"Het draait allemaal om het zichtbaar maken van verbruik."

De wateraanvoer beheersen

Uitgebreide informatie over waterverbruik ondervangt lekkages in een vroeg stadium

Het waterbedrijf in Strib (Denemarken), een stad met ca. 5.000 inwoners en 1.700 wateraansluitingen, behoudt waardevol kraanwater met de installatie van elektronische watermeters en een vast systeem voor uitlezen op afstand.

"We hebben geen onbeperkte kraanwaterbronnen. Daarom is het absoluut van groot belang om ons verbruik te blijven richten en onze klanten te helpen bij het uit eigen wil regelen van hun verbruik." Voorzitter Anton Petersen, Strib waterbedrijf

Hij blijkt achteraf gelijk te hebben: in 1986 installeerde Strib voor de eerste keer watermeters. De stad verbruikte destijds 390.000 m3 water. Twee jaar later

was die hoeveelheid met 30% gedaald naar 270.000 m3!

Nu brengt Strib watermeting naar een hoger niveau om haar uitleesprocessen te optimaliseren met als doel water te behouden en klanten in een betere dienstverlening te voorzien.

Verbruiksdata van de watermeters worden direct, zonder menselijke tussenkomst, in de computer van het waterbedrijf overgebracht. Vanuit dit centrale punt ontvangt de operationeel manager dagelijks updates van het waternetwerk en bewaakt hij alle meetpunten. Hij kan zelfs verbruiksdata direct naar het factureringssysteem exporteren zonder aanvullende klantinformatie te hoeven toevoegen.

Maar het

allerbelangrijkste, het systeem om meters op afstand uit te kunnen lezen biedt het waterbedrijf toegang tot gedetailleerde informatie over waterverbruik en kan dus in een vroeg stadium lekkages en andere onregelmatigheden ondervangen.

Alle meters worden maandelijks uitgelezen en verbruiksdata staan de consumenten op de website van het waterbedrijf ter beschikking.

"Het doel is tweevoudig", vertelt de voorzitter. "We moeten onze klanten in staat stellen met kennis van zaken te handelen wanneer de mogelijkheid bestaat water te besparen; en als waterleverancier moeten wij controle kunnen uitoefenen over waar het water in het systeem stroomt."

"We moeten onze klanten in staat stellen met kennis van zaken te handelen wanneer de mogelijkheid bestaat water te besparen; en als waterleverancier moeten wij controle kunnen uitoefenen over waar het water in het systeem stroomt."

Voorzitter Anton Petersen, Strib waterbedrijf

Geschillen afwikkelen

Nauwkeurige data op basis van werkelijk verbruik zorgt voor een betere klantenservice

Bewaking van het waterverbruik om zowel de dienstverlening als het netwerkrendement te optimaliseren was voor het waterbedrijf Strib een doorslaggevende factor bij de keuze voor een uitleesoplossing met vaste meter. Anton Petersen doet melding van een jaarlijkse meteruitlezing waarbij een oververbruik van meer dan 1.000 m3 aan het licht kwam. De zaak kwam voor de rechtbank, een zeer stressgevende situatie voor het waterbedrijf en de klant.

"We moeten voorkomen dat dit soort zaken zich voordoen door middel van regelmatige meteruitlezingen en directe alarmberichten over lekkages."

Maandelijkse meteruitlezingen verzekeren nauwkeurige data voor facturering op basis van werkelijk verbruik (in plaats van geschat

verbruik). Belangrijker echter is dat het waterbedrijf de watervoorziening dagelijks kan bewaken dankzij realtime-informatie van de watermeters.

Dagelijkse bewaking is een machtig middel voor het opsporen van fouten en probleemoplossing, een degelijke basis van data voor een optimaal netwerkrendement.

De eerste motivatie om met de vervanging van watermeters te beginnen was de behoefte aan op afstand uit te lezen watermeters in putten. Het was een enorme uitdaging om verbruikscijfers van in putten geïnstalleerde meters te verkrijgen en in de winter waren deksels vaak bevroren.

Daarom biedt het waterbedrijf
zijn klanten zelfs een waterdisplay die met de watermeter communiceert. De display kan binnen worden geplaatst en laat de consument zijn verbruik in real time volgen. De display wordt door de havenmeester gebruikt die in geval van een waarschuwing over een lekkage onmiddellijk actie kan ondernemen – een buitengewoon handig middel voor een consument die veel gebruikers moet beheren, die wellicht niet dezelfde verantwoordelijkheid als bij hen thuis voelen. Een lekkagewaarschuwing kan door van alles worden veroorzaakt, van een druppende kraan tot een gebroken leiding.

Betere dienstverlening, minder onkosten

"De consumenten zullen niet met prijsstijgingen te maken krijgen, alleen maar met een betere dienstverlening. Onze klanten zullen geen problemen meer ondervinden met het uitlezen van de meter en wij zullen een hoop onkosten en administratief werk besparen dat handmatig uitlezen van de meter met zich meebracht. En gezien de huidige prijs van kraanwater is het behoud van water ongetwijfeld ook nuttig voor de privéhuishouden."

Voorzitter Anton Petersen, Strib waterbedrijf


Plug-and-play-oplossing

- Voor automatische meteruitlezing via radio-meshnetwerk

De oplossing automatisch meter uitlezen (Radioverbindingsnetwerk) is een draadloze infrastructuur die data van allerlei soorten verbruiksmeters kan verzamelen (water, warmte, koude en elektriciteit) door van het open radioprotocol draadloze M-bus gebruik te maken.

De radioverbindingsoplossing werd gekozen als een eenvoudig plug-and-play-systeem voor automatisch meter uitlezen, waar slechts weinig onderdelen en een minimum aan configuratie nodig is.

Met het data management systeem kan het waterbedrijf consumentenprofielen eruit lichten en het

verbruik van individuele huishoudens vergelijken.

Radioverbinding is een populaire oplossing in stedelijke gebieden met een grote consumentendichtheid en in afgelegen gebieden zoals eilanden die moeilijk toegankelijk zijn.

De watermeters gebruiken het ultrasone meetprincipe met grote nauwkeurigheid. Een datalogger slaat alle verbruiksinformatie op en de elektronische meters worden voorgeprogrammeerd om waarschuwingen af te geven in geval van abnormale verbruikspatronen. Hoewel ze elektronisch zijn, zijn de watermeters minder onderhevig aan onzuiverheden en zijn ze bestand tegen overstroming zonder dat de prestaties teruglopen.

Strib waterbedrijf, Denemarken

Oplossing:

- 1.700 slimme watermeters: Kamstrup, MULTICAL 21, elektronische watermeter met ultrasoon meetprincipe.

- Automatisch meter uitlezen via RadioLink – Draadloze communicatie-infrastructuur, plug-and-play-systeem dat gebruik maakt van het draadloze M-bus open radioprotocol.

- Waterdisplay: Water Ensemble van GEO, communiceert draadloos met de watermeter van Kamstrup.

Contact opnemen voor meer informatie

Strib Vandværk A.m.b.a.
Rudbæksmøllevej 7 
Strib 

DK - 5500 Middelafart 

E-mail: vand@strib.dk

Flemming Søgren Nielsen, technisch vertegenwoordiger

Tel: +45 2756 7544 

E-mail: fsn@kamstrup.dk