Water
Lekdetectie
Draadloze meteruitlezing
Nauwkeurigheid

Van een grof beeld van het waterverbruik naar hoogwaardige data die een zeer uitgebreid overzicht en optimalisatie van de activiteiten bieden

Draadloze uitlezing watermeter

Elektronische watermeters geven nauwkeurige informatie over waterverbruik

Wasserzweckverband Warndt in Saarland doet verslag van een succesvol pilotproject met draadloze watermeters

Voor een pilotproject begin 2014 installeerde Wasserzweckverband Warndt in Saarland 300 elektronische watermeters van Kamstrup met draadloze uitlezing. De ervaring is een succes gebleken en operations manager Hermann Schon verwacht dat de meters ook op andere locaties zullen worden geïnstalleerd.


De nieuwe elektronische watermeters vervangen de mechanische en dit komt ten gunste van de uitvoering bij het waterleidingsbedrijf en van

de dienstverlening aan klanten.


Het belangrijkste verschil met de vorige situatie is dat meters nu draadloos worden uitgelezen waardoor dit proces tot 1½ uur wordt beperkt. De oude meters werden ter plaatse door vakantiewerkers uitgelezen – een erg arbeidsintensief proces dat ook nog eens een heel grof beeld van waterverbruik opleverde.


De elektronische watermeters maken het nu mogelijk het maandelijks verbruik in individuele huishoudens te vergelijken met de productiecijfers, en geven daarbij veel preciezere verkoopcijfers – en

de jaarstatistieken zijn bijzonder handig voor het halfjaarlijkse rapport.


Stephanie Bruckart, verantwoordelijk voor facturering op basis van verbruik en meteruitlezingen, licht toe: "De elektronische watermeters bieden ons veel nieuwe voordelen met betrekking tot de digitalisering van de werking van het hele waterleidingsbedrijf. Met de dataloggers in de meter kunnen we bijvoorbeeld lekkages vaststellen. De kwaliteit en dichtheid van data die we draadloos van de meters kunnen verzamelen zijn eenvoudigweg beduidend beter dan het equivalent van mechanische meters."

"De kwaliteit en dichtheid van data die we draadloos van de meters kunnen verzamelen zijn eenvoudigweg beduidend beter dan het equivalent van mechanische meters."

Hermann Schon, operations manager

Aanzienlijke kostenbesparingen

Twee leidingbreuken draadloos ontdekt

In het algemeen vertalen elektronische gegevens zich in aanzienlijke besparingen op administratiekosten voor Wasserzweckverband Warndt. De meetgegevens kunnen in elektronisch formaat direct in het factureringssysteem worden ingevoerd. En volgens operations management waarderen hun klanten, d.w.z. de waterverbruikers, de nieuwe technologie echt: "Alleen in de eerste twee maanden werden twee gevallen van ongebruikelijk hoog waterverbruik in huizen gedetecteerd en we konden de leidingbreuken snel repareren. Als deze nu tijdens de jaarlijkse
uitlezing waren ontdekt, zouden de waterkosten voor de betreffende families veel hoger zijn geweest", vertelt Hermann Schon. Op basis van de eerste ervaring concludeert hij: "In dit opzicht zijn er veel niet-financiële, of althans niet berekenbare voordelen van de elektronische meters waarmee we ook rekening moeten houden. Vanwege de ultrasone meettechnologie hoeven de nieuwe meters slechts één keer in de 15 jaar te worden vervangen in plaats van elke 6 jaar zoals nu het geval is en alleen dat al zal
in de toekomst een positief effect op de balans hebben. Maar we zijn verheugd dat we hier en nu maandelijks kunnen uitlezen en ook nog eens met veel minder inspanning dan voorheen. Hierdoor krijgen we ogenblikkelijk een zeer nauwkeurig beeld vanuit het standpunt van de consument; een goede basis voor onze klantenservice en tegelijkertijd biedt het ons de gelegenheid het leidingennetwerk in optimale staat te onderhouden. Daardoor kunnen wij een betrouwbare watervoorziening blijven garanderen."
Ludweiler-Warndt, Saarland, Duitsland

Klant: Wasserzweckverband Warndt
17.000 klanten in totaal met 6.000 huisaansluitingen

Pilotproject met 300 elektronische watermeters en draadloos uitlezen.
Tijdsbestek: Installatie afgerond in maart 2014.

Contact opnemen voor meer informatie

Wasserzweckverband Warndt

Hermann Schon, Operations Manager

Am Bürgermeisteramt 1
Völklingen-Ludweiler 66333

Tel: +49 6898 545 117

E-mail: h.schon@wzvwarndt.de

Kamstrup 
Ingo Bluhm, technisch vertegenwoordiger
Tel: +49 6152 957 2498 
E-mail: ibl@kamstrup.de