandsuitlezing wordt het beheer efficiënt en de enorme inspanning voor de facturatie is nu een soepel verlopend proces voor de operators. Bekijk de video om meer te weten te komen.

Een uitdagend startpunt

Sinds het begin van meterinstallatie in 2014 is Kamstrup actief betrokken bij SWMC als partner in veranderingsmanagement. Omdat de inwoners van Shirpur zich in eerste instantie verzetten tegen het nieuwe meetbeleid, omvatte dit onder andere het organiseren van trainingssessies en uitleesproeven voor gemeentepersoneel om hen in staat te stellen klachten af te handelen en het voorbereiden van voorlichting voor consumenten om transparantie en vertrouwen te waarborgen tussen de gemeenteraad en zijn afnemers. 

De installatie verliep niet geheel probleemloos. Smalle straatjes en dichte bebouwing maakten het bijvoorbeeld onmogelijk om meters in de traditionele horizontale positie te installeren.

Dankzij de ultrasone technologie functioneren meters van Kamstrup echter in elke montagepositie net zo goed en ze konden daarom ook verticaal worden geïnstalleerd. 

Het beheer en onderhoud startten in januari 2017 gelijktijdig met de datacollectie. Daarna volgde een gezamenlijke inspanning van zes maanden met de gemeenteraad en de aannemer Balraj Tech, om het fundament van de data goed te krijgen. Dit betrof verificatie van fysieke meter-/consumentendata en het creëren van DMA (district metered areas) en sub-DMA voor voorbereiding van masterdata voor efficiënte meteruitlezing en rapportagedoelen.

Dagelijkse waterlevering verminderd met 33%

Shirpur begon de officiële cyclus voor waterfacturatie in april 2018 en heeft al zeer goede resultaten gezien op het gebied van zowel tijd- als waterbesparing.

Met de Kamstrup meetoplossing registreren zij nu maandelijks meetwaarden en sturen zij ieder kwartaal facturen gebaseerd op verbruikt volume, waar zowel SWMC als inwoners van Shirpur van profiteren. “Het is nu veel eenvoudiger om verbruik te traceren en het aantal klantklachten is aanzienlijk afgenomen”, aldus Shri Ulhas Agarwal, toen Afdelingshoofd – Waterlevering, SWMC. Daarnaast vertalen gebruiksvriendelijkheid tijdens dagelijkse werkzaamheden en een efficiënt leveringsproces zich in een hoger serviceniveau van de buitendienst en kregen het prestatieniveau en de motivatie van het personeel een boost.

Prestaties smartmetering-oplossing

  • 100% accurate collectie van meetdata, percentage gemelde meetfouten <0,15%
  • Minimaal aantal menselijke fouten leidde tot verhoging van procesefficiëntie 
  • Hoger serviceniveau van de gemeenteraad verbeterde prestaties en motivatie van personeel
  • Duidelijkheid bieden aan consumenten over misvattingen met betrekking tot metingen en facturatie

Belangrijkste kenmerken en voordelen van het project

Transparantie en efficiency in levering

De inspanningen van SWMC op het gebied van het vergroten van bewustzijn over waterbeheer en op verbruik gebaseerde facturatie hebben zich terugbetaald. In de afgelopen 2 jaar daalde het aantal grootverbruikers sterk en de consumenten met een laag verbruik zijn nu zichtbaar op de kaart door het transparante en automatische mechanisme van meteruitlezing. 

De gemeenteraad heeft nu ook veel niet officiële aansluitingen ontdekt en omgezet, en zo verklaarbaarheid toegevoegd in iedere stap. Eerst maakten inwoners van Shirpur zich zorgen dat hun waterfactuur hoger zou worden als de meters zouden worden geïnstalleerd, maar na het zien van hun exacte verbruik en de bijbehorende factuur, zetten zij zich nu actief in om water te besparen. 

“We weten nu hoeveel water we dagelijks verbruiken en we gaan er bewust mee om. Zelfs met de schaarste aan water en de weinige regen, vertrouwen we erop dat we een rechtvaardige watervoorziening zullen hebben omdat we betalen op basis van werkelijk verbruik. Deze meter is daar heel nuttig voor”, zegt Harish
Mahajan, inwoner van Shirpur. 

Het effect van een groter bewustzijn is heel merkbaar en veelbelovend voor de toekomst, zegt Shri Amol Bagul, hoofd van SWMC: “We zien meestal een enorme piek in waterverbruik in mei in vergelijking met april door het zomerseizoen, maar nu hebben we dankzij het grotere bewustzijn van consumenten en de installatie van meters
15 miljoen liter water bespaard in mei 2018.”

Verder vertelt hij trots over de 100% inning van waterkosten die de gemeenteraad heeft ervaren sinds de smartmetering-oplossing in gebruik werd genomen.

Over het project

Aantal slimme meters geïnstalleerd
13.500

Toevoegingen
10 jaar Operationeel beheer & Onderhoud met verlengde garantie

Aannemer voor uitvoering project
Padmavati Constructions

Aannemer voor Operationeel beheer & Onderhoud
Balraj Tech. Solutions

Kamstrup oplossing 
flowIQ® 2101 ultrasone slimme watermeter, automatische oplossing voor meteruitlezing met USB meter reader en software.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in...