Water
Non revenue water
Automated Meter reading (AMR)
Duurzaamheid

Drinkwater beschermen door intelligent te meten

 

Non Revenue Water, Afstandsuitlezing, Klantenservice

 

Saldanha Bay bevindt zich in de West-Kaap regio ten noorden van Kaapstad in Zuid-Afrika. De gemeente heeft een gerichte strategie om een van de eerste slimme steden van Zuid-Afrika te worden en een rolmodel te zijn voor het land door een innovatieve gemeente te zijn die voorop loopt door technologie, beste praktijken en een zorgzame cultuur.  
Onderdeel van de strategie is het combineren van de verbruiksdata van het waterbedrijf met het informatiesysteem van de stad om de waarde ervan beter te benutten. In 2017 is besloten slimme watermeters te installeren die automatisch worden uitgelezen via een radionetwerk.

 

 
 

Data maakt duurzame watervoorziening mogelijk

Saldanha Bay bevindt zich in een deel van Zuid-Afrika waar water schaars is. In 2017 kampte de regio met een van de ernstigste droogtes in de geschiedenis. De gemeente wist dat ze moest beginnen met het zuiniger omgaan met water om de levereringszekerheid te kunnen waarborgen aan de gemeenschap. 
Samen met een direct programma voor drukbeheersing en vergaande waterbeperkingen, besloten ze ook om te investeren in een oplossing voor het slim meten van water. De focus lag voor de gemeente op drie onderwerpen: Verminderen van waterverlies, waarborgen van eerlijke facturatie met goede monitoring van verbruiksdata en verminderen van kosten voor meteruitlezing. 
Het idee achter hun holistische benadering was de keuze voor een technologie die het mogelijk maakt om gebruik te maken van real-time data. Momenteel krijgt het waterbedrijf alarmmeldingen van de meters zodra er zich lekkages of leidingbreuken voordoen in het distributienet. Hierdoor is men nu in staat de klanten te informeren voordat het incident tot grotere gevolgen leidt. 
“Met de nieuwe meters en het systeem voor afstandsuitlezing, zijn we in staat betere service te leveren aan onze afnemers. De oplossing maakt het tevens mogelijk om real-time verbruiksdata en waterbalansen te krijgen, waardoor we nu beschikken over waardevolle informatie over ons distributienet. We hebben al enorme verbeteringen gezien sinds we de smartmetering-oplossing hebben geïmplementeerd”, aldus de gemeente Saldanha Bay.

 

Effecten van het op afstand uitlezen van meters, frequent uitgelezen data en gerichte data-analyse

 
 

Bestrijden van waterverlies in een droge regio

 
Het project startte in 2017 met een pilot in de stad Vredenburg. Hier werd een draadloos netwerk met één concentrator en 2.558 meters geïnstalleerd. 
Binnen de eerste 30 dagen werden 317 informatiecodes (alarmmeldingen) over lekkages, leidingbreuken en terugstroming vastgesteld door het databeheersysteem READy Manager. De meldingen over lekkages en leidingbreuken werden naar de gemeente gestuurd waar het team direct contact opnam met de bewoners of een team naar de desbetreffende locatie stuurde. Nadat het probleem was verholpen ging het nachtelijk waterverbruik weer terug naar normaal. 
Sinds de implementatie van Kamstrups smartmetering-oplossing zijn er veel lekkages gevonden en verholpen vrijwel direct na het ontstaan ervan. Hierdoor was de gemeente in staat om vragen van klanten over facturen eenvoudig te beantwoorden en de facturatie efficiënter te maken. Daarnaast heeft de verbeterde nauwkeurigheid van de meteruitlezing de omzet verhoogd, en real time monitoring van verbruik en waterbalansen zijn nu realiteit geworden. Sinds de installatie van het draadloze netwerk voor het uitlezen van de meters, stelden deze verbeteringen hen in staat het waterverlies te verminderen met meer dan 4 miljoen liter!
 

“Met de nieuwe meters en het systeem voor afstandsuitlezing, zijn we in staat betere service te leveren aan onze afnemers. De oplossing maakt het tevens mogelijk om real-time verbruiksdata en waterbalansen te krijgen, waardoor we nu beschikken over waardevolle informatie over ons distributienet. 
We hebben al enorme verbeteringen gezien sinds we de smart metering-oplossing hebben geïmplementeerd”

Gemeente Saldanha Bay

 
 

Naar een groene en duurzame toekomst

 
Voor de geweldige resultaten die tot nu toe zijn bereikt, heeft de gemeente Saldanha Bay in november 2019 een ‘certificaat voor uitstekende prestaties’ ontvangen in de ‘Greenest Municipality Competition’. De competitie was gebaseerd op verschillende innovatieprojecten en Saldanha kreeg erkenning in drie verschillende categorieën, waaronder ‘Smart meters voor Waterbeheer’ en ‘Drukbeheersing voor Waterbeheer’. Het certificaat is een bewijs van hoe de gemeente samen met Kamstrup een transitie doormaakt naar een echt slimme stad, en ook doel 6 van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN ondersteunt door “de beschikbaarheid en het duurzame beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen”.
Na de indrukwekkende resultaten van de pilot, zal het project de komende jaren door het installeren van in totaal 30.000 meters, op grote schaal worden uitgerold. De gemeente Saldanha Bay kijkt uit naar het uitrollen van dit project en de voordelen voor de gemeente en bevolking.
 

Over het project

 
  • Project: Pilot met 2.500 meters

  • Meters: MULTICAL® 21

  • Systeem: READy, draadloos netwerk

  • Status: Pilot succesvol, 30.000 meters worden geïnstalleerd
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in…